Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.3.14
0
Odpovede kandidáta na prezidenta Rada Procházku v on-line diskusii s občanmi na pravda.sk.


... šanca Róberta Bezáka na rehabilitáciu

„Myslím, že šancu určite má a že by ju mohla zvýšiť práve možnosť osobného stretnutia s pápežom Františkom. ... keďže verím na komunikáciu medzi ľuďmi, budem dúfať, že k takémuto stretnutiu príde a obe strany tohto bolestivého sporu si budú môcť vzájomne vysvetliť vlastné postoje.“

... nebude Vás škoda v prezidentskom úrade?

„Mám presnú predstavu o tom, ako by sa prezidentský úrad dal využiť na aktívnu službu ľuďom. Chcem dohliadať na to, ako vláda plní sľuby, ktoré ľuďom dala, chcem otvárať dvere slovenským podnikom v zahraničí tak, aby to prinášalo prácu ľuďom, ktorí tu žijú, chcem sa chopiť kormidla pri náprave pomerov v súdnictve a zároveň plánujem časť prezidentského úradu presunúť do regiónov.“

... je SR právny štát?

„Je pravdou, že každým dňom strácame dôvody sa na štát v čomkoľvek dôležitom spoľahnúť, ale práve preto je toto čas, keď sa treba postaviť, prihlásiť sa o slovo a skúsiť si vybojovať nádej na to, že Slovensko sa stane právnym štátom a že jeho orgány budú chrániť svojich občanov. Ak by sme sa teraz vzdali, šanca dosiahnuť to je nulová. Ja ponúkam práve odhodlanie s tým niečo urobiť.“

... ochrana prírody

„Už 8 rokov aktívne pomáham v OZ Kremnica nad zlato. A ešte keď som nebol poslancom, podieľal som sa ako odborník na príprave legislatívy, ktorá mala chrániť našu krajinu, prírodu a našich občanov pred ťažobnými metódami, ktoré v civilizovanom svete nemajú čo robiť. ... ochranu pôdy a pitnej vody považujem za nevyhnutnú v záujme ochrany strategických záujmov Slovenska. Vždy som tak konal a aj budem konať.“

... školstvo a učiteľský stav

„Nielenže deti získavajú menej zručností ako by potrebovali, ale sú zároveň v školskom prostredí menej šťastné ako ich rovesníci vo väčšine iných krajín. ... Štát by mal chápať, že súčasťou školstva je nielen vzdelávanie, ale aj výchova, a že učiteľ je v tomto procese veľmi dôležitý. ... V neposlednom rade musíme všetci pochopiť, že investícia do vzdelania sa nám vždy vráti najrýchlejšie a najviac.“

... revízia Ústavy SR

„Potrebujeme zmenu spoločenskej zmluvy a práve nový prezident republiky by mal proces jej prípravy odštartovať a zastrešiť. ... Zároveň som presvedčený, že naozaj dobrú, novú spoločenskú zmluvu, a teda Ústavu, budeme mať iba vtedy, ak si ju ľudia sami vypýtajú a následne aj schvália v referende. Práve tak by mohla získať majestát a silu, ktorá už v dnešnej Ústave, žiaľ, chýba.“

... v čom všetkom by mal prezident a štát chrániť ľudí?

„Prezident by mal chrániť ľudí v každom nároku, ktorý voči štátu majú a ktorý je spravodlivý. Mal by chrániť spravodlivosť, poriadok a sociálny zmier. Zároveň by mal aktívne chrániť jednu zo základných hodnôt našej tradície a to je silný zmysel Slovákov pre rodinu. Napokon, úspešná budúcnosť Slovenska stojí práve na zdravých a fungujúcich rodinách.“

... ekonomická diplomacia

„Dnes naša ekonomická diplomacia do istej miery trpí tým, že sa jej trojkoľajne venuje aj ministerstvo zahraničných vecí, aj ministerstvo hospodárstva aj agentúra SARIO a panuje tam tzv. inštitucionálne napätie. Zastrešiť tento systém a dať mu jasnú tvár a pevnú ruku je jednou zo štyroch mojich hlavných priorít do úradu hlavy štátu.“

... registrované partnerstvá, manželstvo, eutanázia

„Nikdy nebudem súhlasiť s ich postavením na roveň manželstva. Zároveň som presvedčený, že zjednodušiť trochu život ľuďom žijúcim v iných formách vzťahu ako je manželstvo, nie je žiadny armagedon. Eutanáziu odmietam ako takú a eutanázia detí mi príde za hranicou zdravého úsudku.“

... štát a regióny

„Jediné, čo regióny od štátu potrebujú, je lepšia infraštruktúra a aby im v prípade potreby podal pomocnú ruku a nehádzal im polená pod nohy. Žijú tu tisíce ľudí, ktorí prevádzkujú malé a stredné podniky. Od týchto ľudí vyberá štát čoraz viac peňazí, pričom časť z nich potom odovzdáva zahraničným podnikateľom v podobe tzv. vládnych stimulov. Je to nespravodlivé a musí to prestať.“

... nová politická strana

„Nemyslím si, že to, čo teraz pravica potrebuje, je ďalšia strana. Budúcnosť spočíva skôr v spájaní síl. ... v spájaní ľudí, ktorí majú aj plány, aj dosť energie ich presadiť. Ja v tomto smere veľmi dbám o aktívnu komunikáciu s ľuďmi s komunálnou skúsenosťou a myslím si, že sieť kompetentných komunálnych politikov by Slovensku mohla ponúknuť aj skúsenosť, aj odbornosť.“

... prečo by som Vám mal dať svoj hlas?

„Keď sa objavila gorila, ako prvý som zvolal mimoriadny ústavnoprávny výbor, aby sa predišlo hroziacim kompetenčným sporom a nečinnosti. Keď sa objavila kauza zlaté padáky, za cenu veľkého osobného nepohodlia som presadzoval, aby to buď vrátili nominanti KDH, a keď nie, aby to vrátila ľuďom priamo strana. Zároveň som v parlamente už dvakrát navrhol zákon o finančnej zodpovednosti politikov.“


(krátený prepis on-line diskusie)
pravda.sk, 17. februára 20140 komentárov:

Zverejnenie komentára