Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.7.22
0

Zámer Zrkadliská je projekt, ktorý strašil obyvateľov Hečkovej viac ako desaťročie. Bolo na neho v roku 2011 vydané právoplatné územné rozhodnutie a je to projekt, kde obyvatelia sa súdili a dlhodobo hľadali nejaké riešenie, aby to tam nestálo. Som rád, že sa nám spoločne s poslancami podarilo nájsť nakoniec kompromisné riešenie, aby daná budova nestála. 

    

Ohľadom zámeru Zrkadliská ma oslovili obyvatelia daného bytového domu v roku 2012 ako poslanca v Rači. Snažil som sa im v tejto veci pomôcť a nasledujúce roky sme viackrát konzultovali možnosti - či už e-mailom alebo na osobných stretnutiach. Krátko po mojom zvolení za starostu Rače som v januári 2019 zvolal stretnutie na úrade s dotknutými obyvateľmi a ich zástupcami, dohodli sme si nejaké kroky a možnosti.

Dňa 5.2.2019 sa konalo miestne zastupiteľstvo, ktoré prerokovalo petíciu viac ako 1000 ľudí ohľadom zastavenia výstavby Zrkadliská. Na základe pozmeňovacieho návrhu p. Dobrotkovej bol doplnený bod 3, ktorým miestne zastupiteľstvo jednohlasne vyjadrilo podporu petícii na zastavenie predmetnej stavby Zrkadliská.

Následne som na základe dohody so zástupcami obyvateľov bytových domov Hečkova (p. Hlavová, p. Cerovský, p. Dobrovolský, p. Bella a ďalší) z januára 2019 a na základe uznesenia zastupiteľstva z februára 2019 začal rokovať s firmou VI Group o dvoch variantoch riešenia - odkúpenie alebo zámena. Zámena za objekt na Strelkovej bola vyhodnotená neskôr ako presun problému inde a nie dobré riešenie.

Začali sme teda rokovať aj s Hl. mestom SR Bratislava ohľadom možného odkúpenia pozemku. Pôvodne bol návrh VI Group na sumu 720 000 € a návrh z našej strany, že to odkúpi celé magistrát (boli plány zaradiť to do rezidenčného parkovania a vybudovať tam parkovací dom). Z rôznych dôvodov (príjazd, možný precedens na meste, vyjednávanie o cene a pod.) sa nakoniec rokovania ustálili na sume 660 000 € s tým, že 11/20 (363 000 €) zaplatí mestská časť Rača, ktorá následne dá časť parkovacích miest do predaja alebo prenájmu (presne 30) a zvyšok zaplatí Hl. mesto SR Bratislava, ktoré dá zvyšné parkovacie miesta do systému rezidenčného parkovania.

Napriek tomu, že toto riešenie prešlo jednohlasne aj príslušnou komisiou (bod 3) aj miestnou radou, na najbližšom zastupiteľstve poslanci hlasovali za stiahnutie daného bodu a na mimoriadnom zastupiteľstve 20.11.2019 ho zamietli v pomere 8:7.

       

Na výkrese vidíte alternatívu, ktorá bola predložená v novembri 2019 (druhá bola rozšírenie parkovacích miest aj vedľa budovy o súčasnú zeleň), táto alternatíva nakoniec bola v septembri 2020 schválená ale s úpravou, že je podmienkou, že predtým musia obyvatelia odkúpiť minimálne 40 parkovacích miest za 10 000 €. A zvyšok následne odkúpi mestská časť Rača. Plus bolo dohodnuté, že sa spravia základné opravy danej spevnenej plochy a tým, že developer nebude budovať parkovacie miesta na zeleni  sa zníži suma o 10 000 €. Toto bolo dohodnuté na spoločných rokovania s VI Group a zástupcom poslaneckého klubu Spoločný cieľ p. Polakovičom a komunikáciou s pani Hlavovou, ktorá v tejto fáze zastupovala obyvateľov.

Časť poslancov tvrdí, že toto riešenie bolo lepšie ako to pôvodné, ja osobne si to nemyslím. Hlavne z dvoch dôvodov - teraz pri veľkom počte vlastníkov bude už veľmi náročné urobiť z toho oficiálne parkovisko (teda s odlučovačmi ropných látok, spĺňajúce normy a skolaudované) a s najväčšou pravdepodobnosťou to teda zostane naďalej ako spevnená plocha. 


Druhá vec je tá, že bol vyvinutý silný tlak na obyvateľov, že ak si nekúpia za 10 000 € 40 parkovacích miest, tak obec od toho dáva ruky preč. Podľa môjho názoru ľudia nemohli za ten zámer, mohla za to mestská časť Bratislava-Rača (právoplatné územné rozhodnutie) a Hl. mesto SR Bratislava (kladné záväzné stanovisko a vecné bremená na siete), preto mi prišlo toto riešenie nie veľmi fér.  Preto ak toto riešenie, tak to celé mala odkúpiť mestská časť Bratislava-Rača, následne dať do stavu na možné skolaudovanie, a až po skolaudovaní predávať obyvateľom. 

Čo sa týka financií, tak ohľadom Rače, ak by sa predali všetky vhodné parcely na parkovanie v budúcnosti, tak "zostatok" na obci by bol 80 000 €, v prípade prvého variantu pri odkúpení 11/20 za 363 000 € a predaní 30 miest by bol "zostatok" 63 000 €. Všetko pri cene 10 000 € za miesto - v prípade vyššej ceny za ďalšie predaje by bol zostatok v oboch prípadoch nižší. Schválené riešenie by bolo ekonomicky výhodnejšie, ak by sa predávali aj parcely, čo tvoria v súčasnosti zeleň, prístup ku chodníku a pod.  V tom prípade by mohla byť MČ Rača dokonca na konci dňa v pluse. A áno, Hl. mesto Bratislava by malo v pôvodnom variante svoje miesta na rezidenčné parkovanie - neprišlo by však o peniaze - práve naopak, postupom času by ich zhodnotilo (postačuje si porovnať ceny za nehnuteľnosti v Bratislave v roku 2019 a 2022). Je to však teraz už len akademická debata.

Akceptoval som to však ako kompromis, ktorý bude viesť k tomu, že sa daná stavba Zrkadliská nebude stavať a teda naplním sľub obyvateľom daných bytoviek, ktorý som dal ešte v roku 2014. Politika je vždy umením možného - o to viac, ak nemáte podporu väčšiny zastupiteľstva. Nájdenie riešenia, ktoré by bolo v súlade s príslušnými zákonmi a samotné sprocesovanie všetkého stálo veľa hodín práce úradu najmä pani Pažitnej a pani Korduliakovej, za čo im ďakujem.


V každom prípade som rád, že sa nakoniec našla spoločná cesta aj so zastupiteľstvom v Rači, aby daná budova Zrkadliská nestála. Nepovažujem to však za precedens ale za špeciálny prípad práve pre absolútnu nevhodnosť daného zámeru v území. Pre budúcnosť nie je cesta, aby mestská časť vykupovala pozemky (bez ohľadu na to, že časť zaplatia obyvatelia). Od začiatku hovorím, že prípad Zrkadliská bol špecifický problém ohľadom jeho dopadu a tak sa aj riešil.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľov danej lokality, ktorí viac ako desaťročie riešili daný zámer a venovali tomu veľa času, energie aj peňazí, tiež by som sa chcel poďakovať aj poslancom z poslaneckého klubu Spoločný cieľ, že sa podaril nájsť kompromis. O tom, či bol lepší môžeme diskutovať a záleží to od uhla pohľadu, kľúčové však je, že projekt Zrkadliská bol definitívne vymazaný.

Pozn.: Fotografie som spravil v dobe, keď sa riešila daná vec na zastupiteľstve v rámci prezentácie poslancom v novembri 2019.

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára