Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.12.09
0
Fotoalbum
(album je aj na http://picasaweb.google.com/Racan.blog/)


(F1) Štátna meštianska škola, III. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) Horalíková-Budovská Zdenka (1.2) ? (1.3) Adamíková-Sučanská Ružena (1.4) Fridrichová-Mazúrová Mária (1.5) Krivušová-Máťušová Lýdia (1.6) Žitná-Brychtová Anka (1.7) Kišová-Alexandrová Helena (1.8) ? Pajdlhauserová-Zárecká Anka (1.9) ? (1.10) Gregorová-Krížiková Mária (1.11) ? (1.12) Máťušová-Paškievičová Mirka (1.13) ?
2. rad:
(2.1) Kraplová (2.2) Viteková-Wenzlová Gabika (2.3) ? Beladičová-Prokešová Helenka (2.4) Magátová Helena (2.5) Križanová (2.6) ? (2.7) ? (2.8) Černá Lýdia (Rendez) (2.9) ? Švedová-Ďurďovičová Micka (2.10) Černá Lýdia (2.11) ? Ježíková-Žitná Božena (2.12) Pažitná

3. rad:
(3.1) ? (3.2) Vrbová Zuzka (Kopanice) (3.3) ? (3.4) ? (3.5) Kollárová-Madzinová Nela (3.6) Slováková Ružena (3.7) Stránavská Milka (Rendez) (3.8) Zachardová-Hudecová Relka (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) Pažitná Jarmila
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? Veselská-Lojkovičová Marta (4.5) Benčičová Milka (4.6) Rendlová-Mičušíková Alžbeta, tr. uč. (4.7) ? Veselská-Polakovičová Mária (4.8) Máťušová-Hauskrechtová Marta (4.9) ? (Rendez) (4.10) ? (Vajnory) (4.11) ? (Vajnory)

(F2) Štátna meštianska škola, I. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) Zaliber (1.3) Pajdlhauser Alojz (1.4) Pulc Milan (1.5) ? Ščibrany Milan (1.6) Polakovič Jaro (1.7) ? Polakovič Gabriš (1.8) Veselský Vendelín (1.9) Benkovič Ján (1.10) Gocký Milan (1.11) Vrana Tomáš (1.12) ? (1.13) Palič
2. rad:
(2.1) Meszároš Karol (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? Šebela Milan (2.9) ? (2.10) ? (2.11) Bednár (2.12) ? (2.13) Polakovič Ervín

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) Žitný Benedikt (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) Sahánek Edo (3.9) ? (3.10) ? (3.11) Krajčírovič Rudo (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ? (3.15) ? (3.16) ? (3.17) ? (3.18)
4. rad:
(4.1) Krížik Rudo (4.2) Máťuš Beno (4.3) ? (4.4) Buranský (Rendez) (4.5) ?, uč. (4.6) ?, uč. (4.7) ?, uč. (4.8) Verner Mikuláš, riad. (4.9) ?, uč. (4.10) Dekan Štefan, Vdp. (4.11) ? (4.12) ?
5. rad (sediaci):
(5.1) ? (5.2) Mučka Šaňo (5.3) ? (5.4) ? (5.5) ? (5.6) ? (5.7) ? (5.8) ? (5.9) Krajačič Tono (5.10) Križanovič Vojtech (5.11) ?


(F3) Štátna meštianska škola, . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) Mayerová-Fecková Olina (1.2) ? (1.3) ? (1.4) Krivušová Melánia (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? Lednárová-Homolová Anička (2.3) Koutná (2.4) ? (2.5) ? (2.6) Khandlová-Žitná Irma (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? Bolgáčová-Pajdlhauserová Kristína (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) Hofnerová (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) Pajdlhauserová Jarka (4.6) ? (4.7) Hrušovská Helena, tr. uč. (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) (Andzerajška) Heda (4.12) ?


(F4) Štátna meštianska škola, . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) Krampl Stano (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) Milan Mach (1.10) ? (1.11) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? Hierweg (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ?

3. rad:
(3.1) ? Salaj Gašpar (3.2) ? (3.3) ? Zacharda Julo (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) Wild Pavel (zahynul v Povstaní) (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? Luknár Miro (3.11) Zvozil Edo
4. rad:
(4.1) Krivuš Rudo ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) Voda Michal, tr. uč. (4.6) Polakovič Stano (4.7) ? (4.8) ? (4.9) Tezner


(F5) . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) Voda Michal, uč. (3.9) ? (3.10) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) Luknár Janko (4.4) ? (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ? (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) ?


(F6) . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ? (1.13) ? (1.14) ? (1.15) ? (1.16) ? (1.17) ? (1.18) ? (1.19) ? (1.20) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) ? (2.15) ? (2.16) ? (2.17) ? (2.18) ? (2.19) ? (2.20) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ? (3.15) ? (3.16) ? (3.17) ? (3.18) ? (3.19) ? (3.20) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ? (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) ? (4.12) ? (4.13) ? (4.14) ? (4.15) ? (4.16) ? (4.17) ? (4.18) ? (4.19) ? (4.20) ?


(F7) Štátna meštianska škola, III. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) Máťušová Marta

3. rad:
(3.1) ? (3.2) Haberlandová-Cíchová Zlatica (3.3) Zvozilová-Mesárošová Mária (3.4) Kačerová Mária (3.5) ? (Rendez) (3.6) Hrušovská Helena, uč. (3.7) ? (3.8) Hupková-Máťušová Petronela (Petruša) (3.9) ? (3.10) Tangelmayerová Gertrúda (3.11) Havlovičová-Kišková Ružena (3.12) ? (3.13) Semanová Anička
4. rad:
(4.1) Máťušová-Hauskrechtová Marta (4.2) ? (4.3) Fialová-Prokešová Marta (4.4) Pechanová Ela (4.5) Polakovičová-Pulcová Viera (4.6) Darážová Terézia (Rézka)

(F8) Štátna meštianska škola, II. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ? (1.13) ? (1.14) ? (1.15) ? (1.16) ? (1.17) ? (1.18) ? (1.19) ? (1.20) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) ? (2.15) ? (2.16) ? (2.17) ? (2.18) ? (2.19) ? (2.20) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ? (3.15) ? (3.16) ? (3.17) ? (3.18) ? (3.19) ? (3.20) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ? (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) ? (4.12) ? (4.13) ? (4.14) ? (4.15) ? (4.16) ? (4.17) ? (4.18) ? (4.19) ? (4.20) ?


(F9) Štátna meštianska škola, . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) Prokeš Viktor (Vikan) (1.6) ? (1.7) Molnár (1.8) ? Ščibrany Milan (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ?
2. rad:
(2.1) Polakovič (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) Tiko Alojz (2.10) Polakovič Karol (2.11) ? (2.12) ?

3. rad:
(3.1) Bednarič (3.2) Šimko Kamil (3.3) ? (3.4) Würfl (3.5) Pfefer (3.6) Samuel ? (3.7) Halinkovič Ľudovít (Lajo) (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) Cích Timotej (Tibo?)
4. rad:
(4.1) ? (4.2) Vlčák (4.3) Hrdlička (4.4) Kráľ Rudo, tr. uč. (4.5) ? (4.6) Kraus Július (4.7) ?


(F10) Štátna meštianska škola, . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) Gregor Emil (1.6) ? (1.7) ? (1.8) Sahánek Edo (1.9) ? (1.10) Zacharda Ervín (1.11) Fechter Miro (1.12) ? (1.13) Lednár Ivan (1.14) Klinko Jaro
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) Polakovičová-Fialová Vierka (2.6) ? (2.7) Khandlová Pavlína (2.8) ? (2.9) Havlovičová-Kišková Ružena (2.10) Lopašovská-Ivičičová Anka (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) Krížik Rudo

3. rad:
(3.1) ? (Vajnory) (3.2) Zvarová Zlatica (3.3) Fialová-Prokešová Marta (3.4) Máťušová-Polakovičová Relka (3.5) Pechanová Ela (3.6) ? (3.7) Kačerová Mária (Mariška) (3.8) ? (3.9) Tanglmayerová Gertrúda (Trudenka) (3.10) ? Čapkovičová-Beladičová Mária (3.11) ? Máťušová-Gráčová Tonka (3.12) ? Darážová Terézia (Rézka) (3.13) ? Luknárová-Semanová Anka (3.14) ? Polakovičová-Pulcová Viera
4. rad:
(4.1) Tóthová Agneša (4.2) Antaličová (Vajnory) (4.3) Chromjak, Vdp. (4.4) Kráľ Rudo, uč. (4.5) ?, uč. (4.6) Verner Mikuláš, riad. (4.7) Matulníková, uč. (4.8) Voda Michal, uč. (4.9) ?, uč. (4.10) Rendlová-Mičušíková Alžbeta, uč. (4.11) Zemanová (Vajnory) (4.12) ? (Vajnory)
5. rad:
(5.1) ? (5.2) ? (5.3) ? (5.4) ? (5.5) ? (5.6) Hrušovský Lajo (5.7) Luknár Janko (5.8) Hykl Janko (prišiel z Handlovej)


(F11) Štátna meštianska škola, III. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) Vlčák Ervín (1.2) Krampl (Laco kožušník) (1.3) Buranský (Rendez) (1.4) Vojtek (Rendez) (1.5) Zaliber (1.6) Meszároš Karol (Hakle) (1.7) Križanovič Vojto
2. rad:
(2.1) Krížik Rudo (2.2) ? Stovíček Jaro (2.3) ? (Rendez) (2.4) Pajdlhauzer B. (2.5) ? (2.6) Fekete Jozef (Vajnory) (2.7) ? (2.8) Klinko Jaro (2.9) Veselský Vendelín (2.10) Máťuš Beno (2.11) ? Polakovič Gabriš

3. rad:
(3.1) Benár (Vajnory) (3.2) Zacharda Ervin (3.3) ? (Rendez) (3.4) Lednár Libor (3.5) Sahánek Edo (3.6) ? (Rendez) (3.7) ? (Rendez) (3.8) ? Šebela Milan (3.9) Fechter Miro (3.10) ? Lednár Ivan
4. rad:
(4.1) Polakovič Ervín (4.2) ? (4.3) Hrušovský Lajo (4.4) tr. Horvatovič, uč. (4.5) Hykl Janko (4.6) ? (4.7) Luknár Janko


(F12) Učiteľský zbor pred vstupom do školy
(zľava doprava)
(1.1) Voda Michal, uč. (1.2) Verner Mikuláš, riaditeľ školy (1.3) Nízka Dobruša, uč. (1.4) ?, uč. (1.5) Ďurkovská Pavlína, uč. (1.6) Hrušovská Helena, uč. (1.7) Záhorský Michal, uč. (1.8) Dekan Štefan, Vdp. (1.9) ?, uč. (1.10) ?, uč.(F13) Štátna meštianska škola, I. trieda, 1941-2
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) Poláčeková Margita (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? Lopašovská-Ivičičová Anka (1.6) Hupková-Máťušová Petronela (Petruša) (1.7) Fialová-Prokešová Marta (1.8) ? (1.9) Khandlová (1.10) ? (Vajnory)
2. rad:
(2.1) Tóthová Agneša (2.2) ? (2.3) ? Polakovičová-Pulcová Viera (2.4) ? Máťušová-Polakovičová Relka (2.5) ? (Vajnory) (2.6) ? (Vajnory) (2.7) ? (2.8) Poláčeková Karolína (2.9) Darážová-Šoltésová Terézia (Rézka) (2.10) ? (Vajnory) (2.11) ? Luknárová-Semanová Anka (2.12) ? Havlovičová-Kišková Ružena

3. rad:
(3.1) Kohútová (3.2) Tanglmayerová Gertrúda (Trudenka) (3.3) Máťušová-Vajanská Antónia (Tonka) (3.4) ? (3.5) ? (3.6) Polakovičová Františka (Fanka) (3.7) ? Máťušová-Hauskrechtová Marta (3.8) ? Cíchová Júlia (Julča) z Prešovne (3.9) ? Čapkovičová-Beladičová Marianna (3.10) ? (3.11) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) Polakovičová-Fialová Viera (4.3) Dekan Štefan, Vdp. (4.4) ?, uč. (4.5) Verner Mikuláš, riad. (4.6) Nízka Dobruša (bývala na Albánskej), uč. (4.7) Haberlandová-Cíchová Zlatica (4.8) ?


(F14) Učiteľský zbor štátnej meštianskej školy
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) Kráľ Rudo (1.4) ? (1.5) ? (1.6) BielekJozef, Ing.
2. rad:
(2.1) Chyžnaj Jozef (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) Hrdličková (2.6) Veselská-Miklošová Slávka (2.7) Mikloš

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) Chyžnajová (3.4) Ružičková (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ?
4. rad:
(4.1) Poláčeková (4.2) ? (4.3) Veselská Marta (4.4) Križanová, MUDr. (4.5) Holčíková Irena (4.6) Krušpánová Emília (4.7) Fedorová (4.8) Bieleková Mária

(F15) Štátna meštianska škola, . trieda, 1940-1
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) Karolína Mičunková-Cíchová (1.2) ? (1.3) ? (1.4) Bolgáčová-Polakovičová Mária (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) Podešvová Ľudmila (1.10) ? (1.11) ?
2. rad:
(2.1) ? Lednárová Lola (2.2) ? Šánerová J. (2.3) ? Veselská Sidónia (2.4) Rukriglová-Rakytová Vierka (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ?


3. rad:
(3.1) Fatiková Rózka (3.2) Križanovičová (3.3) Ďurďovičová (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) Štepánková Jarmila (3.10) Kramplová-Wagnerová Tonka (3.11) ? (3.12) Abošiová Marta (3.13) Žitná-Polakovičová Mária
4. rad:
(4.1) Záhorský Michal, uč. (4.2) Hrušovská Helena, uč. (4.3) ?, uč. (4.4) ?, uč. (4.5) Verner Mikuláš, riad. (4.6) ?, uč. (4.7) Voda Michal, uč. (4.8) Dekan Štefan, Vdp.


(F16) Štátna meštianska škola, II. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? Sučanský Karol (1.3) ? (1.4) ? Stovíček Stano (1.5) ? Gregor Emil (1.6) ? Beladič Milan (1.7) Hromek Rišo (1.8) Machalík Fero (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? Gschweng Milan (2.4) ? (2.5) ? Kiš Jano (2.6) Pajdlhauser Ambróz (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) Podlucký

3. rad:
(3.1) Pátek (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) Ivičič Alo (3.6) ? Janeček Fero (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) Wenzl Edo (Rendez) (3.11) ? (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ?
4. rad:
(4.1) Záhorský Michal, uč. (4.2) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.3) ?, uč. (4.4) Verner Mikuláš, riad. (4.5) Hrušovská Helena, uč. (4.6) ?, uč. (4.7) Dekan Štefan, Vdp.


(F17) Štátna meštianska škola, III. trieda, 1940-1
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? Luknár Paľo (1.2) Janák Karol (1.3) Havlovič Ľudovít (1.4) Fiala Edo (1.5) ? Knébl Pubo (1.6) ? Hanák (1.7) Máťuš (Hakle) (1.8) ? Podlucký Fredo (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? Krampl Stano
2. rad:
(2.1) Krištofič Stano (2.2) ? (2.3) Máťuš Edo (2.4) ? Bednarič Vlado (2.5) ? (2.6) Čík Karol (2.7) ? Hofner Anton (2.8) ? Pajdlhauser Albín (2.9) ? (2.10) ? Lukačovič Vilo (2.11) ? Krampl Vojtech (2.12) ? Edo Krížik (2.13) ? Klinko Dano (2.14) ?

3. rad:
(3.1) ? Bolgáč Ferdo (3.2) ? Macháček (3.3) ? Frgala Božo (3.4) ? Bednarič Vlado (Hakle) (3.5) Halinkovič Štefan (3.6) ? Hrdlička Eman (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? Žitný Alojz (3.11) ? (3.12) Veselský Ignác (3.13) ? Lukačovič Teri (3.14) ? Luknár Miro (3.15) ? Hauskrecht Vlado
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? Barbírek Fero (4.3) ? Fiala Domin (4.4) ? Hrušovský Karol (4.5) ? Fiala Jozef (4.6) Dekan Štefan, Vdp. (4.7) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.8) Voda Michal, uč. (4.9) uč. Verner Mikuláš, riad. (4.10) ?, uč. (4.11) Záhorský Michal, uč. (4.12) ?, uč. (4.13) Pulc Stano (4.14) ? (4.15) ?

(F18) Štátna meštianska škola, III. trieda, 1939-40
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? Čapla Emil (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? Pajdlhauser Benedikt (1.7) ? Brychta Jaro (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ?
2. rad:
(2.1) ? Hauskrecht Viktor (2.2) ? (2.3) ? Stovíčková-Krausová Esta (2.4) Polakovičová Ružena (2.5) Hergovičová M. (2.6) ? (2.7) Borovská-Kľačanská Vierka (2.8) ? (2.9) ? (2.10) Fialová E. (2.11) ? Polakovič Ferdo (2.12) ? Sučanský

3. rad:
(3.1) Matula Ferko (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) Tanglmayerová-Štefániková Mária (3.8) Polakovičová I. (3.9) ? Cíchová-Lukačovičová Tonka (3.10) ? Číková-Schererová Ružena (3.11) ? (3.12) ? Khandlová Milka (3.13) ? (3.14) ? Macháček Jožko (3.15) ? Slezák Vojtech (3.16) ? Pulc Tarzícius
4. rad:
(4.1) Grúberová (4.2) ?, uč. (4.3) Hrušovská Helena, uč. (4.4) Záhorský Michal, uč. (4.5) Verner Mikuláš, riad. (4.6) Voda Michal, uč. (4.7) ?, uč. (4.8) uč. Dekan Štefan, Vdp. (4.9) Ďurkovská Pavlína, uč.


(F19) Štátna meštianska škola, II. trieda, 1942-3
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) Havlovičová-Kišková Ružena (1.9) Fialová-Prokešová Marta (1.10) Khandlová Pavlína (1.11) Polakovičová-Fialová Viera (1.12) ? (1.13) ? (1.14) Cíchová (1.15) ?
2. rad:
(2.1) Luknárová-Semanová Anka (2.2) Krupová (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) Gajdošíková

3. rad:
(3.1) ? (3.2) Fialová (3.3) Polakovičová-Pulcová Viera (3.4) ? (3.5) Máťušová-Polakovičová Relka (3.6) Čapkovičová-Beladičová Mária (3.7) Tanglmayerová Gertrúda (Trudenka) (3.8) Kadnárová (3.9) Pechanová Ela (3.10) Zvarová (3.11) ? (3.12) Hupková-Máťušová Petronela (Petruša) (3.13) Lopašovská-Ivičičová Anka
4. rad:
(4.1) Matulníková, uč. (4.2) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.3) Hrušovská Helena, uč. (4.4) Verner Mikuláš, riad. (4.5) Rendlová-Mičušíková Alžbeta, uč. (4.6) ?, uč. (4.7) Dekan Štefan, Vdp.


(F20) Učiteľský zbor v zborovni školy
(zhora nadol . zľava doprava)
stojaci:
(1.1) Záhorský Michal (1.2) Kráľ Rudo
sediaci:
(2.1) Ďurkovská Pavlína (2.2) Lovasík (2.3) ? (2.4) Mikuláš Verner, riad. (2.5) Matulníková (2.6) Hrušovská Helena (2.7) Rendlová-Mičušíková Alžbeta (2.8) Dekan Štefan, Vdp.


(F21) . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ?

3. rad:
(3.1) Bakičová-Sučanská Anka (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) Ďurkovská Pavlína, tr. uč. (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ?


(F22) Štátna meštianska škola, III. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ? (1.13) ? (1.14) ? (1.15) ? (1.16) ? (1.17) ? (1.18) ? (1.19) ? (1.20) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) ? (2.15) ? (2.16) ? (2.17) ? (2.18) ? (2.19) ? (2.20) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ? (3.15) ? (3.16) ? (3.17) ? (3.18) ? (3.19) ? (3.20) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ? (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) ? (4.12) ? (4.13) ? (4.14) ? (4.15) ? (4.16) ? (4.17) ? (4.18) ? (4.19) ? (4.20) ?


(F23) Štátna meštianska škola, I. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) Pfefer (1.6) ? (1.7) ? (1.8) Kurtin (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? Švédová-Ďurďovičová Micka (2.5) ? (2.6) Hofnerová (2.7) ? (2.8) Poláčková (2.9) ? (2.10) ?

3. rad:
(3.1) Ďurkovská Pavlína, uč. (3.2) Záhorský Michal, uč. (3.3) Hrušovská Helena, uč. (3.4) ?, uč. (3.5) Verner Mikuláš, riad. (3.6) Lovasík, uč. (3.7) Matulníková, uč. (3.8) Rendlová-Mičušíková Alžbeta, uč. (3.9) Dekan Štefan, Vdp.


(F24) . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) Podlucký Alfonz ?(1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? Lednár Ivan (1.8) ?
2. rad:
(2.1) ? Beladič Milan (2.2) Kiš Jano (2.3) ? (2.4) Branecký (2.5) ? (2.6) Šebela Anton (2.7) Wenzl Edo (Rendez) (2.8) Ivičič Alo (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? Gregor Emil (3.8) Pajdlhauser Ambróz (3.9) ? Stovíček Stano (3.10) ? Machalík Ferko (3.11) Hromek Rišo (3.12) ? Sučanský Karol
4. rad:
(4.1) Dekan Štefan, Vdp. (4.2) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.3) Záhorský Michal, uč. (4.4) Verner Mikuláš, riad. (4.5) ?, uč. (4.6) Hrušovská Helena, uč. (4.7) Kráľ Rudo, uč.


