Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.6.17
0
Na začiatku bola vlastná pozitívna skúsenosť zo zahraničnej základnej školy, kde dcéra spolu so spolužiakmi trávili minimálne tretinu času aktivitami vonku. Tomu bol aj prispôsobený celý areál školy s rozmanitými prvkami na spoločné hry, športovanie, ale aj oddych.

Keď som zo začiatku vyzdvihovala dcéru z Klubu detí na našej novej škole na Tbiliskej, zarazilo ma, že deti nemajú veľa možností, ako sa zabaviť na školskom dvore. Teda, ak nerátam veľké futbalové ihrisko s dvomi veľkými bránami, pár stromov pri vchode do areálu a malé detské ihrisko zastrčené v odľahlom kúte areálu.

Samozrejme, bola som si vedomá reality nášho „podfinancovaného“ školstva, ale napriek tomu som sa nevzdávala myšlienky spestriť trochu prostredie areálu školy a ponúknuť viac podnetov na aktivity našim deťom. Preto som oslovila pani riaditeľku s návrhom na namaľovanie rôznych hier (náučných aj zábavných) na chodníky okolo školy. Mala som šťastie, lebo pani riaditeľka moju snahu od začiatku ocenila a podporila. Dohodli sme si termíny, financovanie materiálu z fondu ZRPŠ a rozvrh spoločných aktivít pred/počas maľovania.

Vznikla z toho veľmi príjemná a komorná akcia rodičov, detí a zamestnancov školy, ktorí počas štyroch víkendových dní svojpomocne namaľovali všetky dohodnuté hry a kresby. Deti si užili prácu s novými pomôckami a materiálmi a rodičia mali príjemný pocit z dobre odvedenej práce pre svoje deti. Veľmi sa mi páčilo, ako sa niektorí rodičia nadchli a prinášali svoje vlastné návrhy na skrášlenie a vylepšenie školy a jej okolia. Mám pocit, že naše maľovanie je len začiatok... 😊

Týmto sa chcem poďakovať za podporu a pomoc všetkým, ktorí mali chuť a vôľu zapojiť sa do dobrovoľnej aktivity prospešnej všetkým deťom navštevujúcim areál ZŠ Tbiliská.

Teším sa na náš ďalší spoločný projekt. 😊

Lucia Kalmárová
mama prváčky zo ZŠ Tbiliská
0 komentárov:

Zverejnenie komentára