Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
http://ozvarianty.wix.com/varianty

V decembri roku 2013 vzniklo v Rači Občianske združenie Varianty. Jeho zakladateľky, psychologička Miroslava Kumančíková a učiteľka tvorivej dramatiky Radka Kukurugyová, si ako svoj cieľ vytýčili podporovať a posilňovať hodnotu umelecko-výchovných predmetov vo vzdelávaní na Slovensku. V tomto snažení vidia cestu k tomu, ako v dnešnej spoločnosti odbúravať agresivitu, aroganciu, egoizmus a intoleranciu. Centrom záujmu je rozvoj komunikačných zručností, emocionality, empatie a podpora zdravých vzťahov medzi ľuďmi a vzdelávanie, ktoré podporuje rozvoj zdravej osobnosti.

OZ Varianty organizuje celoročné kluby tvorivej dramatiky, ktoré sú určené ako pre deti tak aj pre dospelých. Experimentálnemu divadelnému klubu Hradosť sa podarilo s ich divadelnou prvotinou, rozprávkou Muflóna dážďovka na cestách, pobaviť desiatky divákov a zároveň sa aj v roku 2015 prebojovať na celoštátnu divadelnú prehliadku dospelých hrajúcich pre deti v Rimavskej Sobote.


V roku 2015 sa podarilo zorganizovať prvý letný kurz rozvoja osobnosti pre mládež vo veku 14-17 rokov.


Aktivity OZ varianty sa postupne rozvíjajú. Od marca tohto roku ponúka individuálne psychologické poradenstvo vo výchove a v osobnostnom rozvoji pre deti, adolescentov, rodičov, dospelých.


Na letné prázdniny pripravuje opäť Zážitkovo - umelecký kurz rozvoja osobnosti pre mládež vo veku 14-17 rokov a zároveň rozširuje ponuku o Zážitkovo – umelecký kurz pre deti vo veku 9-12 rokov koncipovaný ako denný tábor.

Viacej informácií o kurzoch získate na ozvarianty@gmail.com.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára