Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.6.19
0

Vážený pán starosta,


dovoľ aby som v mene „Občianskeho združenia Rendez“ a najmä mnohých obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača zásadne nesúhlasil a protestoval s rozhodnutím MÚ Rača – jeho vedenia so zrušením kultúrnej akcie tradície „Stavanie mája“ v našej časti Rendez/Východné/ v máji 2019. Ako bývalý poslanec za časť Rendez /Východné/ MČ Rača v rokoch 1994-2018 a zároveň rodený Rendezák /64/ som osobne inicioval, zakladal, udržiaval mnohé historické tradície, kultúrne zvyky na Rendezi, a práve tradícia „Stavanie mája“, ktorú som obnovil v roku 1999 by si práve v roku 2019 písala svoj jubilejný ročník. Pre bezpečnosť jeho obyvateľov som poslanecky presadil aj cementom, stavebne vybudované ukotvenie patrične dostatočne veľkého otvoru pre drevenú žrď (18-22m) . Vládla tu vždy skvelá spoločenská atmosféra v pracovnej súhre kultúra Rača – Dobiášová, KS Impulz – Záleská , MŠ Šajby – učiteľky a deti spolu s nadšenými rodičmi a poslancom, kde sa deti prezentovali kutúrnym pásmom s vyvrcholením ozdobovania zeleného venca stužkami, ktorý  potom hrdo vztýčený pred KS Impulz symbolizoval „vítanie jari“ na Rendezi.
Rovnako tak finančne zminimalizovane dopadla aj už veľmi úspešná a deťmi spolu s rodičmi obľúbená akcia „MDD“ v areáli športu Rendezu – Sklabinská.
Zmysel realizácie vašej /vedenia MÚ Rača/ myšlienky je vlastne centralizovať mnohé kultúrne akcie do Rače pod heslom „nebudeme nešetrne plytvať a míňať peniaze na rovnaké akcie“ viď. Stavanie mája, MDD atď. veď sme všetci vraj Račania a Rendezáci, Krasňančania si musia zvyknúť na praktiky dobrých gazdov t.j. vedenia MÚ Rača a cestovať za kultúrou do Rače. Alebo zrušíme tradičné a vytvoríme nové, ktoré podľa vvedenia MÚ Rača sa zjednotia pod jednu akciu a ušetria tak na kultúre neefektívné rozhadzovanie peňazí vďaka ich zodpovednosti a genialite.
Vážené vedenie MÚ Rača, dovoľte, aby som vám v mene OZ Rendez /vznik v r. 2011/ a mnohých obyvateľov prezentoval naše názory vo faktoch – argumentoch, prečo zásadne nesúhlasíme a sme pripravení občiansky si obhajovať svoje práva pre zachovanie tradícií historickej pamäte Rendezu.
1/ MČ Rača sa skladá z troch rovnocenných častí t.j. Rača, Krasňany, Rendez /Východné/. Rendez je súčasťou Rače so svojou vlastnou históriou vzniku ako železničná zriaďovacia stanica nákladnej dopravy. Územne definovaný 6 časťami – Šajby, Starý Rendez, Sklabinská, Východná ulica, Šúrska ulica, Na pasekách. Kde Rendez samostatne funguje riadený ústredím sídla v Rači MÚ administratívne a finančne, blokovaný vlastníckymi vzťahmi pozemkov ŽSR, PD Rača, súkromné s.r.o.., Policajná akadémia atď.
2/ Rendez /Východné/ bol v rokoch 1970-1990 administratívne a finančne začlenený pod bývalým Národným výborom Bratislava III. Na Junáckej ulici. Projekt s vybavením areálu športu Rendezu Sklabinská /1983-1990/, chodníky, výstavba KS Impulz v akcii „Z“ atď a neboli sme nazývaní „Novomestskí Rendezáci“ – boli sme len administatívne začlenení, tak ako je to teraz v MČ Rača ako jeho suverénna rovnocenná časť voči Rači, Krasňanom a nie podriadenou kolóniou.
3/ MČ Rača – voľby miestnych poslancov prebiehajú predsa systémom, že každá časť MČ Rača má svoje vlastné voľby svojich miestnych poslancov t.j. Rendez, jeho obyvatelia si volia svojich miestnych 2 poslancov, Krasňany 4, Rača 10. Spoločne sa volí len starosta MČRača, ktorí potom pod od významu slova „starosta“ sa má starať o kvalitu života ľudí všetkých troch častí, ktorí históriou, svojou problematikou sú úplne špecifický, samostatní a rozdielny t.j.  Rača – vinohradníctvo, Rendez – železnica, Krasňany – turizmus atď. Starosta nemá svojvoľne veci občanom vnucovať on má s ľuďmi spolupracovať a realizovať ich požiadavky, rozvíjať a udržiavať tradície, históriu, zvyky v konkrétnej časti.
4/ Rendez /Východné/ MČ Rača práve cez svoje tradičné kultúrne, športové akcie vytváral a vytvára dobré susedské medziľudské vzťahy, identitu, že niekam jeho obyvatelia patria a že Rendez cez svoju vlastnú históriu je pre nich skutočným domovom o čom svedčia dlhoročné brigády zdarma pri zveľaďovaní životného prostredia okolo bytovkových priestorov Rendezu viď. výsadba stoviek stromov, kríkov, skaliek, lavičiek atď nielen v minulosti , ale aj v súčasnosti.
5/ OZ Rendez v mene mnohých obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača následne žiadame prehodnotiť rušenie dlhoročných kultúrnych akcií s ktorými zásadne nesúhlasia z hore uvedených dôvodov a žiadajú zachovať a znovu obnoviť nasledovné dlhoročné, tradičné  kultúrne akcie t.j. MDŽ,Stavanie mája, Deň matiek, Úcta k starším, MDD v areáli Sklabinská, Šikovné ruky, Maškarný bál detí, Šarkaniáda, Čítanie – Kniha príbehov, Bábkové divadlá, Mikuláš, Lampiónový sprievod, Podajme si ruky – kapustnica, Silvestrovský beh Rendezom, Rendezsky Silvester na námestíčku, Rodinné ohníky, plus športové turnaje – minifutbal, streetbal, hokejbal, Ples obyvateľov Rendezu – cez MÚ Rača tradične zdarma prenájom KS Impulz, Stretávka starých Rendezákov /každé 2 roky/, Úcta k starším pre zamestnancov železníc. Rovnako kultúrne akcie – vystúpenia folklórnych súborov, Legendy slovenskej hudby a zábavy /viď. Velšicová, Laiferová, Sychra atď./. Dôležitá je dlhoročná skúsenosť, poznanie viď MDD áno – NIE letné akcie cez prázdniny – to sú dovolenky s rodičmi, prázdniny u starých rodičov, veľmi teplé počasie, pobyty pri vode /Zlaté piesky, Bager/
Dovolím si upozorniť aj na mnohé osobné stretnutia kde obyvateľmi boli tlmočené početné sťažnosti na zrušenie uvedených kultúrnych akcií a žiadali aby bola zriadená náprava v podobe pokračovania kontinuity kultúrnych akcii na Rendezi. Pán Edko Wenzl – legenda udržiavania tradícií, zvykov na Rendezi, keby žil by sa rozhodne ozval /u vás osobne na MÚ Rača/ a bránil by rezolútne právo Rendezákov na svoje kultúrne tradície cez ich dlhoročné akcie.
Verím pán starosta MČ Rača Michal Drotovan, že ako dlhoročný Rendezák nedopustíš aby tu plakala kultúra, lebo tam potom plačú, zanikajú aj ľudské vzťahy, rastie narastajúca anonymita na úkor vraj ušetrených peňazí. Ľahké je niečo zrušiť – vzácne ťažké niečo znovu vybudovať.  Pozorne budeme ako OZ Rendez a mnoho obyvateľov Rendezu /Východného/ sledovať ako dopadne úcta a rešpekt od MÚ Rača, jeho vedenia, k dloročným tradíciám Rendezu cez ich kultúrne, občanmi Rendezu žiadané akcie, kde už rok 2019 alebo aj 2020- 2022 bude umožnené, aby jeho obyvatelia sa mohli opäť schádzať a zažívať spolunáležitosť pri kultúrnych akciách nášho domovského Rendezu /Východného/ MČ Rača ako plne rovnocenný partner v rámci častí Rače, Krasnian, pretože aj my, obyvatelia tejto časti t.j. Rendezu /Východného/ si rovnako poctivo platíme dane na správu vecí verejných – verejné služby, cez ktoré je financovaný aj chod MÚ Rača, kde patrí aj kultúra t.j. udržiavanie a rozvíjanie jeho tradícií, zvykov, historickej pamäti.
S úctou za pochopenie ďakuje
Občianske združenie Rendez a mnoho obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača
Cyril Sekerka0 komentárov:

Zverejnenie komentára