Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.12.13
0
Hlavné osi a súradnice vízie Rada Procházku pre Slovensko a jeho občanov - podrobnosti viď manifest ALFA.V októbri 2012 predložil Rado Procházka Rade KDH vlastnú predstavu toho, o čo by sa mal na Slovensku usilovať pravý stred. Vo vedení KDH sa nestretla s pochopením a tak nasledovali plánované / vynútené kroky jej autora: začiatkom roka 2013 založil občianske združenie ALFA, vo februári 2013 nasledoval odchod z KDH.

Rado Procházka v manifeste ALFA navrhol pre Slovensko a jeho občanov silnú spoločnosť a jednoduchý štát.

Silná spoločnosť je spoločnosť založená na návrate k vzťahom a väzbám, na vzájomnosti, spolupatričnosti a solidarite rodín, spolkov a obcí.

Jednoduchý štát je štát s menej pravidlami, ale zrozumiteľnejšími, prehľadnejšími a rešpektujúcimi verejný záujem, poskytujúci ľuďom kvalitné verejné služby, na ktoré jednotlivci, rodiny, spolky, obce, okresy a kraje nemajú dosť síl a prostriedkov.

Cieľom návrhu Rada Procházku je spoločenská zmenazaložená na spolupráci a generačnej obnove slovenskej politiky. Tá sa nedá účinne uskutočniť s ľuďmi, ktorí zo súčasného stavu profitujú a nemajú dôvod ho naprávať.

Hlavné súradnice navrhovanej zmeny sú:

-    jednoduchý, ale spoľahlivý daňový systém:
·     ústavné obmedzenie daní na príjem, spotrebu a majetok; zrušenie odvodov a financovanie základného rozsahu zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia z daní, s možnosťou daňových úľav na dobrovoľné poistenie nadštandardu a zvýhodneným dôchodkom pre rodičov pracujúcich detí
·     ústavný zákaz dlhového hospodárenia v intervale volebného cyklu; každá nová vláda tak začne a aj musí skončiť s nulovým dlhom pre tú ďalšiu

-    udržateľný sociálny systém:
·     nahradenie dávkovej džungle prehľadným systémom dvoch typov sociálnej núdze, v ktorom dávky nemajú regulačnú, ale pomocnú funkciu

-    stabilný a prehľadný právny poriadok („menej práva - viac právnej istoty“):
·     ústavný základ pre hlavné pravidlá legislatívneho procesu
·     pevnú lehotu na predbežnú kontrolu ústavnosti zákonov
·     právo zákonodarnej iniciatívy pre stotisíc občanov
·     ochranu výkonu trestnej a poriadkovej politiky štátu pred volebnými cyklami

-    kompetentná a zodpovedná verejná správa:
·     stále kompetenčné zoznamy
·     pravidelné hodnotenie výkonnosti
·     služobnú definitívu
·     hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov za zavinené spôsobenie škody
·     náhodný výber namiesto politických nominácií
·     viazanie životnosti štátnych inštitúcií na reálnu potrebu ich existencie


Východiská a zdôvodnenia návrhu sú opísané v manifeste ALFA.Otázky pre autora manifestu:

1.       Ako zmenil ciele a priority OZ ALFA Váš zámer uchádzať sa o post hlavy štátu? Ako ovplyvní činnosť OZ Vaše prípadné zvolenie za prezidenta?
2.       V akom stave je rozpracovanie manifestu do podrobnejšieho programu pre (i) Verejné financie, národné hospodárstvo a sociálnu politiku, (ii) Spravodlivosť, bezpečnosť a poriadok, (iii) Vzdelanie a kultúru, a (iv) Ochranu, obnovu a rozvoj krajiny?
3.       V akom vzťahu je navrhovaná spoločenská zmena k reforme verejnej správy, ktorú pripravuje SMER? Aké územné členenie preferujete?
4.       Ako sa silná spoločnosť a jednoduchý štát premietnu do samosprávy? Aké organizačné princípy a zmeny do nej prinesú? Ako zmenia zákon o obecnom zriadení?
5.       Ako prebehne generačná obnova slovenskej politiky? Čo pre ňu môžu a musia urobiť politici, čo občania?Súvisiace články:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára