Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.7.22
0
Málokto si dnes vie predstaviť panorámu Rače bez veže evanjelického kostola, ktorá spolu s vežou katolíckeho kostola patrí medzi jednu z dominánt starej Rače. Je pomerne ťažké si predstaviť, že evanjelický kostol bol pôvodne postavený bez tejto veže a že táto bola postavená až o 70 rokov neskôr ako samotný kostol. Málo známe súvislosti sa týkajú aj kríža, ktorý zdobí vrch veže.


1. Veža evanjelického kostola v Rači

História evanjelického kostola v Rači sa začala písať 6. augusta 1834, kedy bol položený základný kameň kostola. Dokončený a vysvätený bol v máji nasledujúceho roka, dňa 17. mája 1835. Kostol bol v týchto rokoch vybudovaný bez veže ako tzv. artikulárny kostol.


2. Evanjelický kostol v časoch bez veže

Zdroj foto: ecavraca.sk


3. Stavba veže evanjelického kostola
K stavbe veže kostola pristúpili evanjelickí Račania pod vedením evanjelického farára Otta Schulza v roku 1905. Posvätenie veže sa konalo 1. októbra 1905 za účasti evanjelického biskupa Fridricha Baltíka. Vzhľadom na vzájomne previazané dejiny račianskych a bratislavských evanjelikov bola okrem evanjelického biskupa prítomná aj široká delegácia bratislavských evanjelikov, tiež delegácia zo Svätého Jura a dokonca delegácia z mesta Györ. Udalosť mala taký význam, že na druhý deň 2. októbra 1905 o nej vyšiel článok aj vo vtedajšom denníku Preßburger Zeitung – Bratislavské noviny. Bratislavské noviny v tejto súvislosti spomínajú ešte jednu skutočnosť, a to, že v deň vysviacky boli do veže kostola zamurované čísla troch najvýznamnejších novín vychádzajúcich v tomto regióne - Bratislavské noviny (Preßburger Zeitung), Západouhorský pohraničný hlásnik (Westüngarischer Grenzbote), a Západouhorský žurnál (Nyugatmagyarorzági Hiradó), všetky tri zo dňa 1. októbra 1905. Nebola to však jediná vec, ktorá bola vo veži evanjelického kostola v roku 1905 umiestnená...


4. Preßburger Zeitung (Bratislavské noviny) z 2. októbra 1905
Článok o posvätení veže evanjelického kostola v Račišdorfe je na strane 2.


5. Dr. Fridrich Baltík, evanjelický biskup, svätiteľ račišdorfského ev. kostola
Zdroj foto: ecavlm.sk
Je všeobecne známe, že veža evanjelického kostola bola postavená z darov a príspevkov Račanov. Zachované sú dokonca aj mená tých, ktorí darovali evanjelickej obci príspevky na kostolné zvony, keďže mená týchto Račanov boli odliate na tieto zvony (nápisy na zvonoch boli napísané po maďarsky, zvony boli zhotovené šopronskou firmou Friedrich Seltenhof a synovia). Malý zvon s váhou 199 kg dal pre vežu račianskeho evanjelického kostola uliať Pavel Gschweng starší s manželkou Katarínou, rodenou Wenzlovou, Pavel Gschweng mladší s manželkou Rózou, rodenou Pražákovou, Juliana Petschuchová a Friedrich Kompauer s manželkou Julianou Gschwengovou. Stredný zvon s váhou 334 kg dal uliať Michal Wenzl starší s manželkou Julianou, rodenou Follrichovou. Najväčší – veľký zvon vážiaci 710 kg nesie nápis v maďarskom jazyku: „Zo zbierky veriacich dala odliať račišdorfská evanjelická obec a. v. 1905.“ Vežové hodiny dodal Ferdinand Winkler z Bratislavy (HAVLOVIČ, Ľ.: RAČA – z dejín a pamiatok obce, Vydavateľstvo FB, strana 43).
Je taktiež známe, že kríž na veži zhotovila dielňa bratislavského umeleckého kováča a zámočníka Ferdinanda Kohla. Koho darom však bol kríž na veži nebolo dlho známe. Jeden z dokladov s vlastnoručnými podpismi račišdorfských darcov i vtedajšieho evanjelického farára Otta Schulza bol pritom viac ako sto rokov skrytý práve vo veži evanjelického kostola a mal byť objavený počas opráv strechy približne v rokoch 2005 – 2006. Podobne ako noviny zo dňa vysvätenia veže, bola aj táto listina ukrytá vo veži kostola od roku 1905.


6. Listina z roku 1905 – darovanie kríža pre vežu ev. kostola račianskymi evanjelikmi
Preklad:
„Tento vežový kríž bol na poctu Bohu venovaný evanjelickej cirkvi a. v. v Rači v roku 1905 pri príležitosti výstavby veže vtedajším predsedom (evanjelickej – pozn. prekl.) obce Michalom Gschwengom a jeho manželkou Alžbetou, rodenou Follrichovou, a Michalom Strokendlom a jeho manželkou Katarínou, rodenou Slobodovou.
V mojej prítomnosti (podpísaný – pozn. prekl.) Karl Otto Schulze, evanjelický farár
Vlastnoručne podpísaní darcovia: Strokendl Michal, Katarína Strokendlová, Gschweng Michal, Alžbeta Gschwengová.“

7. Veža evanjelického kostola s krížom v Rači

Záver
Mená tých, ktorí kríž račianskemu ev. kostolu darovali, nespomína ani článok Bratislavských novín z 2. októbra 1905, ani žiadne neskoršie bežne dostupné záznamy. Následkom tohto mená týchto Račanov boli viac ako sto rokov skryté a bolo by určite dobrou otázkou, či uvedené je viac dielom náhody, alebo skôr dielom skromnosti a pokory darcov. Určite však ide o dôkaz veľkej úcty k Rači, jej tradíciám a histórii, čo je zároveň významný dôvod, pre ktorý by sme si mená týchto ušľachtilých Račanov mali pamätať.

Mgr. Herman Krampl

Poďakovanie
Za poskytnutie kópie listiny z roku 1905 ďakujem pani Alžbete Hlinkovej, rod. Slobodovej.

Zdroje:
Bratislavské noviny (Preßburger Zeitung), vydanie z 02.10.1905, strana č. 2
Listina z roku 1905 – venovanie kríža evanjelickej obci v Račišdorfe
HAVLOVIČ, Ľ.: RAČA – Z dejín a pamiatok obce, Vydavateľstvo FB, 2002


0 komentárov:

Zverejnenie komentára