Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.6.16
0
Najprv krátky návrat do histórie - v roku 2009 napriek petícií 2433 obyvateľov Rače vtedajší poslanci vrátane Petra Pilinského odhlasovali zánik ZŠ Plickova. že počet detí klesá a budovu netreba - následne ju aj vrátili mestu.

Toto krátkozraké rozhodnutie, ktoré starosta Pilinský do dnešného dňa vehementne obhajuje (čo iné mu aj zostáva, keď v roku 2007 za úplne zrušenie ZŠ a vrátanie budovy ako vtedajší verný koaličný poslanec Jána Zvonára hlasoval) má za následok to, že aktuálne po škôlkach nás čochvíľa v Rači bude čakať nedostatok miest v ZŠ na prvom stupni. Aktuálny stav budovy po skoro desiatich rokoch chátrania je alarmujúci.

foto. I. Brožik

Starosta pred voľbami 2014 v snahe o svoje znovuzvolenie všade tvrdil, že obnoví ZŠ a tiež dočasne - na zalepenie očí - vytvoril provizórne venčisko pre psov. V súčasnosti chce magistrát vytvoriť v tejto budove depozit - archív. Je to nezmyslený návrh hlavne ak si uvedomíme, že v meste je veľké množstvo prázdnych budov (alebo ich častí), ktoré síce patria BSK (ako rôzne učilištia), ale pozemky sú mestské. Postačí teda urobiť dohodu o majetkovom vysporiadaní a uzavretie nájomnej zmluvy na depozit - napr. Na pántoch.

Starosta Pilinský, ktorý je zároveň aj mestským koaličným poslancom (čo bolo vidieť pri delení postov v mestských podnikoch) by sa mal teraz pekelne snažiť, aby svoj hriech z mladosti odčinil. Začalo by sa to tým, že by priznal chybu z konania v roku 2007. A ako koaličný poslanec na meste presvedčil svojich kolegov, aby budova opäť slúžila účelu, na ktorý bola vybudovaná.

Depozitár namiesto tried? Obyvatelia Rače sú proti

Michal Drotován
www.drotovan.sk
Občianske združenie Priatelia Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára