Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.12.10
0
157 respondentovČo považujete za najväčší problém v Rači?


Nedostatočná transparentnosť
43
27%
Rozbité cesty
38
24%
Z povesť
4
3%
Z fungovanie miestneho úradu
24
15%
Nelegálne skládky
13
8%
Iné
35
22%

Čo považujete za najväčšiu prednosť Rače?


Vinohradníctvo
34
22%
Pekné prostredie
100
64%
Služby
3
2%
História Rače
4
3%
Ľudia v Rači
10
6%
Iné
6
4%

Ktorá vec je podľa Vás v Rači pre turistov najzaujímavejšia?


Vinárska tradícia
102
65%
Železničiarské múzeum
23
15%
Kostoly
13
8%
Lesopark
77
49%
Kultúra
4
3%
Vinobranie
92
59%
Hody
35
22%
Športové podujatia
7
4%
Iné
2
1%


Respondenti mohli vybrať viac možností, takže súčet percent môže prekročiť 100%,
Ktoré „lákadlo pre turistov“ je potrebné zlepšiť?


Vinárska tradícia
77
51%
Železničiarske múzeum
11
7%
Kostoly
12
8%
Lesopark
66
44%
Kultúra
47
31%
Vinobranie
22
15%
Hody
10
7%
Športové podujatia
28
19%
Netreba žiadne zlepšovať
2
1%
Iné
11
7%


Respondenti mohli vybrať viac možností, takže súčet percent môže prekročiť 100%,
Ste spokojný so súčasnou úrovňou vinobrania?


áno
53
34%
nie
63
40%
neviem
40
25%
Ak nie, čo by ste zmenili?

Určite spôsob usporiadania a miesto usporiadania.
Vrátiť kolotoče tam, kde boli.
Vinobranie trochu roztiahnuť (v priestore), aby nebolo taká tlacenica.
Väčší komfort pre návštevníkov, napr. v prípade dažďa, väčšia a pestrejšia ponuka sprievodných akcií, otvorenie pivníc a dvorov zo strany malých vinárov, ponuka zážitkových akcií počas vinobrania.
Veľmi slabý program pre mladých.
Zlé umiestnenie kolotočov.
Tento rok tam bola veľká tlačenica, keď sa ľudia chceli dostať do amfiteátra a ohrozovalo to občanov.
Kolotoče sú na zlom mieste umiestnené, ide tam pomaly o život!
Predlžil by som čas, dokedy mož...
Navštevujete kultúrne podujatia v Rači?


áno, často
13
8%
áno, niekedy
68
43%
málokedy
60
38%
nie
16
10%
Ak nie alebo málokedy, prečo?

Slabá ponuka vzhľadom na moje priority a očakávania.
Skvelé bolo letné kino.
Zväčša sú robené len pre starších, kto sa už pohrnie na Duška Grúňa...
Mimo vinobrania si tu nič ani poriadne nekýchne...
No lebo my chýbajú informácie alebo sú to podujatia, ktoré mňa nenadchýňajú.
Kultúrne podujatia nie sú mojou prioritou (nielen v Rači)
ad. Aké využitie lesoparku by podľa Vás bolo najlepšie? Chránenú oblasť bez zásahov považujem za veľmi dobré riešenie. Sú nejaké bližšie informácie?
Nakoľko ma žiadne neoslovujú.
Pretože sa organizuje málinko kultúrnych akcií, ktoré by oslovili a...
Aké využitie lesoparku by podľa Vás bolo najlepšie?


Chránená oblasť bez zásahov
37
24%
Lesopark typu Železná studnička
97
62%
Výstavba
1
1%
Rozšírenie vinohradov
1
1%
Nechal by som ho tak ako je
18
11%
Neviem
3
2%

Boli by ste za to, aby Rača začala raziť pamätné mince pre turistov?


áno
58
37%
nie
53
34%
neviem
44
28%

Ste spokojný s výsledkom volieb?


áno
119
76%
nie
14
9%
neviem
20
13%
nechcem odpovedať
4
3%

Váš vek?


0-20 rokov
6
4%
20-40 rokov
125
80%
40-60 rokov
20
13%
viac ako 60 rokov
6
4%

Pohlavie


M
70
45%
Žena
87
55%
0 komentárov:

Zverejnenie komentára