Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.7.14
0
Moja úloha je informovať obyvateľov. Uvedomujem si, že pre niekoho je celá táto problematika frustrujúca, ale pre obyvateľov je to krok vpred, doslova vyslobodenie.

Problém s vodou má sídlisko 25 rokov. Bolo to len otázka času, kedy obyvatelia vyslovia názor, takto to pokračovať do nekonečna nemôže...


Konečne po množstve rokovaní a žiadostí sa podarilo urobiť posun vpred. Magistrát hlavného mesta SR – osobne riaditeľ kancelárie Ing. Gajarský, GIB – riaditeľka Ing. Zálešáková, konečne dostali tzv. pasportizáciu, teda ľudsky povedané finančné zdroje na riešenie problémov s vodou na sídlisku.

Písala som už v minulosti, že vodovodná sieť je vo veľmi zlom technickom stave a je nutná komplexná obnova, ale nielen to, je nutné doriešiť kolaudáciu, čo po toľkých rokoch je problém. V týchto dňoch sa rozbiehajú prvé rokovania, kde sa zvažujú všetky technické možnosti, ako vodovodnú sieť a kanalizáciu dať do takého stavu, aby bola prevedená pod správu a do majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (BVS). Som tomu nesmierne rada, a to aj preto, lebo veľmi podstatnú technickú pomoc sme dostali od Bytového družstva BA 3, osobne sa rokovaní zúčastnil predseda p. Vaško. Jeho zdokumentovanie problému pomohlo hľadať rýchle a účinné riešenie.

Sme na začiatku, ale už len to je povzbudzujúce, že konečne sa spojili inštitúcie a začali spolupracovať. Je najvyšší čas, pretože leto je ideálne na to, aby sa začalo na tomto probléme pracovať.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára