Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.11.11
0
Je príjemné prechádzať sa súčasnou Alstrovou ulicou. Ak začneme pri budovanom komplexe Barónka, pokračujeme popri katolíckom (hornom) kostole, Obecnom dome a potom zabočíme na Detviansku ulicu. Nedávnou rekonštrukciou dostala hlavná tepna Rače krajší vzhľad aj vyššiu technicko-stavebnú úroveň. Ešte keď prejde úpravou samotná cesta, jej povrch nebude samá chrasta, potom to bude paráda!

Veľakrát v zhone všedných dní zaznamenávame hlasným rozčúlením každú nepríjemnú súčasnosť a s pocitom či povzdychom úľavy jej premenu na lepšie.  Lenže daný priestor sa nám prihovára aj svojou nezanedbateľnou historickou hodnotou.

Skúsme sa po tieto dni zastaviť len pri jednej jeho stránke a spomenúť človeka, podľa ktorého je račianska vynovovaná ulica pomenovaná.

Moric Alster

račiansky pán farár. Na priečelí rím. – katolíckej fary nám ho pripomína pamätná tabuľa, venovaná Spolkom sv. Vojtecha. Čítame z nej : Tu účinkoval Moric Alster, 1827 – 1894, horlivý r. k. kňaz a národný buditeľ. Keď sa začítame do biografickej štúdie Dr. V. J. Gajdoša, ktorú vydal v roku 1997 Miestny odbor Matice slovenskej v našej obci, získame plastický, podrobný portrét tohto muža. Vo vzťahu k farnosti, ktorej oddane slúžil 33 rokov, ale aj k celej obci a jej obyvateľom a naviac aj k národno-uvedomelým a buditeľským snahám slovenských vzdelancov v druhej polovici 19. storočia.

Mohli by sme čítať aj v staršej farskej kronike na stranách 335 – 379, ktorú Alster starostlivo viedol, preberúc písomné posolstvo o obci od svojho predchodcu d. p. Adama Hájeka.

25. novembra t.r. sa naplní presne 150 rokov od Alstrovho príchodu na račišdorfskú katolícku faru. Mal vtedy 34 rokov (a pred sebou plodných 33) a takto zapísal svoj príchod do farskej kroniky:

Svoje nové povolanie na račišdorfskej vinici Pána som nastúpil 25. novembra 1861, odovzdaný do božej vôle rozjímajúc, či môjho predchodcu, ktorého som nasledoval v Kuchyni a v Devínskej Novej Vsi, nebudem nasledovať aj v krátkom živobytí...

Z Račišdorfu (staršie pomenovanie Rače) Morica Alstera už nikam neprekladali. Pôsobil v našej obci plných 33 rokov. Zomrel 7. októbra 1894 a je pochovaný spolu so svojou matkou na račianskom cintoríne.

Na 24. novembra pripravuje Miestny odbor Matice slovenskej v úzkej spolupráci s Miestnym úradom našej mestskej časti podujatie, venované jeho pamiatke. Slávnosť bude mať nasledovný program:

14,00 - 14,45   Slávnostná omša v Kostole sv. Filipa a Jakuba
15,00 - 15,30   Privítanie hostí  MO MS a prehliadka Račianskej pamätnej izby 
15,30 - 16,00   Prijatie hostí u starostu MČ Bratislava – Rača
16,15 - 16,40   Pietna spomienka pri hrobe M. Alstera na miestnom cintoríne
17,00 - 18,30   Spomienková slávnosť v Nemeckom kultúrnom dome, účinkujú žiaci, študenti a učitelia GŠB, ZUŠ a ZŠ0 komentárov:

Zverejnenie komentára