Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.12.16
0

O tom, že územný plán alebo stavebné povolenia sú iba zdrapom papiera sa môžeme presvedčiť v modelovom prípade podvodov s tzv. bytmi "Penziónu Pekná cesta", ktoré nie sú byty, ale tvária sa ako byty. A priamo sa klamú ľudia.

Preto som v prípade "Penziónu Krasňany" podal 09.12.2016 podanie na prokuratúru na prešetrenie.
Prejdime si tento prípad pekne chronologicky:
1. 09.10.2012 vydáva Hlavné mesto SR Bratislava záväzné stanovisko k investičnej činnosti podpísané vtedajším primátorom Ftáčnikom, v ktorom súhlasí s vybudovaním penziónu s celkovým počtom 92 ubytovacích lôžok a priestormi pre piatich zamestnancov. 
2. 11.08.2014 vydáva stavebný úrad v Rači stavebné povolenie podpísané starostom Pilinským na stavbu "Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava" - podľa popisu a zázemia sa naďalej má jednať o ubytovacie zariadenie.
3Na jeseň 2014 sa začína s výstavbou "penziónu".
4. 02.12.2014 upozorňujem na stavbu vo svojom článku Veľká čierna diera v Krasňanoch. Vedenie mestskej časti uvádza, že daná stavba prinesie pozitíva vo forme vyššej dane za nebytové priestory, kultivovanie priestoru a vyriešenie problému bezdomovcov (o aký problém išlo nie je známe). Zároveň na podporu svojho tvrdenia, že ide naozaj o penzión a nie bytové priestory mestská časť zverejnila "rozhovor" s developerom. V ňom napr. uvádza, že vraj "v súčasnosti neuvažujeme o predaji apartmánov, ale zároveň nevylučujeme túto možnosť. Rozhodneme sa podľa požiadaviek budúcich klientov." 
5. 17.09.2015 stavebný úrad v Rači podpisom starostu Pilinského mení stavebné povolenie vo viacerých bodoch - zvýšením výšky stavby o jeden meter, rozdelením jedného apartmánu na dva menšie a vytvorením kočikárne. Aký účel má mať v penzióne kočikáreň nie je jasné - jedine ak by sa o žiaden penzión nejednalo.
6. Kataster rozostavanú stavbu zapisuje rovnako, ako keby tam boli byty - väčšina nebytových priestorov v nebytovom dome sa zrazu mení na byty - na moju žiadosť o informáciu, prečo a na základe čoho sa tak stalo, dostávam odpoveď, že "okresný úrad posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní alebo v počítaní a bez iných zrejmých nesprávnosti a či obsahuje náležitosti podľa zákona o katastri". Inými slovami, kataster skúma iba formálnu správnosť. 

7. Developer predáva dané "apartmány" v penzióne ako byty. Je na tom založená celá jeho klamlivá kampaň na webovej stránke. Stále sa však jedná o kompletne nebytový dom penziónu v zmysle §43c písm. a stavebného zákona.
8. 26.11.2016 stavba pomaly finišuje. Uvidíme, akým spôsobom budú všetky nebytové priestory skolaudované.
Takéto podvody sa dajú zastaviť iba tak, že v tomto "penzióne" jednoducho nikto nebude kupovať nebytové priestory a tiež, že daný priestor bude riadne skolaudovaný ako penzión. Vrátane všetkých ustanovení vyhlášky č. 277/2008 Z.z. o ubytovacích zariadeniach. Uvidíme ako sa k tomu v poslednej fáze postaví mestská časť Rača.
Michal Drotován
(Článok bol uverejnený na SMEblogu  28.11.2016) 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára