Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.12.16
0
Po dvoch rokoch už presne viem, o čo ide, aká namáhavá je to práca, často bez vďaky a bez uznania. Vedela som presne, čo nechcem robiť, teda venovať sa kultúre a športu, ako moja predchodkyňa. Jediná vec spojená s kultúrou, ktorú som sama riešila, bolo osadenie informačnej tabule na Šajbách pred MŠ. Práve naopak, mala som silnú potrebu riešiť dopravu, investičné zámery, hluk ŽSR, kanalizáciu, vodu, komunikácie, chodníky, parkoviská, dopravné značenia, čistotu, orez stromov, dopĺňanie smetných košov, kosenie trávnatých plôch, odstraňovanie grafitov, čierne skládky, bezdomovectvo, sociálne prípady, sťažnosti obyvateľov. Teda jasne a cielene sa venovať tomu, čo tu je zanedbané. Neprekážalo mi sa občas pozrieť aj na kultúru a šport, ale nebola to moja priorita.

To, že sa na mňa obracajú obyvatelia i z Krasňan, tak i z centrálnej Rače, je pre mňa prekvapenie. Prvé mesiace som narážala na ten fakt, že nie som tzv. stará Rendezáčka, potom, že nie som stará Račianka a nakoniec to bolo všetkým jedno, aj keby som bola neviem odkiaľ, potrebovali pomôcť, tak som pomohla.

Prvý rok som musela absolvovať všetky kultúrno-spoločenské akcie, a to hlavne preto, aby som vôbec tušila, čo sa tu v Rači deje. Mala som aj potrebu spájať sa s Račou do jedného celku, pretože aj keď sme trošku mimo diania, ja cítim, že Východné je súčasť Rače.

Môj cieľ bol nájsť aktivistov z každej ulice na Východnom, všetko riešiť verejne, cez skupinu na Facebooku Priatelia Východného/Rendezu, prípadne Priatelia Rače a navzájom sa informovať. Tu sa veľmi rýchlo ktokoľvek dozvie, čo je nové, čo nefunguje, ako má, čo sa vyriešilo, čo sa ide riešiť, ale hlavne, čo nás najviac obťažuje i čo nás teší. Je tu stále čo čítať a keď niekto má záujem o veci verejné, najrýchlejšie sa o nich dozvie práve cez túto stránku.

Pravda je taká, keby aj neviem koľko peňazí natieklo do oblasti Východné, nikdy to nebude vidieť, pretože mestská časť Rača tu má 2 ulice, 1 MŠ aj s pozemkom, budovu pošty, budovu KS Impulz, pár metrov zelene a nič viac. A len o toto sa tu MČ Rača aj stará. Pýtate sa, čo s tým ostatným? No to je buď magistrátne, alebo ŽSR, alebo tu má pozemok množstvo malých i veľkých firiem, prípadne fyzických osôb. A to je to prekliatie. Nie všetky tieto firmy sa aj o svoje majetky starajú a ako je aj vidieť, mnohé sa nestarajú. Urgencie, vypisovanie listov a oznamovanie je mnohokrát bez odozvy. Mnohé firmy ani skutočne neexistujú, len v papieroch (schránkové firmy). A tak bojujem ďalej.

Preto sa snažím, aby aspoň činnosť, ktorá je riadená cez MČ Rača, ako zdravotné strediská, oddelenie čistoty, MŠ, ZŠ sa riešili komplexne, pretože ich kvalitnejšie služby ocení každý jeden z nás, čo tu žije. Napriek mohutnej výstavbe v centrálnej Rači a Krasňanoch tu na našom území sa do výstavby nikto nehrnie. Áno, viem o plánovanej výstavbe Na Pasekách, čo považujem za nezmysel, tak isto je neprijateľné povoliť stavať v oblasti starého Rendezu. Nikdy nebudem nadšená z tzv. „zahusťovačiek“, ktoré stavajú ľudí proti sebe. K čomu toto je! Biznis na úkor ľudí...

Developer by nemal byť nepriateľ ľudí, práve naopak, mal by mať spracované požiadavky priamo z praxe, využiť ich na výstavbu niečoho zmysluplného. Preto ja by som uvítala rozsiahlejšiu výstavbu, ktorá však by pomohla tu žijúcim ľuďom. Častokrát práve slovo „developer“ považujeme za hanlivé slovo, spájané s kriminálnou činnosťou.

V roku 2016 začala rekonštrukcia MŠ Šajby a vedela som, že rekonštrukcia bude priorita. Jednak príjazdová komunikácia je problém a tak prvé mesiace to bol boj, kto z koho, či sa firma dá presvedčiť a bude nákladnú prepravu viesť poza kotolňu. Stavbyvedúceho som ubytovala v ubytovni BARMO, aby bol stále tu a riešil veci za pochodu. Vedenie miestneho úradu si uvedomilo potrebu navýšiť finančné zdroje pre kuchyňu, pretože ak sa naplní škôlka o 1 triedu navyše, stravovanie detí v takom počte bude problém. Finančné krytie bude v rozpočte na rok 2017.

Som poslankyňa, ktorá počas dvoch rokov dala najviac interpelácií. Nie na všetky som dostala uspokojujúcu odpoveď. Predovšetkým ma hnevá ignorovanie problémov jednej komunikácie: hlavná komunikácia spájajúca centrálnu Raču s MČ Vajnory je v zúfalom stave. Súbor toho najhoršieho, s čím bojujem, je práve tu. Prerastené stromy, ktoré nik neudržiava, zlé prechody pre chodcov, zastávky BUS vyzerajú strašne, nevybudovaný chodník k PA, prerastená burina, cyklotrasa od nikam nikde, žiadne cykloinformačné tabule, diery, špina, kanalizácia, ktorá nefunguje atď.

Poslanecký deň každý prvý pondelok v mesiaci je populárny, a to napriek tomu, že ja mám poslanecký deň každý deň, na parkovisku, v obchode, všade, kde som. Ľudia si zvykli chodiť, a tak sa stávalo, že prišli ľudia aj vo vysokom počte. Postupne som sa dozvedala o problémoch na celom území Východného. Dnes ma bez problémov oslovujú všade, napr. aj na Dopravnej ulici, Sklabinskej ulici, aby som pomohla. Som rada, že nie som poslanec jedného domu, že ľudia cítia a vidia, že mám záujem o všetkých bez rozdielu. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú, ktorí priložia ruku k dielu, pretože len ľudia, Vaša podpora mne pomôže všetky problémy riešiť, odstraňovať.

Mnou riešené problémy:

-      Navrhla osadenie tabule na Dopravnej ulici z oboch strán KS Impulz
-      Navrhla osadenie nových smetných košov pred KS Impulz,
-      Zabezpečila, aby sa uzavrela nefunkčná telefónna skrinka na DI Paseky,
-      Nahlasovala výmeny lavičiek na celom území Východného,
-      Navrhla dať dopravnú značku „Pozor deti“ na ceste pred DI Sklabinská,
-      Dala vyrobiť a osadiť uzatvárateľnú infotabuľu na kultúrne veci pred MŠ Šajby,
-      Navrhla pridať smetné koše na sídlisku Šajby,
-      Nahlasovala a dozerala na to, aby sa čo najrýchlejšie opravili detské atrakcie na DI Sklabinská,
-      Aktívne spolupracovala pri zameraní všetkých čiernych skládok na celom území Východného, hlavne Žabí majer (šot TV BA),
-      Navrhla som na sociálne oddelenie terénneho pracovníka práve pre oblasť Žabí majer,
-      Venovala sa mnoho mesiacov sociálnemu problému p. Šimkovič (Občan za dverami RTVS),
-      Stále riešim sociálny problém p. Kováč,
-      Dala zmerať hluk ŽSR a presadila v rozpočte jeho finančné krytie cez MÚ,
-      Bola pri rokovaní s ŽSR ohľadom hluku ŽSR, stretla sa s firmou, ktorá tu aplikovala svoj jedinečný patent,
-      Spolupracovala s aktivistami pri riešení problémov s kanalizáciou na Pasekách,
-      Dala opraviť kanál (BVS), kde sa točí autobus na Šajbách,
-      Spolupracovala s miestnou políciou pri zabezpečovaní bezpečnosti budovy patriacej železnici (stará tehlová budova patriaca ŽSR, ktorá je pamiatkovo chránená), komunikovala so správou budov ŽSR, aby túto budovu uzavreli, riešili aj kanalizačné diery,
-      Nahlasovala vraky na Šajbách a v okolí,
-      Komunikovala s rektorkou PA ohľadom chodníka k PA, ohľadom opravy fontány (aj s pamiatkovým úradom),
-      dala Generálnemu investorovi BA vpísať do listov vlastníctva na Kataster SR tzv. vecné bremená stavby (telesá parkovísk, chodníkov a komunikácií na všetky pozemky na Šajbách),
-      pokračovala v aktivite okolo opravy a rekonštrukcie vody a kanalizácie (BVS) – sídlisko Šajby,
-      naďalej bola súčinná pri súdnom spore, ktorý vedú zástupcovia vlastníkov bytov na Šajbách, v tejto problematike neraz vystúpila na mestskom zastupiteľstve v BA a informovala primátora,
-      upozornila na havarijný stav chodníka pred budovou pošty, smer k sídlisku Paseky, poukazovala na ten fakt, že v prípade napadania snehu sa o toto územie nik nestará, v tejto dobe je chodník po rekonštrukcii,
-      poukazovala na nepokosené pozemky na celom území Východného, zabezpečila, aby im odborné oddelenia ŽP pri MÚ písali výzvy,
-      dala pokosiť dvojmetrovú burinu na Šajbách, zabezpečila rozpočítanie na domy a úhradu,
-      rokovala s firmou BARMO ohľadom zabezpečenia bezpečnosti okolo budovy tzv. „Holubí dom“, navrhla odstrániť holubí trus,
-      aktívne spolupracovala s firmou SWAN, ktorá po osadení optického kábla neupravila pozemky do pôvodného stavu, vyvolala rokovanie za účelom nápravy,
-      poukazovala cez interpelácie na súbor vážnych problémov okolo hl. komunikácie Dopravná (prechody pre chodcov, stromy, korene stromov, cyklotrasa, chodník k PA), vystúpila na mestskom zastupiteľstve,
-      riešila a aktívne pracovala na odstránení čiernych skládok so Zelenou hliadkou (Žabí majer),
-      pomáhala pri odstraňovaní graffiti z domu na Dopravnej ulici,
-      spracovala komplet žiadosť o dotáciu z MÚ v Rači a organizovala dvakrát jarnú brigádu na celom území Krasňan, Rače aj Východného,
-      riešila sťažnosti občanov na hluk z reštauračných a iných zariadení v spolupráci s MÚ,
-      informovala o probléme s ornou pôdou (vedľa sídliska Šajby), o ktorú sa roky nik nestará, v tejto dobe je tam aktívna činnosť za účelom úpravy celého okolia.


Dagmar Gelingerová,
poslankyňa za MČ Bratislava Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára