Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.12.22
0
Projekt Žijeme v Rači. 15. novembra 2022.
Základná organizácia JDS Bratislava-Rača pokračovala v novembri 2022 ďalšími akciami v projekte Žijeme v Rači, ktorý sme realizovali z grantu hl. m. SR Bratislavy Medzigeneračná solidarita a zlepšovanie života seniorov a senioriek v Bratislave.
Ďalšou akciou bol Turnaj v stolových hrách. Uskutočnil sa 15. novembra 2022 v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ulici. Účastníci sa rozdelili do herných skupín, každý hral, v čom mal skúsenosti, alebo ho hra zaujala. Z prostriedkov grantu hlavného mesta Bratislavy sme zakúpili dve stolové hry a občerstvenie.
V hre Človeče zvíťazila Janka Baďuríková. V hre Dáma zvíťazil pán Michal Rusňák, v hre Mlyn zvíťazil Jozef Šujanec. Pre veľký záujem sme vytvorili dve družstvá v hre Scrabble. V jednom družstve zvíťazila Ľubica Gallová a v druhom družstve zvíťazila Drahuška Prachárová. V hre Šípky zvíťazil pán Alojz Khandl. Všetkým hráčom a víťazom srdečne gratulujeme. Diplomy sme odovzdali každému víťazovi, aby mali motiváciu zúčastniť sa podobného podujatia aj v budúcnosti.
Chcem poďakovať všetkým skvelým organizátorom, najmä pánovi Šujancovi s manželkou Máriou, ktorí nám zabezpečili z rozpočtu grantu občerstvenie, a pani Židovskej, ktorá z prostriedkov grantu zakúpila dve stolové hry. Ďakujem všetkým členom Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava-Rača, ktorí prišli a svojou účasťou prispeli k príjemnej atmosfére novembrového popoludnia.

Milada Dobrotková
garant projektu Žijeme v Rači,
december 2022
0 komentárov:

Zverejnenie komentára