Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Rača si vyžiadala od mesta do správy športovisko na Černockého ulici za účelom vybudovania športového areálu. Potiaľto by to bolo v poriadku a ešte by to obyvateľov Rače aj potešilo, keby ho vedenie Rače nechcelo obratom posunúť na výstavbu športového areálu spoločnostiam, ktoré ho budú následne aj riadiť a prevádzkovať, a to za nájom 1 Euro.


JEDNÁ SA O POZEMOK O VÝMERE 25.640 M2 NA PRENÁJOM NA 50 ROKOV ZA 1 EURO PO CELÚ DOBU NÁJMU.

Okrem športovísk má byť vybudovaný napríklad aj internát, reštaurácia a pod. Za to majú prisľúbiť nejaké voľné hodiny pre školy a škôlky v doobedňajších hodinách a zvýhodnený vstup na korčuľovanie pre Račanov dve hodiny týždenne. Nie je špecifikované, čo je zvýhodnený vstup. Inak má byť VSTUP PRE VEREJNOSŤ MINIMÁLNE LEN DVE HODINY DENNE.

Sme toho názoru, že sa jedná o netransparentné a nevýhodné nakladanie s majetkom obyvateľov Bratislavy. Čistejšie by bolo, ak by si investori pozemky za trhovú cenu prenajali a mestská časť Rača môže za utŕžené peniaze dať svojim občanom poukážky na zvýhodnený vstup na športoviská.

A ešte jedna otázka: Čo bude po 50-tich rokoch?

Dnes 2. 6. 2014 majú o týchto zámeroch rokovať račianske komisie. O rokovaní komisie informoval poslanec Michal Drotován, ktorý poskytol materiál na rokovanie komisie.

Úplne najčistejšie by bolo, keby si Rača vybudovala športoviská sama pre svojich obyvateľov, ale to by sa muselo hospodáriť s rozpočtom a majetkom Rače inak, v prospech obyvateľov Rače.

A ešte otázka: prečo sa s nájmom za 1 euro vedenie Rače tak ponáhľa na konci volebného obdobia? Nemalo by sa počkať na nového starostu a poslancov tak, ako v mnohých prípadoch poukazujú aj iné mimovládne organizácie? Dodnes má Bratislava problém s PKO, kde tiež bývalý primátor Ďurkovský podpísal závažné dokumenty na konci svojho volebného obdobia.Podľa našich prepočtov by mohla Rača prísť nevýhodným prenájmom športového areálu na Černockého ul. za 1 euro

o neuveriteľných 100.765 Eur ročne (3.035.646,39 Sk),

ktoré by mohla každý rok vynakladať na šport, budovať športoviská voľne prístupné občanom a podporovať kluby, ktoré na jej území pôsobia a samozrejme aj deti a mládež v škôlkach a školách.

Pri výpočte sme vychádzali z predajnej ceny pozemku v Rači na športové účely podľa znaleckého posudku z roku 2011 (117,78 Eur/m2) a 30 ročné nájomné.
117,78/30 = 3,93 Eur/m2/rok.

Celková cena ročného nájmu:

25.640 m2 x 3,93 = 100.765 Eur ročne.


Za Račianskych občianskych aktivistov – ROA
Ľubo Krampl


0 komentárov:

Zverejnenie komentára