Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Hľadáme obyvateľov Detvianskej, Kubačovej, Jurkovičovej a Mudrochovej! Odmena v podobe dobrého pocitu istá! Nižšie vysvetlím prečo,


Počas posledných piatich rokoch sme riešili v Rači (Račany Rosso, Radničné námestie Rača, projekt Záhumenice, Rínok Rača (ex. Vin-vin) atď.), v Krasňanoch (Ohňany, Dolná Pekná, územný plán zóny, Malé Krasňany atď.), na Východnom (Blackstorm - Šajby, projekt Rendez pred domami Na pasekách, projekt zamietnutej bytovky tiež Na pasekách atď.) veľké množstvo developerských projektov. Niektoré sa podarilo zatiaľ úplne zastaviť (zmeny územného plánu), časť sa snažíme redukovať (napr. Rínok Rača či Račany Rosso), časť sme pomohli k výraznému zlepšeniu projektu oproti pôvodnému návrhu (Malé Krasňany) a časť sa dá robiť iba dodatočné kozmetické zmeny (Radničné námestie Rača).

Práve Radničné námestie Rača by malo byť mementom pre obyvateľov centrálnej Rače - tento projekt v začiatok zaujímal iba zopár ľudí v okolí ulíc Závadska a Rustaveliho - po nasťahovaní sa kvánt ľudí však bude mať zásadný dopad na celú Raču (počnúc dopravou na Račianskej cez výrazne väčšiu preplnenosť električiek už na zastávke Závadska až po dajme tomu rozšírený počet neprijatých detí do materských škôl). Domy stoja a ostáva až na malé detaily pre obyvateľov iba zalamovanie rukami.V súčasnosti je v hre ďalší podobný projekt v centrálnej Rači - Rínok Rača (ex- Vin-Vin) - 860 obyvateľov, 476 bytov, cca 300 áut v rannej špičke a cca 300 ľudí naviac v električke v rannej špičke - na mieste bývalých vinárskych závodov - verejné prerokovanie zámeru v Primaciálnom paláci v lete ukázalo, že opäť sa o tento projekt zaujíma iba zlomok ľudí - podarilo sa nám síce vyzbierať viac ako 150 pripomienok pod EIA (v zmysle zákona väčšinu týchto obyvateľov v EIA procese zastupujem a nedávno som podal spoločne s ďalšími účastníkmi konania rozklad voči rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia).

Podľa našich prieskumov lokalita tvorená ulicami Detvianska, Jurkovičova, Kubačova, Mudrochova prejavuje najmenší záujem o naše občianske aktivity v rámci celej Rači. Dá sa povedať, že na týchto štyroch uliciach je minimum ľudí, ktorí podporujú naše aktivity, OZ Priatelia Rače a tiež ich prakticky nezaujíma naša činnosť. Na prvý pohľad je jasné, že je to územie, kde vlastne až na malé projekty nie je možné stavať a teda sa dá predpokladať, že územie je nemenné. Tento pohľad je však veľmi krátkozraký - projekty Radničné námestie Rača či Rínok Rača z oboch strán tejto zóny ju ovplyvnia veľmi zásadne - a obyvatelia Detvianskej, Jurkovičovej, Kubačovej a Mudrochovej to pocítia napr. predplnenou zastávkou električky Detvianska, nemožnosťou pripojiť sa v normálnom čase v automobile v špičke na Púchovskú/Žitnú či tým, že ich dieťa skončí pod čiarou v prípade materskej školy na Plickovej.Snažíme sa spoločne s Rasťom Turanským a ďalšími členmi OZ Priatelia Rače ovplyvniť projekt Rínok Rača ako je to len možné - aby dopady boli čo najmenšie a kompenzované developerom. Je však potrebná aj pomoc a aktivita ľudí s bydliskom na Detvianskej, Kubačovej, Mudrochovej a Jurkovičovej - ak bývate na týchto uliciach resp. o niekom, kto na týchto uliciach býva a mal by záujem pomôcť viete, pošlite mu prosím túto výzvu. Ďakujem!

Michal Drotován
www.drotovan.sk

Ak máte záujem podporiť finančne naše aktivity v Rači, môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek čiastky na môj transparentný účet alebo na transparentný účet OZ Priatelia Rače. ĎAKUJEME

0 komentárov:

Zverejnenie komentára