Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.12.09
0
Popredný slovenský ľudový maliar-samouk, nositeľ Výročnej ceny Samuela Zocha za rok 2008


Vojtech PolakovičVojtech Polakovič sa narodil v Bratislave-Rači 19. augusta 1946 v roľnícko-vinohradníckej rodine ako posledný z piatich detí. V Rači žije, pracuje a tvorí aj v súčasnosti. Jeho vzťah k maľovaniu pretrváva už od detstva. V prijímacích skúškach na Školu umeleckého priemyslu v Bratislave neuspel, čo radikálne ovplyvnilo jeho profesijný život. Vyučil sa za automechanika. Neskôr vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Ašpirantské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval v oblasti manažmentu vzdelávania, popri tom sa intenzívne venoval maľovaniu. Absenciu akademického umeleckého vzdelania nahrádza výnimočným talentom. Namaľoval niekoľko desiatok pozoruhodných obrazov. Ako techniku používa najmä olejomaľbu a maľbu akrylom na sololite a na plátne, pričom dosahuje vysokú umeleckú kvalitu. Nemá vyhranený umelecký štýl, čím oslovuje široké spektrum milovníkov umenia. Podnety k tvorbe čerpá najmä zo svojho rodiska. Citlivo zachytáva a obrazom predstavuje Raču a život jej obyvateľov z obdobia nedávnej minulosti i zo súčasnosti, no spracováva aj všeobecné motívy. V maľbe sa pohybuje od vrcholovej insity cez rustikálnu tvorbu, klasický realizmus až po ľahkú abstrakciu. Maľuje krajinu s figurálnymi a animálnymi motívmi, kvetinové zátišia, portréty, akty aj sakrálne výjavy. Jeho tvorba sa vyznačuje osobitým videním reality, impresionistickou metódou zobrazenia a vlastným rukopisom. Niekoľkokrát úspešne samostatne vystavoval doma i v zahraničí.

Vytvorené dielo ho zaraďuje medzi popredných slovenských ľudových umelcov-maliarov.

(Spracované podľa materiálu k výstave autora vo výstavnej sieni SPP)

Kontakt na Vojtecha Polakoviča: 0903 958 634
Za dielo venované histórii a súčasnosti Rače, jej obyvateľom, zvyklostiam a osobitostiam každodenného života Račanov bola Vojtechovi Polakovičovi v roku 2012 udelená "Cena primátora na rok 2012". Prevzal si ju z rúk primátora Bratislavy Milana Ftáčnika 20. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca:Za svoju tvorbu získal v roku 2008 ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja - Výročnú cenu Samuela Zocha. Cena mu bola udelená 10. novembra 2008 v divadle Astorka Korzo '90.
Za dlhoročnú aktívnu umeleckú činnosť a prezentáciu mestskej časti Bratislava-Rača mu bola udelená medaila "Račianske srdce 2006".

Ako sa rodili portréty Mórica Alstera a Márie Terézie...


... v druhej polovici roka 2013.
Návšteva starostu Mariana Burasa z družobného poľského mesta Morawice
a starostu MČ Bratislava - Rača Petra Pilinského...


... v súkromnej galérii počas Vinobrania 2013.
Pri príležitosti účasti na medzinárodnej konferencii „Plody zeme“ konanej dňa 8. novembra v Rači...


... navštívil Umberto Macci, starosta družobnej obce z talianskeho Priverna, aj súkromnú galériu, kde mu bol odovzdaný upomienkový darček.
Prvý raz zavítal na Vinobranie 2012 v Rači  aj americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick...


... kde ho oficiálne privítal starosta Rače Peter Pilinský a maliar Vojtech Polakovič so spomienkovým darčekom.
Z návštevy svetovej opernej divy Edity Gruberovej, priateľky Vojtecha Polakoviča, v jeho galérii 2. júna 2012, kde jej daroval obraz pre spomienku na rodnú Raču ...... a kde ju prišla pozdraviť aj naša, ale tiež už aj svetová operná diva, tiež jeho priateľka Jolana Fogašová (teraz Bubničová).Pri príležitosti prvej oficiálnej pracovnej návštevy Rače dňa 19. apríla 2012...... daroval Vojtech Polakovič v mene obyvateľov Rače primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi jeden zo svojich obrazov.Vernisáže obrazov počas Vinobrania v Rači 23. sept. 2011 vo Villa Vino Rača sa zúčastnili aj starosta MČ Rača Peter Pilinský... a generálny riaditeľ Villa Vino Rača Ján Krampl, ktorému za usporiadanie výstavy Vojtech Polakovič daroval obraz.


V mene všetkých Račanov daroval Vojtech Polakovic na Vinobraní 2011...... jeden zo svojich obrazov prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi.


Prezident SR Ivan Gašparovič aj so svojou manželkou navštívili počas Vinobrania 2011 výstavu obrazov Vojtecha Polakoviča...
... a svoje dojmy zapísali do Kroniky.V rámci Vinobrania 2010 a pri príležitosti otvorenia
zrekonštruovaného Nemeckého kultúrneho domu dňa 10. septembra 2010daroval Vojtech Polakovič obyvateľom Rače jeden zo svojich obrazov.V roku 2008, 240 rokov po tom, ako udelila Račanom donačnou listinou právo dodávať Račiansku frankovku na viedenský cisársky stôl, namaľoval Vojtech Polakovič pre račianskych vinárov portrét Jej veličenstva cisárovny Márie Terézie.Posledné úpravy garderóby v ateliéri a pózovanie Jej veličenstva cisárovny Márie Terézie v maliarovej záhrade
Jej veličenstvo cisárovnú Máriu Teréziu na vinobraní predstavil
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
a symbolicky ju odovzdal račianskym vinárom do rúk gen. riaditeľa Villa Vino Rača,
Ing. Jána Krampla, CSc.Jej veličenstvo cisárovná Mária Terézia
(1717 - 1770)
Maliarovi Vojtechovi Polakovičovi vyslovuje uznanie Ivan Gašparovič,
prezident Slovenskej republiky

Dar Vojtecha Polakoviča premiérovi SR Róbertovi Ficovi pri príležitosti jeho prvej oficiálnej návštevy Rače v roku 2007.

Vernisáž výstavy obrazov v rakúskom Golse v roku 2007
Výstavu otvorila prednostka MÚ Rača Dagmar Kramplová
za prítomnosti starostu Golsu Hansa Schrammela,
župana Burgenlandu Hansa Niessla
a maliara Vojtecha Polakoviča

Exprezident SR Rudolf Schuster ako čestný predseda Kultúrnych slávností v rakúskom Golse v auguste 2006 na výstave obrazov Vojtecha Polakoviča.


Herec-kamarát Michal Dočolomanský na výstave obrazov na Miestnom úrade v Rači v septembri 2006...


... a jeho hodnotenie vystavených exponátov:
Vernisáž obrazov vo Výstavnej sieni SPP 3. 8. 2006. Na snímke vpravo autor s gen. riaditeľom SPP Ing. Miroslavom Lapuníkom.

Vernisáž výstavy obrazov na Novomestskej radnici v Prahe 2-Vinohrady v novembri 2005
Výstavu otvoril vicestarosta tejto mestskej časti Libor Krátky (druhý sprava)

Dar obrazu Vojtecha Polakoviča pre Miestny úrad v rakúskom Golse v roku 2005 preberá starosta Golsu Matthias Achs.

V septembri 2004 Vojtech Polakovič daroval račianskej farnosti dva obrazy so sakrálnou tematikou vsadenou do objektov Rače.

Vernisáž výstavy obrazov „Rača domovina moja“ na Miestnom úrade v Rači v roku 2002.

2012