V. Ďurana...: Zastabilizovanie sídliska Krasňany podľa starostu Rače

V čísle 4/2018 časopisu Račan sa občania MČ Rača dozvedeli, že pán starosta Peter Pilinský zbieral podpisy na opätovnú kandidatúru. Pán sta...

27.9.18 »»»