Michal Drotován: Projekty bytovej výstavby v Rači - stav v roku 2023

Priebežne informujem o projektoch výstavby a ich stave v Rači. Po článku z októbra 2022  dnes obšírnejšie zhrniem projekty, kde sa predpokla...

9.2.23 »»»