Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.9.17
0
Už sa Vám určite stalo, že ste sa bezmocne prizerali na prebiehajúcu výstavbu alebo rekonštrukciu verejného priestoru, s ktorou ste nespokojní a jej realizácia je v tom lepšom prípade nešťastná. Bohužiaľ sa už nič nedá urobiť, lebo je „neskoro“...

V Rači bývam jeden rok a zistila som, že v „našich končinách“ nie je veľmi zvykom diskutovať o dôležitých rozhodnutiach  o NAŠICH verejných priestoroch s obyvateľmi a verejnosťou, ktorej sa tieto rozhodnutia bytostne týkajú. Našťastie mám aj opačnú skúsenosť a viem, že to môže fungovať aj inak. Preto som sa rozhodla uverejniť tento príspevok.

Vo februári tohto roku som si v Račianskom výbere všimla článok o plánovanej rekonštrukcii športového areálu pri ZŠ Tbiliská. Zaujal ma, lebo moje dcéry tam chodia do školy a viem, že celý areál by si zaslúžil lepšiu starostlivosť. Okrem iného som s prekvapením zistila, že v rámci rekonštrukcie sa veľké futbalové ihrisko plánuje vybaviť umelým trávnikom. Plocha, ktorej sa to týka, je momentálne zarastená trávnikom, ktorý bol dlhodobo zanedbávaný a momentálne podľa futbalistov nevhodný na hru.

Musím sa priznať, že mám blízky vzťah k životnému prostrediu a problematike trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. A umiestnenie umelého trávnika tohto rozmeru a na takomto mieste by som určite nečakala. Obzvlášť, ak v tom istom areáli budú ďalšie 3 plochy s obnovenými alebo novými neprírodnými povrchmi a celý areál má mať multifunkčné využitie.


V dobe, keď sa snažíme nájsť nové cesty k zlepšovaniu prostredia v našich prehriatych betónovo-asfaltových mestách. Keď bojujeme za každý zostávajúci kúsok zelene (dokonca budujeme zelené strechy) a vymýšľame nové riešenia ochrany proti povodniam... Prečo potrebujeme skoro celý areál prekryť umelým povrchom?

Rozhodla som sa overiť rozhodnutie ohľadne umelého trávnika a ak bude možné, ovplyvniť zmenu plánu v prospech zachovania prírodného trávnika. Ako radový občan som sa veľa od MÚ Rača k tomuto projektu nedozvedela a moje pripomienky vôbec nezobrali do úvahy. Našťastie som sa mohla zúčastniť stretnutia zástupcov MÚ Rača a školy ako zástupca rodičov. Konečne sme sa o celom projekte dozvedeli viac a dostali sme priestor na prednesenie našich pripomienok a námietok k plánovej rekonštrukcii.  Dokonca prebehla diskusia o výhodách a nevýhodách oboch trávnikov, ale v konečnom dôsledku sme dospeli k záveru, že máme príliš málo faktov a údajov, ktoré by potvrdili výhodnosť jedného alebo druhého riešenia. Tu ma najviac ma prekvapilo, že MÚ urobilo rozhodnutie o umiestnení umelého trávnika bez zhodnotenia dlhodobého finančného a spoločenského vplyvu v porovnaní s prírodným trávnikom. Momentálne sa pripravujú podklady potrebné na stavebné povolenie, a preto si myslím, že ešte máme šancu niečo ovplyvniť.

Všetky argumenty pre vybudovanie umelého trávnika ma nepresvedčili o vhodnosti a výhodnosti tohto riešenia. Zároveň si myslím, že je správne, aby  všetci rodičia, zamestnanci a obyvatelia z okolia ZŠ Tbiliská boli o tejto rekonštrukcii informovaní a mali možnosť sa k nej vyjadriť.

Preto som pripravila stručný dotazník, kde môžete hlasovať za prírodný alebo umelý trávnik a svoje rozhodnutie môžete aj odôvodniť. Hlasovanie následne vyhodnotím a zainteresovaných oboznámim s výsledkom (nech je výsledok akýkoľvek).


Možno si hovoríte, že tento príspevok píšem „o 5 minút 12“ a aký zmysel má do toho „rýpať“. Pre mňa určite má... A mal by mať aj pre vás. Ak sa mi nepáči, čo sa deje okolo mňa a ako sa „míňajú“ aj moje peniaze, mám právo povedať svoj názor. A naši zvolení zástupcovia majú povinnosť ma vypočuť a spraviť všetko pre to, aby som bola spokojná s ich rozhodnutiami a informovať ma o nich. Lebo sú platení aj z mojich daní.

Lucia Kalmárová
mama prváčky zo ZŠ Tbiliská


0 komentárov:

Zverejnenie komentára