Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Duša Jána Luknára sa odobrala k Bohu.

V posledný augustový deň minulého roku vo veku 89 rokov dotĺklo srdce a uzavrelo sa celoživotné dielo Jána Luknára, človeka mimoriadne obetavého, pracovitého, zbožného. Tieto a ďalšie svoje vlastnosti – pokoru, húževnatosť, vytrvalosť – položil na oltár rodiny, rodu, pospolitosti...

Za genealogické práce Rod Luknárovcov v Rači a Ivanke pri Dunaji v 17. až 20. storočí a 5. a 6. línia rodu Luknárovcov, výsledok mnohoročnej práce a výnimočný príspevok k poznaniu histórie rodnej obce, mestská časť Rača na návrh priateľov a blízkych spolupracovníkov ocenila Jána Luknára vyznamenaním Račianske srdce.

V závere života spracoval a publikoval výsledky skúmania Pozotórie, časti Rače, kde sa narodil a prežil celý život. V rukopise zanechal poznatky a zážitky z osemmesačného pobytu v Texase (1968) a z ciest za poznaním európskej histórie do Grécka, Francúzska a Španielska (80. roky).

Spolu s priateľmi a svojou manželkou Filoménou, rod. Ščibranyovou, organizoval stretnutia Luknárovcov. Stretnutia mali veľmi priaznivý ohlas a podľa ich vzoru sa neskôr stretávali aj iné staré račianske rody.

Rodina aj račianska pospolitosť v zosnulom stratila
šľachetného a vzácneho človeka.

Česť jeho pamiatke!

Ľudovít Havlovič a Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Ján Luknár na sklonku života

0 komentárov:

Zverejnenie komentára