(F25) Štátna meštianska škola, . trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) Prokeš Viktor (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? Tiko Alojz (1.8) ? Ščibrany Milan (1.9) ? (1.10) Kolár L. (1.11) Jančár M. (12) Máťuš (13) Kraus Július (14) Cích L.
2. rad:
(2.1) ? (2.2) Vrana (2.3) Cích Tibo (2.4) ? Fedor D. (Šlosár) (2.5) ? (2.6) ? (2.7) Samel (2.8) ? (2.9) ? (2.10) Pulc Domin (2.11) Sýkora I. (2.12) Šimko Kamil (2.13) Molnár F.

3. rad:
(3.1) Ďurďovič (3.2) Metke Edo (3.3) ? (3.4) Bednarič V. (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) Rybanič J. (3.9) Polakovič Karol (3.10) Klinko V. (3.11) Husarovič Edo (3.12) Polakovič K. ml.
4. rad:
(4.1) ?, uč. (4.2) Lovasík, uč. (4.3) Rendlová-Mičušíková Alžbeta, uč. (4.4) Matulníková, uč. (4.5) Verner Mikuláš, riad. (4.6) Kráľ Rudo, uč. (4.7) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.8) Dekan Štefan, Vdp.


(F26) Štátna meštianska škola, II. trieda, 194.
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) Križanovič Vojto (1.3) ? (1.4) Máťuš Beno (z Prešovne) (1.5) ? (1.6) ? (1.7) Buranský (Rendez) (1.8) Pajdlhauser Bohuš (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? Polakovič Gabriš (1.12) ? (1.13) Gocký Beno (1.14) Múčka (1.15) Vlčák Ervín
2. rad:
(2.1) Hrušovský Ľudovít (2.2) ? (2.3) ? (2.4) Krajčírovič Rudo (2.5) ? (2.6) Lednár Libor (2.7) Sahánek Edo (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? Šebela Milan (2.11) ? Stovíček Jaro (2.12) Polakovič Ervín

3. rad:
(3.1) Luknár Janko (3.2) Krížik Rudo (3.3) ? (3.4) Veselský Vendelín (3.5) ? (3.6) Zacharda Ervín (3.7) ? (3.8) Palič (Kopanice) (3.9) Klinko Jaro (býva na Maďaroch) (3.10) Fekete Jožo (Vajnory, muzikant) (3.11) ? Fechter Miro (3.12) ? Hykl Janko
4. rad:
(4.1) Dekan Štefan, Vdp. (4.2) ?, uč. (4.3) Lovasík, uč. (4.4) Verner Mikuláš, riad. (4.5) Ďurkovská Pavlína, uč. (4.6) Záhorský Michal, uč.


(F27) Štátna meštianska škola, III. trieda, 1940-1
(zhora nadol . zľava doprava)
1. rad:
(1.1) ? (1.2) ? (1.3) ? (1.4) ? (1.5) ? (1.6) ? (1.7) ? (1.8) ? (1.9) ? (1.10) ? (1.11) ? (1.12) ? (1.13) ? (1.14) ? (1.15) ? (1.16) ? (1.17) ? (1.18) ? (1.19) ? (1.20) ?
2. rad:
(2.1) ? (2.2) ? (2.3) ? (2.4) ? (2.5) ? (2.6) ? (2.7) ? (2.8) ? (2.9) ? (2.10) ? (2.11) ? (2.12) ? (2.13) ? (2.14) ? (2.15) ? (2.16) ? (2.17) ? (2.18) ? (2.19) ? (2.20) ?

3. rad:
(3.1) ? (3.2) ? (3.3) ? (3.4) ? (3.5) ? (3.6) ? (3.7) ? (3.8) ? (3.9) ? (3.10) ? (3.11) ? (3.12) ? (3.13) ? (3.14) ? (3.15) ? (3.16) ? (3.17) ? (3.18) ? (3.19) ? (3.20) ?
4. rad:
(4.1) ? (4.2) ? (4.3) ? (4.4) ? (4.5) ? (4.6) ? (4.7) ? (4.8) ? (4.9) ? (4.10) ? (4.11) ? (4.12) ? (4.13) ? (4.14) ? (4.15) ? (4.16) ? (4.17) ? (4.18) ? (4.19) ? (4.20) ?

0 komentárov:

Zverejnenie komentára