Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
V projekte Rínok Rača je aktuálne prerušené územné konanie, nakoľko sme zniesli zásadné pripomienky k nedodržaniu EIA na konaní. Uvidíme, ako to bude ďalej. V tomto článku popíšem jednak základné naše požiadavky na developera a jednak návrhy, čo by sa mohlo urobiť s peniazmi za rozvoj, ktoré bude musieť developer zaplatiť do kasy mestskej časti a mesta. Ľudia z lokality si zaslúžia lepšiu starostlivosť ako doteraz.

Zásadné požiadavky na redukciu zámeru

Celý projekt nepovažujeme v danom území za vhodný, snažíme sa však pre obyvateľov nájsť aspoň najlepšie riešenie z možných zlých návrhov. Naše možnosti sú rovnaké ako obyvateľov - riešime pripomienky na konaniach od začiatku procesu. Prvou zásadnou požiadavkou je výrazná redukcia resp. zrušenie výstavby bytového domu D3 a vybudovanie parku. Takto by sa odstránil hlavný problém pre súčasných obyvateľov bytového domu Plickova (2-12) ohľadom zníženia kvality bývania (v prípade súčasného zámeru by časť bytovky mala výhľad do múru domu).Súčasný stav - bočná stena navrhovanej budovy by bola iba pár metrov od súčasného betónového múru.


Zároveň požadujeme znížiť navrhovanú budovu A1 o cca 50%, ktorá zase zníži v prípade realizácie v plnej výške kvalitu bývania obyvateľov bytového domu Sadmelijská 1. Ďalšou požiadavkou je prepojenie celého zámeru Rínok Rača chodníkom medzi bytovým domom Plickova 2-12 a garážami a jeho plné zapojenie do peších trás vrátane parčíka miesto budovy D3.

Samozrejme ocenili by sme výraznú redukciu aj ostatných budov (napr. nevhodne urobia "panelákové pozadie" a "zmarginalizujú" Nemecký kultúrny dom), nakoľko však naše možnosti sa stále zmenšujú, nebudeme žiadať veci, ktoré sú v tejto fáze už nesplniteľné. Vyššie uvedené požiadavky a ich zapracovanie by bolo tiež úspechom a znížilo by najhoršie dopady.

Nereálne vizualizácie developera - či naozaj plánuje zrušiť električkovú trať a vysadiť tam stromy?

Miestny poplatok za rozvoj


Od začiatku roku 2017 platí zákon č. 477/2016 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, ak vychádzame z aktuálnych čísel a hrubej nadzemnej podlahovej plochy zámeru Rínok Rača (45 937 m2), tak suma pri sadzbe 35€/m2 je 1 607 795 € (pre Raču 1 093 300 € a zvyšok pre Hlavné mesto Bratislavu). Ak by sa zredukovala budova A1 o 50% a odstránila z projektu budova D3, jednalo by sa o zníženie približne o 2/11, tj. výsledná suma by bola cca 1 300 000 €.

Navrhujem, aby z tejto sumy bolo celých 100% investovaných do daného územia a blízkeho okolia - aby negatívne dopady na obyvateľov boli čo najmenšie.

Z peňazí pre magistrát je potrebné spolufinancovať:


Úprava križovatky Kadnárova/Hečková buď na kruhový objazd alebo na križovatku v tvare T s pripájacími pruhmi a hlavne s vybudovaní riadneho chodníka pre chodcov a bezbariérových priechodov pre chodcov.


Vybudovanie vyvýšeného chodníka (prejazd vozidiel z garáži cez vyvýšený chodník so sklopeným obrubníkom) napr. zo zámkovej dlažby vrátane bezpečných bezbariérových priechodov pre chodcov na oboch stranách garáži. Obe tieto investície sa dajú realizovať spolu za 300 až 350 tisíc €. Ďalšou potrebnou investíciou je úprava a zkultúrnenie elektičkových zastáviek Hybešová. Všetko to zvýši cenu danej komunikácie (zastávky) a teda je možné to dať ako kapitálový výdavok.


Z peňazí pre Raču je potrebné spolufinancovať:


Náročnejšia investícia (ale stále reálna) je vybudovanie zníženého podlažia a následne železnej konštrukcie na jednoduché dvojpodlažné parkovacie domy (pri približnom zachovaní súčasného parkoviska na rovnakej úrovni - domy v okolí by to nezasiahlo a počty parkovacích miesta na oboch parkoviskách by sa zvýšili o cca 80%. Obyvatelia by mali možnosť zakúpiť si parkovacie miesto v krytej garáži pod zemou - horná úroveň by bola naďalej parkovanie ako v súčasnosti (vyhradená však pre rezidentov). Jednalo by sa o parkoviská Mudrochova/Plickova resp. Kubačova/Kafendova. Tým by sa odstránilo aj časť áut, ktoré zaberajú chodníky a bránia mamičkám s kočíkmi a starším imobilným ľuďom prechádzať.Vybudovanie nových parkovacích miest - osadením zatrávnených dlaždíc - v lokalitách, kde je v súčasnosti rozjazdené bahno - tak ostatne zachovaná čiastočne aj zeleň aj parkovacie miesta.


Opravy chodníkov a schodov v okolí Rínku Rača a vybudovanie bezbariérových prístupov.


Úprava vnútroblokov. Doplnenie hracích prvkov, vybudovanie malých ihrísk (napr. aj na petangue - jednoduchá hra aj pre starších s lavičkami na sedenie).Úprava parčíka na Plickovej ulici (medzi Plickovou a Novohorskou).


Stačí krátka prechádza po tej lokalite ohraničenej ulicami Kubačová/Alstrová/Detvianska/Sadmejiská a človeku je hneď jasné, že na riešenie všetkých problémov by nepostačovalo ani 5 miliónov eur. Navrhol som zopár množný riešení na diskusiu.

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára