Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.3.14
0
Po nekonečne dlhých mesiacoch, kedy sme my obyvatelia sa snažili riešiť problém sídliska, vidíme aspoň maličké svetlo na konci tunela.


Po množstve listov, žiadostí a rozhovorov sme konečne docielili, že sa v kancelárii riaditeľa Gajarského (Magistrát hlavného mesta Bratislavy) dňa 7. 3. 2014 stretli riaditeľka Ing. Zálešáková (Generálny investor Bratislavy), generálny riaditeľ Ing. Jakab, riaditeľ Ing. Gregor, vedúca odd. koordinácie vodohospodárskych stavieb M. Dejová (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.), a za obyvateľov D. Gelingerová.

Veľmi si prajem veriť tomu, že konečne po 25 rokoch trápenia s vodovodnou sieťou a kanalizáciou sa konečne začne celý problém riešiť a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) postupne začne odstraňovať všetky problémy technického charakteru.

Za pomoc chcem verejne poďakovať mestskej poslankyni Ing. Zuzane Dziviakovej, ktorá mi osobne nezištne pomáhala riešiť celú kauzu sídliska.

Veľké ďakujem vyslovujem Ing. Klaučovej, ktorá po nociach a vo svojom voľnom čase štylizovala odborné listy, ďakujem Ing. Sovovi za odbornú pomoc a morálnu podporu, Mgr. Pleškovej, Ing. Reháčkovej, I. Takáčovej za ich neúnavnú a nezištnú obetavosť pre sídlisko, M. Šouflovi, P. Hlásnemu, Ing. Uváčkovej, V. Fialovi, Ing. Budovskej, p. Richterovi a ďalším obetavým ľuďom, ktorí pomáhali posunúť celú kauzu vpred.

V mene obyvateľov vítam taktiež rozhodnutie BVS, a. s., že náklady, ktoré vznikli pri havárii vody v mesiaci 01-03/2014 na sídlisku v celkovej sume 36.900,- € (vodné, stočné) budú odpustené.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára