Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Kto poslednú dobu číta noviny, prípadne sledoval online mestské zastupiteľstvo v Bratislave dobre vie, že hystéria okolo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (BVS) pre nás zase znamená nepredvídateľné problémy.


Vývoz vody do zahraničia, personálne zmeny v BVS a k tomu ešte anonymné udanie nákupu informačného programu za 8,5 mil. €, to všetko je teraz otvorené a aj laikovi je jasné, že vyriešenie týchto vážnych problémov zamestná všetkých okolo BVS a nebude čas na riešenie problému s vodou na sídlisku Šajby. Ja ako obyvateľ to vnímam negatívne, a to aj preto, že som bola prítomná na stretnutí dňa 24. 6. 2014 (druhé v poradí) na Magistráte, kde sme riešili technické problémy okolo vody a celý problém sme posunuli do tej roviny, že sa v letných mesiacoch začne opravovať, prípadne vymieňať nefunkčné potrubie.

Na stretnutí spolu so mnou bol aj predseda Bytového družstva Bratislava 3 pán Štefan Vaško, ktorý taktiež navrhoval technické riešenia, nakoľko má mnohoročné skúsenosti s našim sídliskom. Na začiatku bolo jasné, že bez súčinnosti všetkých strán (Magistrát hl. mesta SR, GIB, BVS, MČ Rača) nepríde k náprave. Pevne dúfam, že zdravý rozum zvíťazí a prisľúbené finančné zdroje sa nájdu a začne sa tento náš gordický uzol postupne rozplietať.

Pre informáciu, v akých číslach sa pohybujeme, prikladám kópie faktúr, ktoré sú vystavené za opravy v poslednom období. Musím ale podotknúť, že na prvom stretnutí na magistráte som vybojovala pre obyvateľov, aby tieto finančné prostriedky boli obyvateľstvu odpustené. Teraz je ale skutočnosť iná. Pôvodný generálny riaditeľ je odvolaný a tak tento prísľub odišiel s ním. Pravda je, že časť z najvyššej faktúry, teda stočné, nám bolo odpustené, ale vodné to už nebolo. Následne ďalšie faktúry sme teda museli uhradiť. Či aspoň časť z nich bude odpustená, celú agendu vytrvalo riešim. Naďalej bojujem o to, aby sa obyvateľom tieto čiastky vrátili, nakoľko som presvedčená, že platiť opravy cudzieho majetku nie je náš problém. Nový riaditeľ BVS, ktorý bol poverený riadením BVS po mojom tlaku sa vyjadril, že ak sa začne opravovať vodovodná sieť na Šajbách a budú tento stav riešiť nielen oni, ale aj GIB, Magistrát tak dovolí, aby obyvateľom sa vrátili tieto prostriedky. Takže ešte nie je všetko stratené.

Ak by zase anonymovia začali riešiť moje emócie alebo hlúposti o mojej neodbornosti, nech si to vyskúšajú a priložia ruku k dielu. Pretože platení úradníci riešili všetko doteraz tak, že sa uhradili faktúry cez obyvateľov, kolaudácia nebola a ani sa s ňou nepočítalo, a tak sa vlastne za celých 25 rokov na Šajbárov kašľalo.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára