Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.8.14
0
Rozhovor s poslancom MZ a kandidátom na starostu MČ Rača Michalom Drotovánom.

Charitatívny celosvetový beh Wings for Life


Zostáva ti popri práci vedúceho odd. ŽP a miestneho poslanca čas aj na šport?

No, je pravda, že veľa voľného času nemám, snažím sa ho však využiť efektívne, takže žiadne sedenie pred televízorom J Program si prispôsobujem tak, aby som mohol trikrát do týždňa chodiť behať – niekedy hneď po príchode z práce, niekedy, ak sa nestíha, tak aj o jedenástej v noci. Aj keď sa mi niekedy nechce (po náročnom dni, keď leje a pod.), tak sa vždy nakopnem a idem. A potom to väčšinou neľutujem J

Čo ťa priviedlo k vytrvalostnému behu a cyklistike?

Počas základnej a strednej školy som hrával skôr kolektívne športy ako ľadový hokej na Kalnej, streetball alebo futbal, teraz je už časovo veľmi náročné dať viackrát do týždňa na športovanie tím ľudí. Preto som presedlal na beh a bicykel, ktoré sú predsa len časovo flexibilnejšie. Myslím si, že šport vo všeobecnosti je skvelý prostriedok nielen na udržanie dobrej kondície, ale aj na prečistenie hlavy a vyventilovanie stresu. Bicykel používam často aj ako dopravný prostriedok.

Čo ti dáva beh do bežného života?

Beh je veľmi priateľský šport a veľká skupina bežcov sa radi stretávame na pretekoch ako spoločenských podujatiach. Niekedy sa navzájom predbehneme, ale stále sme kamaráti a vždy sa v cieli čakáme a podáme si ruku. Beh je ako život – vyskytne sa počas neho veľa prekážok, je však dôležité, ako sa s nimi človek popasuje, nevzdá sa a zvládne ich. Bežať závod do kopcov pri teplote 36°C alebo v hlbokom snehu pri -10°C človeka naučí, že vždy sa dá všetko zvládnuť, ak sa človek nevzdá J.

Aké podmienky pre beh a bežcov poskytuje Rača?

Rača je na behanie fantastická– sú tu rovinky až do Jura, kopce na Biely kríž či až na Pajštún, neďaleko Železná studienka, v zime za tmy môže človek behať na osvetlenej ceste od Komisárok až na Račianske mýto. Veľmi vnímam stále väčšiu popularitu behania v Rači. Verím, že výsledky nášho fiktívneho klubu Three Rabbits Rača tiež pomáhajú k popularizácii. Máme tu aj veľa skvelých bežcov – od mládeže ako je napr. Petra Turčeková, či Marek Jankovič, potom zo starších Martin Guttmann a z veteránov napr. Vlado Cích.

Three Rabbits na Račianskom polmaratóne

Aké športové úspechy si dosiahol v Rači aj mimo nej?

Rád chodím na bežecké preteky, ale konkurencia v hlavnej mužskej kategórii je vždy veľmi silná, v pretekoch som najlepšie zatiaľ bol raz štvrtý a trikrát piaty, často – ako napríklad na MMM v Košiciach je veľkým úspechom aj byť v prvej stovke. Náš populárny klub Three Rabbits Rača však reprezentuje Raču aj v zahraničí J. Za úspech považujem aj 14. miesto z cca 1000 bežcov na Slovensku v špeciálnom celosvetovom charitatívnom behu Wings for Life. A tiež to, že som sa konečne tento rok odhodlal bežať maratón. V októbri verím, že sa mi v Košiciach podarí opäť posunúť svoj najlepší čas v polmaratóne (1:27:24). V cyklistike chodím iba na pravidelné podujatie Račianska časovka – Memoriál Rafaela Krampla.

Zimná desiatka v snehu a Míľa v Horskom parku

Kto organizuje v Rači športové podujatia pre verejnosť? V čom vidíš ich prínos a v čom rezervy?

Myslím, že Marek Porvazník ako športový referent urobil z Rače doslova Mekku športu. Toľko podujatí, čo sa deje u nás sa nedeje asi nikde v Bratislave. Naozaj klobúk dole predtým, čo Marek stíha, dokáže vybaviť a pripraviť. Som rád, že sa nám spoločne podarilo úspešne rozbehnúť podujatie Račiansky polmaratón. Prínos pre športovanie detí je veľmi veľký pri všetkých podujatiach v Rači. Vidím priestor ešte pre väčšie zapojenie hlavne stredných škôl v Rači a prípadne vytvorenie nejakej lokálnej športovej školskej ligy. Tiež by pomohla obnova športových školských areálov napríklad na Tbiliskej, Pántoch a pod.

Spolupracuje mestskej časti so športovými klubmi, ktoré pôsobia na jej území?

Myslím, že spolupráca s klubmi je dobrá – často sa to však láme na peniazoch. Podľa mňa by mali byť prioritou deti a mládež a teda veľmi sú mi sympatické aktivity napr. OZ Kengura a FK Rača, BMX Rača, MAC Rača a veľa ďalších (karate, pozemný hokej atď.). Chýba mi však väčšia vzájomná spolupráca športových tímov. Ja viem, že každý má rád ten svoj šport, ale treba spolupracovať a nie byť súpermi. Sadnúť si za jeden stôl a ťahať za spoločný povraz. Každý šport, ktorý vytiahne deti od počítačov, tabletov a smartphonov treba podporovať.

Akú podporu športu v Rači plánuješ ako starosta, prípadne ako mestský poslanec?

Myslím, že je dôležité, aby si športové kluby sadli spoločne za jeden stôl a pravidelne sa stretávali. Zástupcovia klubov by boli aj v navrhovanom poradnom orgáne starostu, kde by sa mohli vyjadrovať k veciach ešte vo fáze ideového zámeru. Tiež chcem, ako som spomínal, viac zapojiť aj stredné školy a ich ihriská do športového života v Rači, vytvoriť každoročnú anketu o najlepšieho športovca a kolektív v Rači. Z tých náročnejších vecí je to revitalizácia areálu ZŠ Tbiliská (napr. vybudovaním kvalitnej bežeckej dráhy pre verejnosť a detí z MAC Rača).

Stredné školy na území našej MČ spravuje BSK. Plánuješ spoluprácou s BSK viac sprístupniť obyvateľom Rače ich ihriská, telocvične, posilňovne a plavárne?

Myslím, že spolupráca s BSK by mohla byť lepšia, je to v záujme oboch – aj BSK aj mestskej časti. Športové areály škôl – hlavne Na pántoch ponúkajú obrovské možnosti pre rozvoj športu. Pomohlo by to nielen Rači, ale hlavne aj samotným školám.

Košický maratón

Zhováral sa Miro Ščibrany
správca portálu račan.sk
a člen redakcie občasníka račan.sk výberSúvisiaci článok:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára