Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.10.11
0
...rastie ako z vody... známa a obľúbená metafora. Často ju vravíme o deťoch, lebo v istom veku je pre ne príslovečné, že čo im z oblečenia kúpite na jar, je im už v jeseni malé, kúpite v jeseni a po zime, na jar (dávno bol zvyk, že k Veľkej noci) už sú im krátke nohavice aj rukávy.
Ale reč tentokrát nebude o deťoch. Bude o Barónke.


Ešte donedávna šlo o historickú budovu v schátralom stave, dnes by ste ju zbytočne hľadali na vyšnom konci Alstrovej ulice. Namiesto nej zapĺňa pôvodný priestor novostavba – skutočne vyrástla „ako z vody“ za krátky čas. (Na jar zaplnili obrovskú jamu základy, dnes stoja na nich nielen múry, ale hotová budova aj so strechou, dokonca končia s jej zatepľovaním.) Priečelie obytného komplexu pripomína pôvodnú budovu a krátko pred slávnosťou račianskeho vinobrania dostala budova aj svoju príslovečnú „korunku“ – erb.



Nie tento pôvodný – bol veru v úbohom stave.
Na budove bola osadená jeho verná kópia. A spolu s ňou sa v občasníku  Račan objavil zaujímavý článok. Dozvedáme sa z neho, že podľa vyjadrenia reštaurátora, známeho umeleckého remeselníka Ludevíta Tokarčíka z Malých Krštenian pri Partizánskom, nejde o pálffyovský erb. Viaceré prvky v jeho výzdobe  napovedajú, že sa pravdepodobne jedná už o erb rodu Néveryovcov.

Hľa, aká cenná korunka! Ako dobre, že si novostavba obytného komplexu podala ruku s históriou a rešpektovala ju aspoň v najmenšej ešte možnej miere. Svedčí to o dobrej snahe, o úcte k tradíciám, ktorú skutočne potrebuje naša doba. Veď život sa ako veľká rieka rúti dopredu, ale jeho pramene, jeho riečište zachováva stopy dávnych čias.
Dobre robíme, ak ich rešpektujeme, skúmame, zachovávame ako naše cenné človečenské dedičstvo.

Foto: Ľudovít Havlovič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára