Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0

Ako nám môžete poukázať 2% dane
Ak ste daňovník FO / PO:
Ak ste zamestnanec:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Formuláre na stiahnutie:

Podrobný postup pri poukazovaní 2% dane je na stránke 


www.dvepercenta.sk


Naše údaje:

Názov: račan.sk
Sídlo: Albánska 5/A, 83106  Bratislava-Rača
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42183863


Za venované 2% (3%) dane Vám vopred srdečne ďakujeme. Získané prostriedky využijeme na rozširovanie bezplatných služieb portálu račan.sk (osobitne na bezplatné poskytovanie priestoru a informácií obyvateľom Rače, Krasňan a Rendeza) a na vydávanie bezplatného tlačeného nezávislého občasníka račan.sk výber, v ktorom nájdete aj také informácie o našej samospráve, aké sa od vedenia MČ, MÚ a MZ nedozviete.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára