Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.4.24
0
Túto výrazne skrátenú esej Vlada Mokráňa nájdete v plnom znení v rovnomennom článku na blogu autora. (Poznámka: symbol [...] označuje vynechaný text.)
[...] Otázkou vzostupov a pádov civilizácií sa dlhodobo zaoberá prof. Miroslav Bárta, [...] český archeológ a egyptológ, [...] autor knihy SEDM ZÁKONŮ: Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají [...]. Autor [...] sa drží vedeckej línie, [...] interpretácie [...] prenecháva čitateľom. [...] Tento text berte ako námet na diskusiu a rozvíjanie.

ČO JE „NAŠA CIVILIZÁCIA”

[...] Prepojenosť sveta nás oprávňuje uvažovať o ňom ako o jednej civilizácii [...] a analyzovať spomenuté zákony z pohľadu našej súčasnej civilizácie.

AKO VYZERÁ CIVILIZAČNÝ KOLAPS

[...] Podľa prof. Bártu [...] kolaps civilizácie [...] je prirodzený proces. [...] Nová civilizácia vzniká namiesto a často na mieste tej pôvodnej. Rastúcu civilizáciu charakterizuje rastúca zložitosť – [...] komplexita. [...] Kolaps civilizácie [...] znamená skokové zníženie tejto komplexity. [...]

SEDEM ZÁKONOV

Profesor Bárta sformuloval sedem zákonov vzniku, vývoja
a úpadku civilizácií:
(1)      Zákon skokovej zmeny 
(2)      Hérakleitov zákon 
(3)      Zákon spoločenskej zmluvy 
(4)      Zákon zdieľania hodnôt a vízií 
(5)      Zákon energetickej a technologickej determinácie 
(6)      Zákon kolapsu a regenerácie
(7)      Zákon adaptácie 

INDIKÁTORY KOLAPSU NAŠEJ CIVILIZÁCIE

Pozrime sa na zákony [...] prof. Bártu ako na možné indikátory [...] kolapsu našej civilizácie:
·       ZELENÁ [...] – všetko sa zdá byť v poriadku
·       ČERVENÁ [...] – varovné znamenie
·       MODRÁ [...] – zákon nie je indikátorom.
(1)   Zákon skokovej zmeny – civilizácie sa vyvíjajú skokovo
[...] Skoková zmena znamená, že veľké zmeny sa [...] udejú rýchlo.
[...] Tento zákon je [...] iba popisom mechanizmov vývoja civilizácií.
[...] Kontrolku [...] rozsvecujeme na modro
(2)   Hérakleitov zákon – čo civilizáciu doviedlo na vrchol,
to ju stiahne ku dnu
[...] Našu civilizáciu doviedlo na vrchol [...] využitie [...] energie uvoľnenej spaľovaním najprv uhlia, neskôr ropy a plynu, mala by sa teda volať fosílna civilizácia. [...] Práve spaľovanie fosílnych palív je príčinou zmeny klímy [...]. A aké bude mať zmena klímy dôsledky, ak sa nič zásadné nezmení, je naznačené v blogu Je dekarbonizácia sveta nutná? [...] Ak budú pokračovať súčasné trendy, fosílie, vďaka ktorým máme našu rozvinutú spoločnosť, ju v súlade s Hérakleitovým zákonom aj zlikvidujú. Zožerú nás dinosaury.
Druhý faktor, ktorý našej civilizácii pomohol na dnešný vrchol, je [...] šírenie informácií. [...] Gutenbergov vynález kníhtlače [...] umožnil šírenie informácií dovtedy nevídaným tempom. Viedol k rozvoju vzdelanosti a tá umožnila rozmach vedy a bádania, a teda technologické inovácie.
[...] V tejto veci nastala [...] v posledných 15-20 rokoch zásadná [...] zmena – [...] strata monopolu na šírenie informácií. Odkedy existovalo tlačené písmo, mohli existovať noviny. Tie vždy mali v rukách nejaké vybrané skupiny: či to bola vládna moc alebo žurnalisti. V nedemokratických režimoch to viedlo k propagande [...], v demokraciách sa vytvorili slobodné médiá so svojimi konkurujúcimi si žurnalistickými postupmi, ktoré konkurovali aj vládnej vrstve. Vždy to boli úzke skupiny ľudí – [...] elita.
To sa zásadne zmenilo. Najprv globálnym rozšírením internetu a následne sociálnych sietí, ktoré umožnili šíriť informácie v zásade každému. [...] Dôsledkom je dokonalá demokratizácia šírenia informácií. [...] Znamená to, že nevzdelanci a tvorcovia zámerných dezinformácií konkurujú akademikom a žurnalistom v prostredí sociálnych sietí, kde vyhrávajú silné, čiže negatívne emócie. [...] Masovo podliehame na jednej strane úplným trotlom, na druhej strane novodobým profesionálnym „redakciám” bez škrupulí a mechanizmov kontroly – tímom, ktoré politikom riadia mediálne výstupy a tiež tímom, sofistikovane hrajúcim spravodajské hry, v ktorých neváhajú použiť akékoľvek manipulácie.
[...] Gutenbergov efekt sa nateraz vyčerpal – šírenie informácií už nevedie k rozvoju bádania, rozširovaniu vedomostí, [...] ale k [...] povrchnejšej zábave, k menšej schopnosti sústrediť sa [...], k šíreniu manipulácií [...] a základnému posolstvu, že pravda neexistuje. Existujú iba názory, a tie sú sväté. [...] Spoločnosť [...] stráca schopnosť kritického myslenia a vieru v čokoľvek – takú nakoniec ovládne ten, kto ponúkne najjednoduchšie riešenie [...]. Šírenie informácií akoby sa stalo brzdou rozvoja.
[...] Buď sa [...] posunieme v oblasti získavania energií (nefosílne zdroje) a šírenia informácií ([...] nástroje, ktoré nám pomôžu čeliť popísaným javom). Alebo sa oba aspekty stanú súčasťou kolapsu.
Rozoberať by sa dali aj ďalšie veci. [...] Napríklad úcta k právam jednotlivca – základ našej západnej kultúry, ktorého odvrátenou stránkou je vetokracia, keď jednotlivec môže blokovať pokrok (viď Rada bezpečnosti OSN).
[...] Kontrolka svieti, a to veľmi jasne.
(3)   Zákon spoločenskej zmluvy – civilizácia funguje, kým
veríme elitám a spoločenskej zmluve
[...] Elitami, lídrami dnešného sveta sú ľudia, ktorí dokážu inšpirovať, [...] rozvíjať spoločnosť, ukázať smer, [...] vidieť do budúcnosti a prinášať víziu. Skutočným lídrom nie je Robert Fico, ale Steve Jobs či Mahátma Gándhí, u nás povedzme Anton Srholec, Václav Havel či Václav Cílek.
Otázka znie: veríme dnes elitám [...]?
[...] Rozdelená spoločnosť, v ktorej je názorový oponent nepriateľom, je spoločnosť, v ktorej sú lídrami Trumpovia a Ficovia [...]. Ak chceme riešiť globálne problémy, princípom leadershipu by malo byť myslenie nad rámec seba či úzkeho spoločenstva [...]. Takéto líderstvo často vzniká, keď je zle – viď Volodymyr Zelenskyj, či tichá moc bezmocných disidentov. [...] Doba krízy zrejme príde – [...] uvidíme, akých lídrov prinesie.
Nateraz [...] označujem tento indikátor úpadku za splnený.
(4)   Zákon zdieľania hodnôt a vízií – každá spoločnosť
je založená na zdieľaní hodnôt a vízií
[...] Celosvetové výzvy (klimatická kríza, migrácia, boj o zdroje) [...] vyžadujú globálnu spoluprácu. [...] Hľadáme teda hodnoty zdieľané globálne.
[...]Náboženstvo globálne spoločenstvo spájať nemôže, na to je jediných správnych náboženstiev neprakticky veľa. Túto úlohu by mohol plniť univerzálny humanizmus: myšlienkový prúd, založený na hodnotách bratstva všetkých ľudí. [...] Problém je, že presne tento myšlienkový prúd dnes čelí silnej opozícii. [...] Stačí si spomenúť na hanlivý termín „slniečkári” [...], ktorý ilustruje [...] trend popierania univerzálnych ľudských hodnôt. Na druhej strane sa zas [...] liberálne sily tak oddali myšlienke ženských práv, že [...] úplne vytesnili myšlienku, že nenarodené dieťa je tiež (budúca) ľudská bytosť. Výsledkom je budovanie zákopov namiesto hľadania spoločného základu.
Zaujímavú alternatívu prináša ekonóm Tomáš Sedláček – že [...] spoločným základom je [...] ekonómia. [...] Na ekonomickom, obchodnom základe [...] je založená Európska Únia, inštitúcia, ktorá priniesla spoluprácu kedysi nepriateľských národov, nebývalý blahobyt a zároveň nevídaný mier.
Dokáže takáto zdieľaná hodnota spájať tak, aby umožnila riešiť globálne problémy? [...]
Tu vyvstávajú pochybnosti:
·       Libertariáni, ktorí majú najbližšie k čistým homo economicus, [...] by najradšej rozložili EÚ na prvočinitele a uprednostňujú skôr lokálne než globálne myslenia.
·        [...] Profesor Bárta [...] odporúča ako prevenciu pred kolapsom dobrovoľné zníženie komplexity a naráža tým na to isté, čo vadí libertariánom – na veľkú byrokratickosť [...] a snahu o regulácie. [...] Znížiť spoluprácu, aby sme predišli komplexite? To by bolo ako vzdať sa organického života, ktorý je komplexnejší ako anorganický. [...]
·       [...] Dnešný ruský civilizačný okruh zameraný na myšlienku veľkoruskej ríše a dobýjanie a ovládanie území, kašle na obchod. [...]
[...] Vychádza mi to tak, že aj táto kontrolka svieti. [...]
(5)   Zákon energetickej a technologickej determinácie – civilizácia funguje,
kým má dosť zdrojov na svoju spotrebu
[...] Prírodné zdroje míňame bezprecedentne – stačí sa pozrieť na miznúce brazílske pralesy. [...] Sú dve cesty, ako zostať v medziach: znížiť spotrebu, alebo [...] nájsť cesty, ako navýšiť zdroje.
[...] Stále je tu nádej. [...] Technologický pokrok je rapídny, predvídať, [...] čo bude o 20 rokov, je prakticky nemožné. [...] Ale tá kontrolka určite zúfalo bliká.
(6)   Zákon kolapsu a regenerácie
[...] Na začiatku a na konci civilizácií často stojí konflikt – v zmysle [...] vojenského konfliktu.
[...] Vojnu na blízkom východe [...] nevie vyriešiť nikto a [...] môže prerásť do globálnych rozmerov. [...] Rovnako môže do celosvetového konfliktu prerásť [...] ruská dobyvačná vojna voči Ukrajine.
[...] Napriek tomu tento zákon neberiem ako indikátor konca našej civilizácie.
[...] Kontrolku nerozsvecujem.
(7)   Zákon adaptácie – o prežití civilizácie rozhoduje
schopnosť adaptovať sa na zmeny
[...] Našu schopnosť adaptácie ukazuje spracovanie odpadu – jeho zhromažďovanie a dôsledná separácia – [...] aj keď to nie je dokonalé riešenie [...]. Horšie to je, keď sa pozrieme na veci globálne. [...] Niektoré dôsledky zmeny klímy [...] sa vymykajú našej schopnosti adaptácie. [...] Keď raz hodnota tzv. vlhkého teplomera prekročí istú hranicu, cicavce vrátane nás umierajú – a toto postihne pätinu [...] obyvateľov sveta pri oteplení o 4 stupne. Ak trendy [...] rýchlo nezmeníme, nastane to na konci tohto storočia. Ak by uvedené naozaj nastalo, civilizačný kolaps je nevyhnutný.
Táto kontrolka [...] by mala zúfalo blikať, zvoniť a najlepšie aj smrdieť.

ZÁVER

[...] Základný záver týchto úvah je, že rozoberané indikátory si našu pozornosť určite zaslúžia. [...] Prakticky všetky dôležité kontrolky svietia. Pre civilizačný kolaps pritom stačí, aby sa do reality zhmotnil jediný relevantný indikátor.
[...] Naša globálna spoločnosť [...] sa ocitla v nestabilite – prvky, ktoré umožnili jej prudký rozvoj [...], sú v stave narušenia. Fosílie a vedomosti nám umožnili bezprecedentný rast, ale aktuálne [...] buď prestali plniť svoju úlohu, alebo nás môžu zničiť. [...] Rôzne indikátory [...] naznačujú, že súčasný trend nie je udržateľný a niečo sa musí udiať.
[...] Stále možná je aj cesta nahor. Ak zvládneme energetický prechod od fosílnych palív a ak dokážeme informačné technológie znovu využiť na to, aby sme zmúdreli a nie hlúpli, ak [...] začneme myslieť globálne a [...] opäť veriť elitám, ktoré rozvíjajú to lepšie v nás, čaká nás [...] civilizačný skok.
[...] Nech to s našou civilizáciou dopadne akokoľvek, bude to tesné. Hráme o čas. Či stihneme nastúpiť na stúpajúcu krivku skôr, než príde kolaps, [...] je veľmi neisté. Isté je, že to je na nás.
[...] Konzervatívci a liberáli môžu spoločne hľadať hodnoty, ktoré nás spájajú, [...] a spoločne [...] hľadať cestu zo stavu nestability – stačí na to dobrá vôľa a [...] ochota odhaľovať a odmietať alternatívne reality, ktoré vytvárajú ľudia so zlými úmyslami. Možno to bude bolestivé – všetci sa budeme musieť pokorne učiť časť svojich myšlienok zahodiť a prijať časť myšlienok, ktoré sú nám cudzie. Bez toho to však nepôjde. Pretože globálne problémy treba riešiť globálne.
[...]
Napísal Vlado Mokráň
text krátil Miro Ščibrany, OZ račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára