Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.7.21
0
Prvá prehliadka modernizovanej Pamätnej siene ZVV
 
Dňa 30. júna 2021 sa pri príležitosti 145. výročia založenia spolku vyslúžilých vojakov a pri príležitosti ukončenia modernizácie Pamätnej siene ZVV uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michala Drotována, zástupcu starostu Ing. Róberta Pajdlhausera, predsedníčky kultúrnej komisie miestneho zastupiteľstva Mgr. Moniky Luknárovej, predsedníčky Račianskeho muzeálneho spolku PhDr. Jany Maníkovej a členov Račianskeho muzeálneho spolku, otvorenie expozície vojensko-historického múzea – Pamätnej siene Zväzu vyslúžilých vojakov spojené s prvou prehliadkou Pamätnej siene ZVV po jej modernizácii.
Prítomných počas prehliadky sprevádzal predseda ZVV Ľubomír Krampl, ktorý zúčastneným priblížil vojenskú históriu Slovenska i Zväzu vyslúžilých vojakov za obdobie od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť, informoval o samotnom priebehu modernizácie i o nových exponátoch v Pamätnej sieni ZVV.
Zväz vyslúžilých vojakov bol ako spolok založený v roku 1876 veteránmi prusko-rakúskej vojny a vojakmi vtedajšej rakúsko-uhorskej armády, odkedy nepretržite pôsobí na našom území už 145 rokov. Ako združenie sa zameriava na združovanie vojenských vyslúžilcov, vojakov v zálohe, športových strelcov a záujemcov o vojenskú históriu.
Významným prvkom v činnosti ZVV je dokumentačná a muzeálna činnosť, v rámci ktorej ZVV vytvára jedinečnú zbierku exponátov dokumentujúcich a prezentujúcich vojenskú históriu na území Slovenska. V roku 2019 sa členovia rozhodli v rámci blížiaceho sa 145. výročia založenia spolku pristúpiť k modernizácii Pamätnej siene ZVV a uctiť si tak toto významné výročie.
Samotná modernizácia prebiehala v troch etapách od októbra 2019, kedy boli do Pamätnej siene ZVV postupne obstarané nové vitríny, mobiliár, podlaha, výstavné panely a taktiež nové exponáty. Úplnou novinkou je Pomník všetkým padlým Račanom, ktorí zahynuli v období rokov 1914-1993 počas vojnových konfliktov alebo počas služby v armáde. Pomník bol vytváraný s cieľom sústrediť čo najviac dostupných informácií o všetkých padlých Račanoch. Samotné získavanie informácií o našich padlých spoluobčanoch nie je vždy jednoduchá záležitosť a preto si veľmi ceníme, že sa na základe našej prosby do tvorby zoznamu padlých Račanov a získavania informácií zapojila aj račianska verejnosť.
V závere prehliadky členovia ZVV s veľkou vďakou prijali z rúk predsedníčky kultúrnej komisie a spoluzakladateľky Račianskeho muzeálneho spolku Mgr. Moniky Luknárovej dar pre expozíciu Pamätnej siene ZVV – pamätnú plaketu generála Milana Rastislava Štefánika.
Veríme, že moderná expozícia Pamätnej siene ZVV prispeje k šíreniu poznatkov a znalostí o vojenských dejinách Slovenska medzi Račanmi i návštevníkmi Rače a bude súčasne hodnotným príspevkom Zväzu vyslúžilých vojakov k šíreniu povedomia o našej mestskej časti.
 
 
Ľubo Krampl
Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR


Nový Pomník padlých Račanov

Vlajka spolku z roku 1877

Dar – plaketa generála Štefánika

Výstavný panel – Československé légie, meče dôstojníkov légií

Časť expozície – obdobie rokov 1876-1918

Časť expozície – obdobie ČSĽA

Historické stuhy

Účastníci prehliadky

0 komentárov:

Zverejnenie komentára