Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.11.10
0
na poslanca Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača

Milí voliči

Volám sa Michal Krištofič a pracujem ako učiteľ na vysokej škole. Narodil som sa v Rači a celý život som prežil v našej krásnej vinohradníckej mestskej časti, pracoval na jej zveľaďovaní a chcem, aby sa zachovalo všetko pekné, čo ešte zostalo.

V týchto voľbách kandidujem do zastupiteľstva v Rači ako nestraník za Nezávislé fórum pod číslom 24
.

Som takmer 40 rokov šťastne ženatý (s tou istou milou pani) a spolu sme vychovali dve dcéry. Nikdy som nebol a nie som členom žiadnej politickej strany. Som poslancom Mestskej časti Rača tri posledné volebné obdobia. Práve tento dlhý čas mi pomohol preniknúť do podstaty mnohých vecí a získať veľa skúseností, ktoré by som mohol ďalej využiť pri dôslednom obhajovaní vašich oprávnených záujmov. Vo všetkých troch volebných obdobiach som sa snažil čo najsvedomitejšie riešiť nastolené problémy, bez ohľadu na to, koľko času či námahu si vyžadovali, alebo či bude za to nejaká odmena. A tiež bez ohľadu na záujmy jednotlivcov, ktorí chceli získať niečo iba pre seba.

Tí, ktorí ma poznajú dlhšie vedia, že každú úlohu či prácu sa snažím urobiť zodpovedne a čo najlepšie a pritom dodržať zásady slušnosti, tolerancie a demokracie. To ma učili od malička a aj naučili moji rodičia, ktorí sa tiež nebáli žiadnej práce a jej riadne vykonanie vyžadovali od všetkých ľudí okolo seba. Boli o generáciu starší a boli mi príkladom, preto mám v úcte staršiu, životom poučenú generáciu. Mladých ľudí som si obľúbil na škole, kde som dlhé roky učiteľom. Nové nápady mladých spolu so skúsenosťami a vedomosťami starších sa snažím skĺbiť a použiť v prospech všetkých. Vo výskume, ktorý je tiež mojím chlebíčkom musím tiež riešiť vzniknuté problémy a snažiť sa čo najlepšie splniť zadanú úlohu.

Nikdy som nesľuboval nereálne, populistické veci a vždy som bol zástancom otvorených slov a konštruktívnej kritiky. Tejto zásade chcem zostať verný aj naďalej a tak prispievať k zveľaďovaniu celej Mestskej časti Rača. K riešeniu problémov sa snažím pristupovať rozvážne, citlivo a s rozumom, využívať diskusiu s ostatnými účastníkmi debaty, zohľadňovať prednesené pripomienky (aj oponentov), zapojiť svoje vedomosti a skúsenosti tak, aby výsledné riešenie bolo na prospech všetkých slušných ľudí. Takto poctivo som pracoval niekoľko rokov ako predseda porevolučnej fakultnej odborovej organizácie, ako predseda a podpredseda Akademického senátu na fakulte kde pracujem a tiež ako predseda Račianskeho urbáru, kde som sa snažil o navrátenie majetku, ktorý bol neoprávnene skonfiškovaný Račanom v minulosti.

Pre seba voľného času nemám veľa, pretože stále na niečom pracujem, budujem, opravujem, upravujem, venujem sa rodine a domácnosti. Obyčajne až večer a v noci veľa čítam a problémy som sa naučil zdolávať aj s pomocou informácií z novín, časopisov, knižiek.

Z toho, čo som napísal jednoznačne vyplýva, že pri riešení úloh a problémov treba používať aj rozum aj cit a ja sa k riešeniu problémov vždy snažím takto pristupovať. Myslím si, že všetci máme jeden spoločný cieľ a dôležitú úlohu. Urobiť Raču, Krasňany i Východné (Rendez) krajšími a zaujímavejšími, aby sa nám všetkým žilo lepšie ako doteraz. Verím, že aj s vašimi hlasmi sa dostanem do Račianskeho parlamentu a budem môcť účinne a viac ako doteraz ovplyvňovať rozhodovanie vo váš prospech. Ak sa stanem poslancom aj pre ďalšie obdobie chcem sa vo svojej práci zamerať najmä na:

1. zvýšenie bezpečnosti občanov pred kriminálnymi živlami a nebezpečnými šoférmi,
2. zlepšenie starostlivosti o deti a starších a postihnutých občanov,
3. obnovenie jestvujúcich a vytvorenie nových detských ihrísk a športovísk,
4. riešenie dopravy (napr. zvýšenie priepustnosti ciest) a parkovania áut,

ale aj na ďalšie zmysluplné aktivity a samozrejme podporovať ďalšie múdre nápady, bez ohľadu na to, kto ich predloží.

A keďže práca a problémy sa lepšie zvládajú pri dobrej nálade a smiech je pre zdravie veľmi dôležitý, vtipy sú dobrým spôsobom ako prácu zdolávať ľahšie. Preto ich zopár (slušných) pripojím.


Opitý hovorí:
„Už nikdy viac nebudem piť, nikdy viac, ale ani menej, TOTO JE AKURÁT!!“

Dva slepé kone stoja v stajni a rozprávajú sa. Jeden vraví:
„Ideš na dostihy na Veľkú pardubickú?“
Druhý na to odpovedá:
„Jasné, nevidím žiadnu prekážku!“

Babka sa pýta vnuka:
„Janko, čo ste robili dnes v škole?”
„Pokusy s výbušnými látkami!”
„A čo budete robiť zajtra v škole?”
„V akej škole, babi?”


Milí voliči,

týmto príspevkom vás chcem požiadať o podporu pri nastávajúcich komunálnych voľbách a zároveň aj o väčšiu aktivitu v budúcom volebnom období v tom zmysle, aby ste nerezignovali na dianie v našej mestskej časti a viac sa zaujímali o prácu jej vedenia a poslancov, napríklad účasťou na stretnutiach voličov a na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva, ako aj podávaním návrhov čo treba v našej mestskej časti zlepšiť.Váš kandidát č. 24
Michal Krištofič


0 komentárov:

Zverejnenie komentára