Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.11.19
0


ÚVOD

Milí obyvatelia MČ Bratislava-Rača,

ako kandidát na úrad starostu som v septembri 2018 v časti 6 volebného programu ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE sľúbil a v decembri 2018 ako novozvolený starosta sa zaviazal o. i. vytvoriť poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu a zaviesť prehľadný rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

Občianska rada je zriadená a v roku 2019 už spolupracovala na tvorbe návrhu rozpočtu MČ na rok 2020. Súbežne v súčinnosti s miestnym úradom OZ račan.sk vytvorilo túto webstránku s rozklikávacou vizualizáciou tabuľkovej časti rozpočtu.

Predložená vizualizácia je pre pracovný tím začiatkom cesty. Pridať sa môže ktokoľvek z vás. Ako prvý krok vám ponúkame možnosť pozrieť si tabuľky, proporcie a súvislosti rozpočtu na rok 2020 a posúdiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť takéhoto zobrazenia.

Dlhodobým cieľom mestskej časti pod mojím vedením je predkladať obyvateľom rozpočet v takej podobe, aby viacerí z vás dostali a nestratili chuť zapojiť sa do tvorby rozpočtu a do sledovania čerpania verejných peňazí.

Akékoľvek vaše otázky, námety a kritické pripomienky sú vítané.
Pracovný tím ich zužitkuje pri ďalšom rozvoji vizualizácií.

Michal Drotován
starosta mestskej časti
ROZPOCET.MC-BA-RACA.2021.10_1.Prijmy.jpgVYSVETLIVKY

(1) TABUĽKY zobrazujú programový rozpočet samosprávy.
(2) PRÍJMY sa zobrazujú odtieňmi zelenej farby.
• Najtmavším odtieňom sa zobrazujú príjmy najvyššej úrovne.
• Nižšie súčtové úrovne príjmov sa zobrazujú postupne svetlejšími odtieňmi.
(3) VÝDAVKY sa zobrazujú odtieňmi modrej farby.
• Najtmavším odtieňom sa zobrazujú výdavky najvyššej súčtovej úrovne.
• Nižšie súčtové úrovne výdavkov sa zobrazujú postupne svetlejšími odtieňmi.
(4) ZÁKLADNÉ TABUĽKY obsahujú štyri stĺpce:
• POPIS POLOŽKY
• ČIASTKY €
• % Z NAJVYŠŠEJ ČIASTKY SKUPÍN / KAPITOL
• VODOROVNÉ PRUHY 0 AŽ 15 MIL. €
..........
• Interval 4. stĺpca je pre všetky základné tabuľky rovnaký.
• Základné tabuľky sa dajú prezerať dvomi spôsobmi:
  (1) VERTIKÁLNE – využíva nastavenú šírku článku a je vhodný pre získanie prehľadu.
  (2) HORIZONTÁLNE – využíva celú šírku obrazovky a je vhodný pre detailný pohľad na údaje.
..........
• Z vertikálneho do horizontálneho zobrazenia sa prechádza kliknutím na tabuľku.
• Z horizontálneho do vertikálneho zobrazenia sa prechádza klávesou ESC.
(5) ZOOMOVÉ TABUĽKY obsahujú štyri stĺpce:
• POPIS POLOŽKY
• ČIASTKY €
• % Z CELKOVEJ ČIASTKY TABUĽKY
• VODOROVNÉ PRUHY 0 AŽ 1 MIL. €
..........
• Interval 4. stĺpca je pre všetky zoomové tabuľky rovnaký.
• Prúžky čiastok, ktoré presahujú 1 mil. €, majú červený rámček upozorňujúci na pretečenie.
• Zoomové tabuľky využívajú celú šírku obrazovky a sú vhodné pre detailný pohľad na údaje.
..........
• Zoomové tabuľky sa zobrazujú tlačidlom s lupou vpravo od názvu základnej tabuľky.
• Zoomová tabuľka sa zobrazí vždy v novom okne.Rozpočet MČ BRATISLAVA-RAČA
vizualizoval Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Podklady:ANKETA
0 komentárov:

Zverejnenie komentára