Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.5.24
0
Rozhovor s uchádzačkou o mandát europoslankyne (MEP) na kandidátke strany ĽS NAŠE SLOVENSKO Magdalénou Sulanovou prebehol v máji cez e-mail. Otázky sa týkali týchto tém:
• voľby do Europarlamentu a kampaň na získanie mandátu ME
• volebný program, výkon mandátu MEP a súbeh s funkciou starostu
• faktografia a okolnosti súvisiace s kandidatúrou na MEP
• vojna na Ukrajine, okolnosti a príčiny jej vzniku
• vývoj a dôsledky vojny na UA pre MČ Rača
• Slovensko po voľbe prezidenta
Výsledkom je tento rozhovor.
 
(01)  Priblížiš prosím čitateľom portálu račan.sk svoje račianske, celomestské aj celoslovenské občianske a politické aktivity, ktorým si venovala svoju energiu a čas od 90. rokov dodnes?
Počiatky týchto mojich aktivít sa datujú ku koncu minulého storočia, kedy okrem podnikania, ktorému som dovtedy venovala všetok svoj čas a energiu, som sa začala zaujímať aj o veci verejné. Impulzom mojej angažovanosti ako občianskej aktivistky bola vtedajšia politická situácia, predovšetkým však bombardovanie zvyšku Juhoslávie vojskami NATO bez mandátu OSN od marca do júna v roku 1999. Zdôvodnením tohto bezprecedentného porušenia medzinárodného práva boli falošné tvrdenia USA o údajnej genocíde páchanej v Kosove zo strany Juhoslávie. Okrem toho som začala vnímať už vtedy nebezpečenstvo rozšírenia vojnového konfliktu aj do iných štátov Európy. Ešte v roku 1999 som založila občianske združenie Naša Európa 2000 – Slovakia, ktorého predsedníčkou som doteraz a ktorého zameraním bola hlavne ochrana ľudských práv a spolupráca malých a nielen európskych národov, aby boli schopné lepšie odolávať pokusom o hegemóniu veľkých národov. V rámci tohto združenia som sa angažovala predovšetkým v ochrane práv spotrebiteľa na celomestskej, ale aj celoslovenskej úrovni, ako napr. pri porušovaní zásad verejnoprávnosti Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu (dnes RTVS), porušovaní zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zo strany správcov, včítane zastupovania vlastníkov na súdoch ako občiansky právny zástupca a poradenskej činnosti v tejto oblasti. Angažovala som sa aj v kampani k referendu o vstupe Slovenskej republiky do EÚ poukazujúc na porušovanie pravidiel EÚ pre túto kampaň zo strany štátnych inštitúcii a orgánov SR a neférovosť vedenia jednostrannej kampane Táto skutočnosť bola podnetom pre podanie žaloby na SR na súd pre ľudské práva. Bola som pozývaná ako jediná predstaviteľka zo Slovenska na medzinárodné konferencie o budúcnosti Európy, aj ako prednášateľka. V rámci Rače som sa angažovala jednak v kauze výstavby polyfunkčného súboru Rustaveliho, s vyústením podania podnetu na prokuratúru v mene sto občanov Závadskej ulice na porušenie práv účastníkov konania a v kauze nezákonného VZN mestskej časti Rača k zimnej údržbe chodníkov v Rači podaním podnetu na okresnú prokuratúru v roku 2015, ktorá mi vyhovela a vydala protest proti tomuto VZN, ktoré poškodzovalo väčšinu obyvateľov Rače a muselo byť zrušené.
(02)  V rokoch 2020 až 2023 si vykonávala mandát poslankyne NR SR za stranu ĽS NS. Akú osobnú skúsenosť si si odniesla z pôsobenia v parlamente?
Mala som možnosť porovnať posudzovanie práce poslancov a politikov „zvonku“ zo strany občanov s realitou, teda čo práca poslanca obnáša a aké sú jeho možnosti realizovať svoje dobré úmysly a predsavzatia. Predstavy občanov sú skreslené, najmä tá, že za vysoký plat poslanci nič nerobia. Sú aj takí, ale ak si poslanec poctivo plní všetky povinnosti a má v úmysle konať pre dobro občanov a štátu, je to práca mimoriadne náročná. Veľmi som bola sklamaná z prístupu k mandátu poslanca ako zástupcu občanov tých kolegov a kolegýň, ktorí uprednostňovali osobné záujmy pred záujmami občanov a parlament si pomýlili s trhoviskom. Princípom ich prístupu k hlasovaniu bolo, že nie je dôležitý obsah zákona a jeho dopad pre spoločnosť, ale kto ten zákon predkladá. A úplne som bola zhrozená z politickej pakultúry niektorých poslancov, mám tým na mysli vulgarizmy, oplzlosti, vrieskanie v rokovacej sále a neustále urážanie svojich oponentov za ich odlišný názor, ktorú vniesol na pôdu NR SR Igor Matovič a preniesol ju aj do ulíc našich miest. Výsledkom aj takto chápanej politiky bola tragická udalosť 15. 5. 2024 – atentát na premiéra štátu, čo doteraz v našej histórii nemá obdobu. Tento trend musíme zastaviť.
(03)  Viacerí poslanci NR SR aj prezidentka Čaputová prišli do najvyššej politiky z mimovládnych organizácií podporovaných aj zo zahraničných zdrojov. Aký je Tvoj postoj k návrhu SNS regulovať takýto vplyv zo zahraničia na slovenské politické prostredie zákonom typu FARA (Foreign Agent Registration Act), ktorý USA prijali na svojom území už v roku 1938?
Zhruba pred ôsmimi rokmi sa mi dostal do rúk originál tohto zákona. Veľmi ma to zaujalo aj z toho titulu, že v USA taký zákon neprijali len tak z dlhej chvíle a to už v roku 1938, mať taký zákon bolo určite dôvodné. Vzhľadom na stále intenzívnejšie devastačné účinky pôsobenia zo zahraničia platených mimovládnych organizácii, napr. vnášaním gender ideológie do školstva SR, som sa rozhodla navrhnúť poslancom NR SR predložiť a prijať obdobný zákon. Takýto zákon predložili v parlamente vo volebnom období 2016 – 2020 niekoľkokrát poslanci klubu ĽS NS, ale okrem nich za jeho prijatie žiaden iný poslanec nezahlasoval. Ani poslanci SNS včítane pána Andreja Danka, ktorí v súčasnosti predkladajú obdobný zákon. Dôvodom nezahlasovania nebol samotný zákon, ale to, že ho predložili poslanci konkurenčnej strany. Napriek tomu návrh SNS vítam, je pre Slovensko veľmi dôležitý, aj keď je možno už 5 minút po dvanástej. Zo zahraničia finančne podporované mimovládne organizácie, konajúce a pôsobiace v záujme ich zahraničného podporovateľa, predstavujú zhubne pôsobiacu „piatu kolónu“, ktorá vďaka štedrým zahraničným dotáciám zasahuje do volebných kampaní, platí médiá, ktoré na základe prekrútených a nepravdivých informácií manipulujú verejnosť, organizujú protesty na destabilizáciu politickej situácie, pričom zúčastnené osoby sú za účasť štedro odmenené a cez nastrčené osoby ovplyvňujú riadenie mnohých ministerstiev, napr. Ministerstvo školstva SR. Podľa môjho názoru sú hrozbou pre demokraciu na Slovensku.
(04)  V NR SR si bola v skupine poslancov, ktorí predložili návrh novely zákona sprísňujúci podmienky pre vykonávanie potratov. Tento návrh v parlament nezískal podporu. Aké záujmy a politické sily sa „podpísali“ pod takýto výsledok?
Počas celého volebného obdobia môjho pôsobenia v parlamente sme podávali, pokiaľ nám to rokovací poriadok umožňoval, návrhy zákonov obsahujúce opatrenia na zníženie počtu umelých ukončení života nenarodených detí, ktoré ja, pokiaľ nie je vážny, život matky ohrozujúci dôvod na takýto zákrok, považujem za vraždu. Ani jeden takýto návrh zákona nebol prijatý a postupne ako sa blížil koniec volebného obdobia, klesal aj počet poslancov hlasujúcich za návrh. Ostali sme osamotení.
Koaliční poslanci zásadne odmietali opozičné návrhy, aj tzv. prokresťanská skupinka v OĽaNO okolo pani Záborskej nehlasovala za návrh, lebo ho podali opoziční poslanci. Že išlo o problematiku, ktorú aj oni mali v agende, bolo nepodstatné. Poslanci nášho poslaneckého klubu hlasovali za každý dobrý návrh zákona bez ohľadu na to, z dielne ktorej strany pochádzal. Tradične návrh nepodporili ani poslanci Smeru a Hlasu, česť 3 výnimkám, lebo v tých pohnutých kovidových časoch išlo podľa nich o nepodstatnú tému. Vraj prečo s tým otravujeme. Takže pokiaľ nebudú do parlamentu zvolení poslanci, ktorí si budú vedomí závažnosti a dôležitosti témy sprísnenia podmienok pre realizáciu násilného ukončenia života nenarodených detí, v oblasti ochrany života týchto detí zrejme nedôjde k pokroku.
(05)  Francúzsko nedávno v ústave zakotvilo právo na potrat. EP prijal rezolúciu, kde právo na potrat navrhuje zakotviť do Charty EU a odstrániť „gestačné obmedzenia“ potratu. Aký je Tvoj názor na tento európsky trend k ochrane života nenarodeného dieťaťa? Čo treba robiť, aby sa podarilo tento trend zastaviť a zvrátiť?
Tento trend je z hľadiska kresťanskej morálky, keďže Európa bola doteraz prevažne kresťanská, nemorálny, a preto neakceptovateľný, z hľadiska demografického vývoja posledných 20 rokov predovšetkým v západných členských štátoch EÚ je likvidačný – Európa neodvratne vymiera, obyvateľstvo starne a mladá generácia bude stále menej schopná „uživiť“ generáciu svojich rodičov a starých rodičov na dôchodku. Dôsledkom týchto vývojových trendov bude postupný krach a bankrot ekonomík jednotlivých štátov (pokiaľ nebudú zrušené) a tým celej EÚ.
Tento trend je dielom skorumpovaných politikov a byrokratických úradníkov na všetkých úrovniach, pre ktorých sú jedinou hodnotou peniaze a dobré postavenie, osud svojich národných štátov a celej EÚ je im ľahostajný. Prostredníctvom týchto nie malých a ľahko získaných peňazí a výhod sú vydieraní, a preto poslušní. Myslím, že obyvatelia Európy v prevažnej väčšine ešte nestratili pud sebazáchovy, musia si len zvoliť politikov, ktorí ako ich zástupcovia chcú, môžu a aj vedia plniť požiadavky a priania svojich občanov a nie byrokratických úradníkov z Bruselu.
(06)  V súčasnosti sa uchádzaš o mandát poslankyne EP za stranu ĽS NS, aj keď nie si členkou tejto strany. Čomu pripisuješ, že ĽS NS Ti ponúkla na svojej kandidátke pozíciu číslo 9?
Zostavovanie kandidátky a poradie jednotlivých kandidátov na nej je plne v kompetencii predsedu strany. Neviem, aké mal kritériá pre jej zostavenie. Domnievam sa však, že chcel využiť moje skúsenosti z angažovanie sa po roku 2000 v kampani pred vstupom do EÚ, v ktorej som poukazovala aj na negatívne stránky a dôsledky členstva EÚ, pričom argumenty mi poskytovali aktivisti zo škandinávskych štátov, Rakúska , Veľkej Británie a Írska na základe ich vlastných skúseností. Často som cestovala do Bruselu na stretnutia organizácií z členských aj nečlenských krajín EÚ, ktoré mali kritický postoj k činnosti byrokratického aparátu EÚ.
(07)  Ani obrovské úsilie PS, SaS, KDH a im blízkych médií nestačilo Ivanovi Korčokovi na zvolenie za prezidenta, jednako získal nemalý politický kapitál v podobe milión a štvrť hlasov. Kde vidíš jeho miesto na politickej scéne v blízkej budúcnosti?
Pán Ivan Korčok je povolaním kariérny diplomat a až na pár mesiacov vo funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí toto povolanie doposiaľ aj vykonával. Myslím si, že by túto dlhoročnú prax a nadobudnuté skúsenosti ako odborník v danej oblasti mal aj v ďalšej kariére využiť. Síce v prezidentských voľbách získal pozoruhodný počet hlasov, ale neboli to len hlasy jeho priaznivcov, ale aj hlasy odporcov Petra Pellegriniho. Vo voľbách neuspel, bol odmietnutý a to pre politika nie je dobrá reputácia.
(08)  S akým programom a s akou predstavou o výkone mandátu poslankyne EP ideš do kampane? Kto a z akých zdrojov Tvoju kampaň financuje?
Je síce pravdou, že kompetencie a možnosti europoslanca v Európskom parlamente vzhľadom na počet poslancov zo SR sú obmedzené, ale realita nepustí a niekto zo Slovenska byť zvolený musí, resp. bude. Moja predstava je, aby to boli takí kandidáti, ktorí nechcú len ľahko prísť k slušným peniazom, ale ktorým na Slovensku záleží viac ako na vlastnej peňaženke a ktorí budú hájiť záujmy SR a nebudú hlasovať v rozpore s jej záujmami, resp. nebudú svojím ohováraním spôsobovať finančné straty a zároveň poškodzovať dobré meno Slovenska. Dôstojne a kompetentne bojovať za Slovensko – to je môj cieľ.
Už 20 rokov občania SR zdieľajú názor, že EÚ je ďaleko, a preto ich eurovoľby nezaujímajú. Je to chyba, pretože priaznivci liberálnej politiky pôjdu disciplinovane voliť a potom aj bude taký výsledok.
Kampaň si financujem sama, pretože náklady na ňu nepredstavujú veľké položky.
(09)    Aký je Tvoj názor na príčiny a okolnosti vzniku vojny na Ukrajine? Pripúšťaš podiel viny Západu na vzniku tohto konfliktu? Akú predstavu máš o ďalšom vývoji a riešení konfliktu?
Príčiny vzniku tohto nešťastného konfliktu je treba chápať v širších súvislostiach. Siahajú do čias rozpadu Sovietskeho zväzu, kedy nový skorumpovaný prezident Jeľcin nechal americkým firmám a nadnárodným korporáciám rozkradnúť štátny majetok a drancovať surovinové zdroje. V tých časoch začalo úmyselné rozdúchavanie nenávisti a vášní Ukrajincov voči Rusom s cieľom poštvať ich proti sebe a potom sa len pozerať, ako zabíja brat brata. Zároveň sa začala postupná nacizácia Ukrajiny. Po rozpade socialistického bloku dohodol Gorbačov s Reaganom, že Sovieti odídu z NDR a Američania z Nemecka. Rusi dodržali dohodu a Američania nie. Obdobne to bolo aj s dohodou, že NATO nebude rozširovať počet svojich členov o bývalé socialistické štáty a neprekročí hranice Nemecka. Všetko bolo porušené, NATO je na ruských hraniciach, má vojenské základne na Ukrajine a svojimi zbraňami a obetovaním životov ukrajinských vojakov vedie vojnu proti Rusku. To sú fakty.
Riešením je jedine zastavenie bojov, rokovanie o prímerí a podmienkach budúceho územného usporiadania Ukrajiny. Každá zbraň dodaná na Ukrajinu bude zabíjať ľudí. Malo by sa na to myslieť.
(10)  Kontroverzný finančník George Soros je pre jednu časť svetovej verejnosti filantrop, pre inú bezškrupulózny manipulátor. Aký názor máš na jeho útoky na britskú libru, vďaka ktorým sa stal miliardárom? A na jeho investície do mimovládnych organizácií v mnohých krajinách sveta a osobitne na Slovensku?
Za filantropa sa označuje predovšetkým George Soros sám. Jeho činnosť absolútne nekorešponduje s významom tohto slova: ľudomil, dobročinný človek, ktorý časť svojho majetku venuje na dobročinné ciele. Soros je totiž špekulant, ktorý špekuláciami poškodil ekonomiky niekoľkých krajín, stal sa miliardárom a následne začal využívať časť týchto peňazí na vývoz modelu otvorenej spoločnosti cez Nadáciu otvorenej spoločnosti (na Slovensku založenú v roku1992) do celého sveta. Cieľom tohto modelu je demolácia národných štátov, ich tradícií a nastoliť zriadenie založené na princípoch liberálno-marxistickej filozofie, podľa ktorej budú všetky kresťanské inštitúcie, včítane rodiny ako inštitúcie zrušené a nebude existovať štát, vlasť, rodina a ani náboženstvo. Na realizáciu takéhoto cieľa už použil 30 miliárd dolárov. A aj na Slovensku napr. na ovplyvnenie výsledkov volieb v r. 1998, verejne sa tým chválil pán Šimečka starší. Investície pána Sorosa do mimovládnych organizácií vo svete, ale najmä na Slovensku, vnímam negatívne – ako snahu rozvracať a destabilizovať súčasné zriadenie založené na demokratických princípoch.
 
Otázky pre kandidátku na poslankyňu EP Magdalénu Sulanovú
pripravil Miro Ščibrany, OZ račan.sk
0 komentárov:

Zverejnenie komentára