Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.1.22
0
Vážená smútiaca rodina! 
Vážené smútočné zhromaždenie! 
Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že náš Juraj nás navždy opustil.
Dnes sa lúčime s naším drahým otcom, manželom, starým otcom a priateľom Jurajom. Odišiel a nám ostal v srdci žiaľ a smútok. Určite každý z nás má pred očami jeho láskavú tvár, úprimné oči, znie nám jeho hlas a ťažko je uveriť, že už nikdy nebudeme s ním.
Jeho životná púť sa skončila, tak ako sa raz skončí život každého z nás. Keď umrie človek, je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal. Juraj bol úžasný človek. Bol to človek s veľkým srdcom, človek žijúci pre svojich najbližších. Bol príkladným, starostlivým a milujúcim manželom, otcom i starým otcom. Človek nesúci v sebe dobro a lásku, ktorú dával iným. Nemôžem nespomenúť jeho čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť. Vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti a kvôli ktorým si ho ľudia vážili.
Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky. Opustil tento svet, no to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej. Bude tu s nami práve v našich spomienkach, v našich srdciach. Jeho dobro a láska nech žije ďalej v jeho potomkoch.
Ešte pred pár hodinami rozdával okolo seba úsmev, dobrú náladu a optimizmus. Plánoval si život. Čo bude robiť cez víkend, v lete, najbližšie roky. Kedy odštartuje alebo otvorí športové podujatie, ktorého vždy bol neodmysliteľnou súčasťou. Komu pôjde najbližšie pomôcť.
Žiaľ, smútok a bolesť. 
Netreba byť spisovateľom, umelcom či vedcom, aby ľudia povedali:
„Bol dobrý človek“. Srdce robí človeka človekom a Juraj ho mal dokorán otvorené pre všetkých. Rád sa stretával s kamarátmi, pomáhal ľudom, rozdával smiech i radosť.
Bol skromný, čestný a úprimný, a preto ho mali všetci radi. Zo zápalom a jemu vlastnou šikovnosťou zvládal ťažké situácie. Spomínam si, ako sa tešil na chvíle s rodinou, kamarátmi i kolegami. Bol spokojný s tým, čo mal, bol vyrovnaný a šťastný. Takto si chceme stále pamätať nášho Jurka. 
 
Keď nás niekto takto náhle opustí, ostáva po ňom prázdne miesto pri stole, v izbe, v práci. No po Jurajovi neostane prázdne miesto v našich srdciach.
 
Dnes vieme, že náš zosnulý priateľ Juraj bol pre nás naozaj vzácny človek. Spomienky naňho nás presviedčajú o veľkej potrebe ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej pozornosti. Možno to zisťujeme až teraz, keď spomíname. No spomienky sú niekedy zreteľnejšie ako prežívaná skutočnosť. 
Poznal som Juraja ako človeka lojálneho ku všetkým. V žiadnom prípade sa však nevzdával svojej pravdy. Nikdy nebol podliezavý, naopak, svojou prítomnosťou si skôr niekoho občas znepriatelil. Chybné interpretácie čestného a priameho jednania sú vždy možné. Zároveň mu však tieto charakterové rysy získali mnoho priateľov. Patrím medzi nich i ja a dlhujem mu poďakovanie za mnoho pekných rozhovorov. Budem na neho preto vždy rád spomínať.
Nevysloviteľný je nás bôľ a zármutok, milá Janka, Mirko, Marek a ostatná rodina nad stratou, ktorá vás postihla. Nech však cez nesmiernu temnotu vášho žiaľu prebleskne aspoň slabučký lúč útechy, že váš drahý zosnulý vykonal vo svojom plodnom živote všetko, čo mohol pre krajšiu budúcnosť nás všetkých.
Priviňte sa ešte vrelšie k sebe a láskou sa snažte vynahradiť si navzájom nesmiernu stratu, ktorá vás postihla. Žiarivý príklad a svetlá pamiatka drahého zosnulého nech vám je posilou.
Smutný je tento deň rozlúčky aj pre všetkých nás. Mali sme Ťa radi, Jurko, a Ty si mal rád nás. Preto nám je tak smutno, preto tak ťažko nachádzame slová, ktorými sa Ti chceme naposledy prihovoriť, ktorými sa chceme s Tebou rozlúčiť.
Lúčim sa s Tebou, milý Jurko, v mene rodiny Tietzovej, Tóthovej, Osackej, Chladnej, Morávkovej, Cíchovej, Vajanskej a Vranovej, v mene Miestneho úradu a všetkých jeho zamestnancov, v mene poslancov, predstaviteľov športových klubov a spolkov pôsobiacich v Rači, v mene chlapcov z tetovacieho štúdia a v mene tých, pre ktorých si veľa znamenal. Odchádzaš na svoju poslednú Špacírku.
Ďakujeme Ti za všetku námahu, ktorú si vo svojom plodnom živote vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov.
 
ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
Marek Porvazník
 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára