Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.1.16
0
TASR nedávno uverejnila správu o vybudovaní parku a zámene pozemkov na Radničnom námestí [1]. Správa pripomína Antonioniho film „Blow-up“. Zväčšenina idylickej fotografie milencov odhalila zločin.
O čo ide?
INTERCOM Development s. r. o. Ivana Kmotríka chce v lokalite „Radničné námestie Rača“ [2] vybudovať verejný park. Na vlastné náklady. Za 100 000 €. S výmerou 3 600 m2. S detským ihriskom s plochou 550 m2. S vyše 100 vzrastlými stromami. Namiesto SO 115 - budovy s dvomi podzemnými a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Budovy, na ktorú má stavebné povolenie.
Developer o ponuke informoval aj primátora Ivo Nesrovnala. Obyvateľom a poslancom MČ Rača ponuku predstavil konateľ spoločnosti Pavel Komorník v decembri 2015 [3]. Developer chce do projektu vložiť 2 300 m2 pozemku pre park a 1 856 m2 ciest a chodníkov na zámenu. Spolu 4 156 m2 pozemkov. Výmenou žiada od hlavného mesta pozemky vo výmere 3 764 m2. Podľa developera hlavné mesto zámenou zvýši hodnotu svojich pozemkov o 480 502 €. Plus získa park v hodnote 100 000 €.
Ako zámenu komunikuje verejnosti developer
Čo do zámeny dá INTERCOM s.r.o.
Čo do zámeny dá
HM SR a MČ Rača
Popis položky
€/m2
m2
m2
Pozemky pre park
307,40
2 300
707 020,00
Náklady na vybudovanie parku
100 000,00
Pozemky na zámenu pod cestami a chodníkmi
118,72
1 856
220 344,32
Pozemky na zámenu roztrúsené v území
118,72
3 764
446 862,08
Súčet
4 156
1 027 364,32
3 764
446 862,08
Bilancia
-392
-580 502,24
392
580 502,24
Bilancia pre hlavné mesto plus vyše pol milióna €?
Taká ponuka sa neodmieta!
Je ponuka naozaj taká skvelá?
Pozrime sa na skutočnosti ovplyvňujúce ne/výhodnosť ponuky.
INTERCOM Development s. r. o.:
1.  nadhodnotil svojich 2 300 m2 pozemkov pre park.
Ocenil ich sadzbou pre stavebný pozemok.
Nie pre park a ihrisko.
2.  nadhodnotil cesty a chodníky, ktoré ponúka do zámeny.
Pre mesto znamenajú nulový prínos. A pre mestskú časť výdavky na údržbu.
3.  opomenul, že na 1 000 m2 pozemkov mesta postavil budovy a parkoviská.
A chce zámenou potichu zahladiť porušenie Zmluvy o nájme pozemkov [4].
A pozemky získať ako „roztrúsené v území“ [5].
Lacno a výhodne. Pre seba.
4.  opomenul v bilancii 1 300 m2 pozemkov, ktorými prispeje hlavné mesto.
Bez nich sa park o výmere 3 600 m2 nedá vybudovať.
Pre park majú kľúčový význam.
5.  opomenul v bilancii náklady na dobudovanie a údržbu parku a detského ihriska.
Spolu s nákladmi na cesty a chodníky budú trvale zaťažovať
rozpočet mestskej časti.
Ponuka JE skvelá! Pre developera...
Zohľadnenie vyššie uvedených skutočností mení bilanciu takto:
Ako zámenu vidia informovaní obyvatelia Rače
Čo do zámeny dá INTERCOM s.r.o.
Čo do zámeny dá HM SR a MČ Rača
Popis položky
€/m2
m2
m2
Pozemky pre park
118,72
2 300
273 056,00
Náklady na vybudovanie parku
100 000,00
Pozemky na zámenu pod cestami a chodníkmi
0,00
1 856
0,00
Pozemky pre park
118,72
1 300
154 336,00
Pozemky na zámenu v okolí budov a parkovísk
118,72
2 764
328 142,08
Pozemky na zámenu pod budovami
307,40
750
230 550,00
Pozemky na zámenu pod parkoviskami
307,40
250
76 850,00
Náklady na údržbu parku a detského ihriska
?
Náklady na údržbu ciest a chodníkov
?
Náklady na dobudovanie parku
?
Súčet
4 156
373 056,00
5 064
789 878,08
Bilancia
908
416 822,08
-908
-416 822,08
Údajná strata developera 580 000 € sa mení na reálny zisk 417 000 €.
Údajný zisk hlavného mesta 580 500 € sa mení na reálnu stratu 417 000 €.
Navyše, finančné zdroje musí do projektu vložiť aj mestská časť. Na údržbu parku a detského ihriska. Na údržbu ciest a chodníkov. A na dobudovanie parku a detského ihriska. Pretože podľa odborníkov 100 000 € na park s detským ihriskom „podobný Medickej záhrade“ [5] nestačí. Tieto dodatočné zdroje zatiaľ nikto nevyčíslil.
A to nie je všetko. Developer ohlásil rozhodnutie nepostaviť osempodlažnú budovu v lete 2014 [6]. Byty inzeruje a predáva s reklamou, že v lokalite vybuduje park. Park zvyšuje hodnotu a ceny predávaných bytov. Nárast cien bytov o každé jedno percento zvyšuje tržby developera približne o 200 000 €. Pri náraste o 3% je to 600 000 €, o 5% 1 000 000 €, o 7% 1 400 000 €...
Spájať park a zámenu pozemkov NIE JE dobrý nápad
Zdanlivo veľkorysý návrh developera nápadne pripomína praktiky šmejdov. Namotávanie na bonusy a výhody. Zavádzanie. Nátlak. Neúplné informácie. Polopravdy. Lži.
Verím, že hlavné mesto ani mestská časť na namotávky developera neskočia. A zámenu pozemkov odmietnu. Zároveň verím, že projekt parku s detským ihriskom na stole zostane. Pretože na rozdiel od zámeny to JE dobrý nápad. A dobré riešenie.
Pre mestskú časť. Pre hlavné mesto.
Aj pre developera.
Miro Ščibrany
obyvateľ mestskej časti Bratislava Rača
[2] Radničné námestie Rača (Mapový portál Katastra nehnuteľností)
[3] Park Radničné námestie (Prezentácia Intercom Development s.r.o.)
[4] Zmluva o nájme pozemkov (MČ Bratislava Rača a Intercom Development s.r.o.)
[5] Žiadosť o zámenu pozemkov (Žiadosť Intercom Development s.r.o.)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára