Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.11
0
Článok bol zverejnený na blog.sme.sk v septembri 2011.

Aktívny občan je pre samosprávu dôležitý – upozorňuje na nedostatky, problémy, navrhuje riešenia, kontroluje výkon samosprávy, rozumné hospodárenie či prácu volených zástupcov. Je potrebné priestor pre občanov rozširovať – jednou z možností je zhromaždenie obyvateľov.


Foto: autor
Bratislava-Rača schválila ako prvá mestská časť Bratislavy VZN o zhromažďovaní občanov. Návrh, ktorý som predostrel na rokovanie zastupiteľstva včera, obstál pri hlasovaní naprieč politickým spektrom. VZN bude po nadobudnutí účinnosti (15.10.) upravovať dôležitý inštitút demokracie a participácie občanov na správe veci verejných. Vo Švajčiarsku nahrádza napríklad verejné zhromaždenie občanov v niektorých obciach samotné zastupiteľstvo.

VZN má byť zárukou toho, že sa nebude opakovať situácia ako za starostu Zvonára (Smer-SD), keď petíciu proti zrušeniu ZŠ Plicková s viac ako 2400 podpismi hodili prakticky do koša a riešila sa, až keď už bolo o zrušení dávno rozhodnuté. Kritiku poslanca Bratinu Zvonár označil za politikárčenie. Podobne to dopadlo s petíciou proti odpredaju bývalého kina Nádej. Kino Nádej sa síce nepredalo (magistrát s tým nesúhlasil), vtedajšiemu miestnemu zastupiteľstvu to však nebránilo prenajať tieto lukratívne priestory za pár šupov zabetónovanou zmluvou na 30 rokov. A ako bonus prvých x rokov platí Villa Vino Rača iba 50% z nájmu. Zo súčasného zastupiteľstva s pôvodným predajom súhlasil starosta Pilinský (SZ), poslanci Sekerka a Madzin (obaja Smer-SD), proti boli súčasný vicestarosta Maťúš (SZ) a poslanec Brychta (Smer-SD), zdržali sa Andráš a Házy (nezávislí). Villa Víno Rača urobilo následne z bývalého kultúrneho domu a kina fľaškáreň...

Novoprijaté VZN o zhromažďovaní občanov umožní organizovanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti po predložení petície podpísanej minimálne 5% voličov (obyvateľov s trvalým pobytom v Rači s volebným právom) alebo na základe návrhu minimálne piatich poslancov miestneho zastupiteľstva (t. j. 1/3 z 15). Občania sa budú môcť aktívne vyjadriť k závažným návrhom ako je odpredaj obecného majetku, využitie verejných priestorov alebo branie úveru.

Verím, že sa nové VZN stane inšpiráciou pre posilnenie demokracie aj pre ostatné mestské časti.(20.9.2018 o 16:19)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára