Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.6.19
0

Žiadosti zaslane pánovi starostovi MČ Rača:
22.5.2019
Dobrý deň pán starosta
Žiadame o pokosenie trávnatých plôch na Rendezi Východnom/ MČ Rača t.j. Dopravná 1-49, 21-35, 12-20. Výška trávnatého porastu dosahuje už cca 90-110 cm. Je to zdravotný problém alergie najmä detí, plus celá dospelá populácia, prašnosť, negatívne pôsobiaci zlý vzhľad životného prostredia pred bytovkami obyvateľov.
Zo strany obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača boli očakávania, že nový starosta MČ Rača zmení praktiky MÚ Rača a začne sa starať o kvalitu života v životnom prostredí, v jeho zveľadení bez alergií z vysokej trávy.
Veríme v mene obyvateľov Rendezu /Východného/, že MÚ Rača začne kosiť vegetačne 3-4x ročne.
S pozdravom
Cyril Sekerka – predseda Občianskeho Združenia Rendez

28.5. 2019
Vážený pán ČupkaDovoľte aby som zaregoval na vašu odpoveď mojej žiadosti aby MÚ Rača znovu nadviazal na system kedy pravidelne kosil trávnaté plochy na celom území Rendezu /Východného/ MČ Rača t.j. 1990-2010 čo obyvatelia právom očakávali, keďže pán starosta Mgr. Michal Drotovan je dlhoročný rendezák a dokonale pozná problematiku svojho rodiska.
Pán Čupka dovolím si vás informovať že som bol nielen poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača vo funkčnom období 1994-2018, ale som tiež rodený rendezák, ktorý dôkladne do detailov pozná majetkovo vlastnícke skutočnosti t.j. čo vlastnia ŽSR, čo Policajná akadémia resp. Ministerstvo vnútra, družstvo Rača, vlastníkov na Šajbách. Navyše sme s partiou chlapcov Realu Rendez vysadili stovky stromov /lipa, javor, gaštan, borovica/, viac ako tisícku kríkov živého plotu /1986-1997/ z lesnej škôlky vtedajšieho Nrodného výboru Ba III., ale zároveň s mnohými obyvateľmi sme ozdravne orezávali stormy a cez celé vegetačné obdobie sa stále starali a aj staráme o stromy, kríkový fond. Čistíme a zveľaďujeme si životné prostredie.
Ako poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača, predtým predseda Občianskeho výboru som inicioval rokovania MÚ Rača a ŽSR, kde ŽSR participovali finančne na kosení trávnatých plôch, orezávaní živého plotu 4-5 x ročne čo úspešne fungovalo od roku 1990 až do roku 2010.
Vaša informácia, že ŽSR vám dali nejasné stanovisko ku koseniu , vám v prilohe zasielam stanovisko pána Kučeráka zo ŽSR kde informuje že začnú kosiť ihneď po skončení daždivého obdobia.

Vaša informácia, že chcete zverenie pozemkov od ŽSR do svojho majetku bude process časovo nekonečný, a verím, že pán starosta MČ Rača zoberie svoju zodovednosť za stav kvality života na Rendezi v životnom prostredí za svoju dôležitú prioritu a jeho obyvatelia budú mať znovu pokosené všetky trávnaté plochy na celom Rendezi tak ako aj obyvatelia MČ Rača – Krasňany, tak ako to bolo realizované v rokoch 1990-2010.

S úctou za pochopenie ďakujeObčianske združenie Rendez – predseda Cyril Sekerka

From: Čupka Matúš [mailto:matus.cupka@raca.sk]
Sent: štvrtok 23. mája 2019 17:06
To: Sekerková, Iveta <
Iveta.Sekerkova@omv.com>
Cc: 'Drotován Michal, Mgr.' <
michal.drotovan@raca.sk>
Subject: Re: FW: žiadosť o pokosenie

Dobrý deň pán Sekerka,
Vami uvedené trávnaté plochy nie sú ani v majetku ani v správe MČ Rača, ale patria železniciam. 
V súčastnosti vyvíja MČ snahu, aby železnice tieto pozemky zverili mestskej časti. Tá ich bude môcť zaradiť do plánu kosenia a tiež bude mať možnosť opraviť poškodené chodníky a cesty. Starosta sa v tejto veci stretol aj s relevantnými pracovníkmi železníc.
Minulý týždeň som volal na železnice s tým, že aby si svoje pozemky kosili. Dali mi však len nejasné stanovisko, že sa tým budú tento týždeň zaoberať. 
Viac v tejto veci žiaľ spraviť nevieme. Podľa mojich informácií zajtra doobeda skončí kosenie pozemkov na Rendezi, ktoré máme vytýčené v našom pláne pre Stredisko čistoty. 
Matúš Čupka
vedúci oddelenia životné prostredia a dopravy
Miestny úrad Bratislava - Rača
tel.č. 02/49112451


4.6.2019
Návrh požiadaviek – riešenie priorít problemtiky Rendezu /Východného/ MČ Rača 2019

1/ Obnovenie prevádzky Pošty
2/ Zabezpečenie obvodného lekára pre obyvateľov Rendezu / v budove Domu služieb/
3/ Zmena v organizácii MHD t.j.
-          obnoviť pôvodnú trasu linky č. 52 t.j. Tbiliská – Na pasekách
-          obnoviť pôvodnú trasu linky č. 54  t.j. Sklabinská – Železničná stanica Vajnory
-          obnoviť pôvodnú trasu linky č. 56  t.j. OC Rača – Studená
4/ Žiadosť o zavedenia novej autobusovej linky tzv 56X /bývalá 114/ do centra mesta t.j. Vojenské stavby Sklabinská – Zlaté piesky – Trnavské mýto
5/ V spolupráci MÚ Rača, Magistrát hl. m. Bratislavy a ŽSR zabezpečiť prepojenie Bratislavskej integrovanej dopravy v trase:
-          Rendez – Predmestie – Filiálka
-          Rendez – Vinohrady – Hlavná stanica – Lamač – Devínska N.Ves
-          Rendez – Petržalka
-          Rendez – Vrakuňa – Podunajské Biskupice
6/ Žiadosť na postavenie železničnej stanice /dlhoročne sľubovaná ŽSR/ + nástupný terminál na mieste bývalej stanice oproti Reštaurácii Rubikon /Rendez pub
7/ Dobudovanie všešportového areálu Rendez /Východné/MČ Rača na Sklabinskej – môj  dlhoročný návrh projektu /text + fotodokumntáciu  posielam v prílohe /
8/ Vyhotovenie informačného buletinu -  Rendez /Východné/ MČ Rača
9/ Zaviesť tzv. horúcu linku – informácie proti výstavbám na Rendezi  /veľkosť územia 3 km do dĺžky , 800 do šírky/
10/ Opätovné kosenie trávnatých plôch na Rendezi /Východnom/ tak ako v rokoch 1990 -2010 na Dopravnej 1-49,21-35,2-0,12-20, KS Impulz – parčík. Dôvod: zveľadené životné prostredie pre obyvateľov bytoviek plus zdravotný aspekt  pri alergiách detí a celej dospelej populácie, prašnosť atď.
11/ Opätovné pristavovanie veľkoplošných kontajnerov na Rendezi /Východnom / MČ Rača tak ako v rokoch 1990-2010 na jar a jeseň.
12/ Zachovanie dlhoročných tradícií Rendezu, jeho kultúrnych akcií cez oddelenie kultúry MÚ Rača najmä v KS Impulz t.j. stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, Podajme si ruky  - kapustnica, Silvester – námestíčko Rendezu, Mikuláš, bábkové divadlá, kultúrne akcie hudobných súborov, jednotlivcov, šikovné ruky pre deti, šarkaniáda, MDD na Sklabinskej, Čaro čítania knihy, besedy s cestovateľmi a pod.
13/ Ochrana kvality života obyvateľov Rendezu proti výstavbám na celom území Rendezu, v súčasnosti nadmerne stavebne preťažené obytné územie , nepomer zelene proti stavebnej ploche alarmujúco negatívny 1:6.
14/ Nadviazanie konštruktívnej celoročnej spolupráce MÚ Rača – starosta s vedením MDC /Múzejno dokumentačného centra/ + Múzeum ŽSR + klub Železničná nostalgia na Rendezi. Je to vlajková loď prezentácie Rendezu, jeho železničnej histórie /130 rokov/ nákladnej železničnej dopravy s plánom vytvoriť tu  Národné železničné centrum Slovenska.
15/ Iniciatíva MÚ Rača na ŽSR na stavebnú rekonštrukciu – opravu budovy Personálnych kasární na Dopravnej 1. Možnosť využitia ako Múzeum histórie ŽSR, histórie Rendezu ako jeho vlajkovej lode / Rača – vinohradníctvo/ v MČ Rača v rámci Bratislavy – Slovenska.
Vypracovalo: Občianske združenie Rendez
S úctou a vďakou Cyril Sekerka

5.6.2019
Vážený pán starosta,
dovoľ aby som v mene občianskeho združenia Rendez a mnohých obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača požiadal o pravidelne realizovanú údržbu zelene priestorov za budovou KS Impulz a oboch asfaltových oplotených ihrísk t.j. orezanie  konárov stromov, kríkov, odstránenie nečistôt v okolí KS Impulz – potrebná bezpečnosť KS Impulz – presvetlenie jeho zadnej časti budovy a prístup k oknám.
Početne športovo využívané ihriská /turnaje/ pred aj za budovou KS impulz – rovnaká žiadosť o starostlivosť týchto plôch aby MÚ Rača  realizoval orezanie  kríkov, odstránenie nečistôt /lístie, papiere atď./
Plus realizovať zveľaďovanie priestorov parčíka pred KS Impulz t.j. čistota uvedených priestorov – parčík  je početne využívaný na oddych a relax pre obyvateľov všetkých vekových kategórií.
Upozorňujem, že požadované zveľaďovacie práce v životnom prostredí sa realizovali od roku 1990 – 2018 ako súčasť verejného oddychovo – športovo – kultúrneho priestoru , kde KS Impulz je jeho hlavným styčným bodom pre vhodné využívanie voľného času obyvateľov celého Rendezu /Východného / MČ Rača. Realizovanie údržby prác vždy na jar a jeseň plus vegetačné kosenie.
S úctou za pochopenie ďakuje
OZ Rendez – Cyril Sekerka

12.6.2019
Vážený pán starosta
Žiadam v mene OZ Rendez a najmä rodičov detí o výmenu starého a dodanie nového piesku do pieskoviska v malom parčíku medzi bytovkami Dopravná 21,23 – 31,33,35, ktoré bolo vybudované MČ Rača v roku 1999 a odvtedy každý rok tu bol piesok vymenený. Žiadame o časovo pružné vyriešenie tohto problému, keďže piesok sa tu vymieňal vždy začiatkom mája.  Navyše toto pieskovisko je obklopené stromami , ktoré vytvárajú tieň / na rozdiel od pieskoviska na ihrisku Sklabinská/ čo umožňuje deťom hrať sa tu aj počas horúcich dní.
Zároveň žiadame, aby ste piesok neskladovali voľne nezakrytý na Rendezi pri areáli športu na Sklabinskej /2,5 týždňa/, kde ho vietor rozfúkal nielen na ihrisko, ale aj do okolia nespokojných obyvateľov bytoviek.
S úctou za porozumenie ďakuje
OZ Rendez – Cyril Sekerka
13.6.2019

Vážený pán starosta
V mene OZ Rendez a zároveň najmä rodičov detí na Rendezi /Východné/ MČ Rača žiadame o urgentné pokosenie areálu športu Rendezu na Sklabinskej, ktoré ani na akciu „MDD na Rendezi“ nebolo pokosené – negatívny dopad trávnatého porastu – alergie, prach a zveľadenie areálu
Zároveň si dovolím v mene OZ Rendez požiadať o pravidelnú realizáciu „Orezu živého plotu“ v pásme Dopravná ulica 1-49, 2-10, 12-20, ktoré vždy zabezpečovalo oddelenie údržby a zelene MÚ Rača , vegetačne podľa potreby /minimálne jar – jeseň/
S úctou za pochopenie ďakuje
Občianske združenie Rendez – Cyril Sekerka0 komentárov:

Zverejnenie komentára