Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.12.11
0
27. novembra 2011 sa uskutočnila slávnostná konsekrácia nového oltára a monumentálnej chrámovej mozaiky v katedrále sv. Šebastiána – hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave – Krasňanoch.

Pontifikálnu sv. omšu za účasti verejnosti celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek so svojimi vikármi a vojenskými, policajnými a väzenskými kaplánmi.

František Rábek popísal sv. Šebastiána, hlavného patróna katedrály i diecézy, vojaka a mučeníka. Vysvetlil prítomnosť bl. Zdenky, ako patrónky väzenstva a sv. Michala archanjela patróna policajtov. V závere spomenul pápeža bl. Jána Pavla II. s bulou, ktorou zriadil Ordinariát OS a OZ SR.

Na mozaike sú zobrazené výjavy od Krista vstupujúceho po zmŕtvychvstaní do večeradla s apoštolmi, cez zomierajúceho sv. Cyrila so sv. Metodom s nádobou so zrnom na rozsievanie viery Slovanom a ich učeníka a pokračovateľa sv. Gorazda.

Po popise výjavov mozaiky ordinár upriamil pozornosť veriacich na to, aby sa na mozaiku nielen pozerali a obdivovali jej krásu. Ako povedal:  „Uvedomujte si, že denne slávime sv. omšu v reálnom spoločenstve so svätými, aj s tými, ktorí sú na mozaike. Svojím životom a skutkami tiež oslavujme Boha, aby sme mohli byť prijatí do spoločenstva so svätými v nebi. V tom spočíva posolstvo mozaiky, svojim životom nasledovať svätých a dosiahnuť tak spoločenstvo s Bohom.“

Ordinár v závere vyzval veriacich, aby sa povzbudení krásou a duchovným posolstvom mozaiky, ako aj prijímaním daru Krista v Eucharistii stávali kamienkami duchovnej mozaiky, ktorou je Cirkev. „Rozvíjajme svoj život v dobrom, aby sa naplnil cieľ tejto pozemskej kamennej mozaiky, ktorá sa síce raz rozpadne, priviesť nás k prežívaniu krásy neba ako súčasti mozaiky Božieho diela“, zakončil Mons. Rábek svoju homíliu.

V ďalšej časti liturgie ordinár konsekroval nový žulový oltár, aby na ňom následne po prvýkrát slávil Eucharistiu. Po skončení slávnosti sa veriaci s ordinárom, vikármi a kaplánmi zišli na agapé v pastoračnom centre. Slávnosť hudobne sprevádzali chrámový zbor Chorus Salvatoris z Bratislavy a miestny mládežnícky spevácky zbor z Krasnian.

Autorom monumentálnej mozaiky je Ivan Marko Rupnik SJ, jezuita a svetoznámy umelec. Prípravu a inštaláciu mozaiky a ozdobných prvkov v podobe oltárnych krížov, svietnikov a meča realizovalo 15 umeleckých mozaikárov z inštitúcie Centro Aletti v Ríme.

Na výrobu oltárneho stola, ambónu, podstavca pod tabernákulum a krstiteľnice bola použitá tatranská žula z lokalít osád Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso, prevezená s láskavým súhlasom primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša a finančnej skupiny J&T Group.

Kamenárske práce a položenie granitovej dlažby v presbytériu uskutočnila firma Mramor – Granit – Mohyla s.r.o. z Krupiny pod vedením jej majiteľa Jána Mohylu. Autorom kameninového tabernákula v podobe románskeho kostolíka v Drážovciach pri Nitre je akademický sochár Michal Zdravecký. Stavebné práce realizovala firma Kora z Močenka.


Text pripravila Ing. Mária Hatalová-Klačanská

Autor fotografií © Ľudovít Havlovič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára