Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.1.16
0

Od jesene 2015 chodím večer von trochu za športom. Registrujem, že niektorí nám ničia životné prostredie - vzduch, ktorý dýchame. Pália doma (v kamnách, alebo peci) domáci odpad. Najviac cítiť zhorené plasty a gumu.Tieto spaliny sú vysoko karcinogénne a pôvodcovia emisíí zrejme skončili pri 4. ročníku základnej školy. Inak sa ich počínanie nedá vysvetliť a je to neospravedlniteľné, nech by ich pohnútky boli akékoľvek. Plasty patria do zberu, po sídliskách sú rozmiestnené kontajnery pre plasty, pre papier. Guma hádam patrí na zberný dvor m.č. Rača a nie do sporáka na tuhé palivo v kuchyni, alebo na konci ich dvora v otvorenom ohnisku a pod.

Vyzývam všetkých občanov miestnej časti Rača k nulovej tolerancii k týmto čmudilom. Oznamujme tieto zistenia na miestny úrad a našim zastupiteľom, poslancom miestnej časti. Požadujme riešenie.

Buďme prví, kto v Slovenskej republike začne iniciovať zmenu. Dobehnime susedov na západ od Moravy a prvým krokom nech bude minimálne to, že sa o tom hovorí a píše. Záleží nám predsa na našom zdraví a zdraví našich blízkych. Tie spaliny sú vysokotoxické a karcinogénne, citujem "
Pri spaľovaní doma v peci, alebo na ohništi môže vznikať viac nebezpečných škodlivín ako v priemernej spaľovni (tým sa spaľovní nechceme zastávať)

Hlavné príčiny su dve:
  • teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke
  • palivo je nedokonale okysličované
Výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujete v peci odpad, uniká z vašeho komína čpavok, fenoly, kyanidy, dechty ... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed. Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktami spaľovania sú tzv. dioxíny. Europské emisné limity stanovené u dioxínov pre spaľovne sú práve v domácich topeništiach často prekračované. Pritom napríklad tetrachlórodibenzodioxín (TCDD) patrí medzi najsilnejšie syntetické jedy.

Vecí, ktoré do Vašeho kotla nepatria, je veľa. Zamerajme sa na tie, ktoré sa tam ocitajú najčastejšie. Pokiaľ doma priložíte do pece kúsok plastu, drevotriesky, preglejku, gumu, alebo umelé textilné vlákna, buďte si vedomý, že to, čo potom vychádza z Vášho komína, nie je len tak obyčajný dym."

Týmto neduhom trpí celé bývalé Československo. V Česku sú však aspoň už tak ďaleko, že sa uvažuje nad monitorovaním  a legislatívnou úpravou tak, že kontrola môže prísť do vášho domu kedykoľvek: Úřady budou moci zkontrolovat, čím doma topíte, navrhuje vláda
Na verejnoprávnej CT1 bola o tom debata, a monitoring by bolo možno realizovať pomocou dronov: Stát plánuje kontrolovat, čím doma topíte

Najnovšia správa: V Čechách už otestovali drony pri odbere dymových zložiek na analýzu dymu Drony budou kontrolovat, jestli lidé v kotli nepálí plastové lahveMoje zistenia, kde sa pália plasty, guma pod.


Pálenie registrujem aj na Púchovskej pod záhradami od otočiska električiek po trase JURAVA až po koniec záhradkárskej lokality. Najnovšie som registroval pálenie od odbočky z Pekná cesta na sídlisko Slanec.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára