Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.11.23
0

Ide o otázky, ktorú dostávame pomerne často. Najlepšou odpoveďou sú dáta. Mestská časť Bratislava-Rača priamo (cez úrad) či nepriamo (MŠ a ZŠ) zamestnáva 506 zamestnankýň a zamestnancov.

Z toho:

✅ 230 (45,5%) pracuje v 3 základných školách (ZŠ Tbiliská, ZŠ s MŠ Hubeného, ZŠ Plickova)
✅ 131 (25,9%) pracuje v 8 materských školách (ZŠ s MŠ Hubeného, MŠ Cyprichova, MŠ Barónka aj s alokovaným pracoviskom Rínok Rača, MŠ Plickova, MŠ Novohorská, MŠ Gelnická, MŠ Tbiliská, MŠ Pri šajbách)
✅ 90 (17,8%) v budovách MČ Rača - Kubačova, Alstrova, KS Žarnovická, KS Impulz, NKD, Zdravotné stredisko Tbiliská, ubytovňa Kadnárova
✅18 (3,6%) v stredisku čistoty - budovy Rustaveliho a Pri šajbách
✅17 (3,4%) sú opatrovateľky, ktoré pracujú v teréne u klientov
✅10 (2%) sú zamestnanci denného stacionára pre seniorov na Plickovej
✅8 (1,6%) sú zamestnankyne detských jaslí na Tbiliskej
✅plus vicestarosta a starosta (0,4%)


ℹ️ Treba uviesť, že za posledných 5 rokov sa zvýšil počet zamestnancov základných škôl (otvorili sme novú ZŠ Plickova) aj materských škôl (otvorili sme MŠ Novohorská a alokované pracovisko MŠ Barónka - Rínok Rača).
ℹ️ Počet ostatných zamestnancov sa mierne zvýšili v detských jasliach (rozširovali sa kapacity), v ostatných pracoviskách je v princípe rovnaký ako v roku 2018 - niektoré pozície zanikli a niektoré sa rozšírili, v súčte je to ale stav z roku 2018. K 12.12.2018 bolo zamestnaných "na úrade", (tj. všade okrem MŠ a ZŠ) dokopy 141 zamestnancov - aktuálne ich je 143. Len pre zaujímavosť, v tej dobe som vykonával paralelne aj pozíciu
prednostu úradu - teraz zase prednosta vykonáva paralelne pozíciu vedúceho ekonomického oddelenia 🙂
ℹ️ Priemerné mesačné mzdové náklady mestskej časti Bratislava-Rača (sept. 2023) sú celkovo (mzda plus odvody) 855 tisíc € mesačne (z toho 614 tisíc € materské a základné školy - teda 71,81%).

Čo sa týka škôl a škôlok, tak nárast počtu žiakov v MŠ a ZŠ 2018-2023 je v tomto grafe:

Znamená to, že od roku 2018 sa zvýšil počet žiakov v obecných ZŠ v Rači o 482 detí a v MŠ o 89 detí. Počet žiakov v ZŠ sa postupným napĺňaním ZŠ Plickova bude v Rači zvyšovať ešte nasledujúcich 5 rokov. Čo sa týka MŠ, tak po otvorení MŠ Kadnárova - Tramín dosiahnu počty detí v MŠ maximum.

Foto a grafy: autor

Michal Drotován
starosta MČ Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára