Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.7.22
0

Za posledné štyri roky sme opravili každý rok minimálne jedno väčšie športovisko a do budúcna máme tiež plán v tom pokračovať.

Po mojom nástupe na pozíciu starostu som zrušil pôvodne vysúťažený projekt na revitalizáciu ihrísk na Tbiliskej pre finančnú náročnosť, upravili sme projekt a nakoniec sa postupne realizoval v menšej miere a ušetrili sme 0,5 mil. €, ktoré sme dali do športovej infraštruktúry inde. Ako prvé sa urobilo ihrisko s umelou trávou aj osvetlením a bežecký ovál v roku 2019. Následne pribudlo v roku 2020 (stavalo sa počas prvej vlny Covid19) hokejbalové ihrisko a neskôr doskočisko.


V roku 2021 sme skolaudovali nový urban park na Tbiliskej (kde sme získali dotáciu od mesta a štátu viac ako 100 000 €), opravilo sa multifunkčné ihrisko na Hubeného, tenisový kurt na Cyprichovej, ihriská na Kafendovej aj Východnej pri KS Impulz.

Tento rok 2022 sme na jar v spolupráci s Be Cool (organizátor behov ako Bratislava Marathon) a DM-drogerie markt otvorili nové fitness prvky na Hubeného a v lete nás čaká ešte kompletná obnova dvoch ihrísk na Sklabinskej, basketbalového ihriska za školou Hubenka s výmenou povrchu a nový pumptrack na Sklabinskej.


Tento rok budú aj kompletne dokončené opravy dvoch telocviční a malého štúdia na tanečnú na ZŠ Plickova. Celú školu aj so športovým areálom plánujeme otvoriť v septembri 2023.


Pre obdobie rokov 2022-2026 máme v pláne tieto projekty ohľadom športovísk v Rači

Keď sa dokončí prevod ihriska na Peknej ceste a získame ho do majetku, tak chceme ho kompletne revitalizovať a obnoviť vrátane zázemia a tribúny. 


Na Strelkovej chceme vybudovať parčík aj s hracími prvkami a fitness prvkami, čo bude ďalší priestor na športovanie v strede Rače.


Plánujeme dokončiť celý športový a oddychový areál pri ZŠ Plickova, ktorý bude pre školu a mimo vyučovanej doby aj pre širokú verejnosť. Aktuálne sa dokončuje projektová dokumentácia a začne stavebné konania.


Nakoľko spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. nevie preukázať financovanie svojho zámeru, nechce predložiť platnú bankovú záruku na 300 000 € v prospech mestskej časti a tiež nevie ani predložiť harmonogram prác, tak do budúcna už s daným projektom ako nereálnym nerátame. Chceme preto v danom areáli urobiť nový projekt, kde bude zachovaná BMX dráha, vznikne tam priestor pre tréningové ihrisko pre futbalistov, squash, urban park a parkúr plus horolezeckú stenu aj s oddychovým areálom pre verejnosť.Pevne verím, že tak, ako sme ukázali, že vieme robiť aj veľké a náročné projekty ako ZŠ Plickova, že sa nám podarí realizovať aj projekty v rokoch 2022-2026. Na veľkú časť z nich budeme zháňať mimorozpočtové zdroje (v prípade parčíku Strelkova je už žiadosť podaná).

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára