Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.2.21
1
Vojtech Polakovič sa narodil v Račišdorfe 17. septembra 1915. Pôsobil ako vojenský pilot. Zahynul 27. augusta 1938 neďaleko Dolného Hričova, počas leteckého výcviku pri havárii lietadla Letov Š-328.
 
Tri lietadlá Letov Š-328 pozorovacej letky 15, premiestnenej z vajnorského letiska do Žiliny v novembri 1937, vykonávali 27. augusta západne od Žiliny plánovaný letecký výcvik v súčinnosti s pozemnými jednotkami. Výcvikový nálet smeroval na obranné postavenie červených (nepriateľa), a to v čase, kedy modrí (vlastní) vyrazili do útoku.
 
 
 
Osádku vedúceho lietadla Letov Š-328 tvorili pozorovateľ nadporučík pechoty poľný lietadlový pozorovateľ Jozef Fickuliak, pridelený z Pešieho pluku 25 vo Zvolene, a pilot poručík letectva poľný pilot letec Oldřich Justra.
 
V druhom lietadle Letov Š-328.152, boli pozorovateľ podporučík letectva v zálohe pozorovateľ letec Vojtech Zajac a pilot čatár ďalej slúžiaci poľný pilot letec Vojtech Polakovič.
 
Osádka tretieho lietadla Letov Š-328.226 sa skladala z pozorovateľa podporučíka letectva v zálohe pozorovateľa letca Vilibalda Richtera a pilota desiatnika ďalej slúžiaceho pilota letca Josefa Štěpána.
 
Približne o 8.00 hod. roj náhle vletel do hustej hmly. Pilot vedúceho stroja včas vystúpil do bezpečnej výšky. Zvyšné dve lietadlá stratili priestorovú orientáciu a v hmle nad lesnatým terénom pri Ovčiarsku juhovýchodne od Dolného Hričova sa pravdepodobne zrazili.
 
Stroj Vojtecha Polakoviča dopadol do hustej hory a roztrieštil sa. Nárazom do zeme sa poškodili palivové nádrže, vybuchli a lietadlo čiastočne zhorelo. Stroj Josefa Štepána narazil do zeme asi 500 m od prvého stroja, v priestore pasienkov Dubníky, a úplne zhorel.
 
Osádky oboch lietadiel zahynuli.
 
Za hlavnú príčinu havárie označila vyšetrovacia komisia (členom bol veliteľ letky 15 štábny kapitán letectva Svatoslav Pihert) stratu orientácie v priestore pre hmlu, tým spôsobenú zrážku a následný pád do lesného porastu.
 
Správa o smrti ppor. Zajaca a ppor. Richtera pri výkone letecké služby je uvedená vo Vestníku MNO – časť osobná, 1938, str. 317. Čatár Polakovič a desiatnik Štěpán v zozname obetí havárie uvedení nie sú, pretože do Vestníka sa zaznamenávali len úmrtia dôstojníkov a vojakov z povolania – tzv. gážistov.
 
Smútočná rozlúčka príslušníkov letky 15 so štyrmi letcami bola 29. augusta v Žiline (sprievod prešiel mestom na železničnú stanicu). Telesné pozostatky zahynutých potom dopravili do ich domovských obcí.
 
Pilota Vojtecha Polakoviča pochovali 30. augusta v Račištorfe (dnes mestská časť Bratislava–Rača). Vojtecha Zajaca v Hlohovci. Josefa Štěpána v Jaroměři. Vilibalda Richtera v Pardubiciach.
 
 
Tu v Kristu Pánu odpočíva náš drahomilovaný
syn četar. pol. pilot letec
VOJTECH POLAKOVIČ
nar. 17. sept. 1915 zomr. tragickou smrťou
u Žliliny dňa 27. aug. 1938
Česť Tvojej pamiatke!
 
Pripravil Vladimír Bučka
 
  
 
ZDROJE:
Švanda Petr, Letectví + kosmonautika 10/2010, s. 60 – 62 
(uverejnené s láskavým súhlasom autora).

1 komentárov: