Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.5.12
0
... tvorivý samorast, jeho drevorezby odhaľujú krásu a tvar, ktoré driemu v dreve.


Narodil sa 4. augusta 1944 v Novej Bani. Pôvodným povolaním je dopravný inžinier. Pracoval ako informatik, neskôr v štátnej správe. V súčasnosti je na dôchodku a venuje sa drevorezbe.

Dlhšie obdobie sa venoval dokumentárnej a výtvarnej fotografickej tvorbe. Pôsobil vo Fotoklube Q, kde absolvoval niekoľko kolektívnych výstav. Vystavoval i na medzinárodnej výstave FOTOFÓRUM v Ružomberku.

Od roku 2000 sa venuje rezbárstvu. Je zakladajúcim členom a v súčasnosti predsedom spoločnosti rezbárov - Spoločnosti rozvinutej fantázie (SPOROFA), ktorá bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR v roku 2002.

Jeho tvorba je zameraná na odhaľovanie a zvýrazňovanie krásy dreva v súvislosti s typológiou ľudskej tváre. V jeho univerzálnych hlavách sú prezentované problémy ľudských emócií a reakcií, sú zovšeobecneným symbolom ľudskej múdrosti a individuálnosti. Tieto hlavy poníma jednoducho až archetypálne, uplatňuje silnú štylizačnú skratku.

Autor ako tvorivý samorast kopíruje tvaroslovie jednotlivých driev, aby nimi zvýraznil krásu a tvar, ktoré v nich driemu. Z monolitu dreva vyberá tie časti, ktoré zvýrazňujú typ výslednej tváre. Drevo farebne nedotvára, necháva vyniknúť jeho prirodzenú farbu a krásu.

Patrí ku skupine živlov - tvorcov, ktorých oslovovala (a oslovuje) ich prirodzená prapodstata a táto ich poháňa k tomu, aby odkrývali začarovanú krásu a sprístupňovali ju ľuďom. Jeho tvorivé podmienky sú určite iné než aké mali Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Constantin Brancusi, africkí ľudoví rezbári, či naši rezbári v minulosti. S istotou ho však možno klasifikovať ako tvorivú individualitu a novátora, ktorý objavil v dreve človeka budúcnosti a zovšeobecnil ho do jedného podstatného typu. Rozdiel je iba v šírke, výške a v štruktúre použitého dreva.

Podstatnou myšlienkou jeho tvorby je jeho vlastné kréto: Viac hláv viac rozumu, a toto krédo dáva jeho tvorbe nadčasový zmysel a hlbokú ľudskú dimenziu.

Drevené hlavy - imaginárne portréty od Alfonza Havránka charakterizuje hlboká tvorivá intuícia, radosť z práce s drevom a jeho štruktúrami, mäkkosťou a tvrdosťou povrchu, farbou...

V minulosti sa zúčastnil na kolektívnych výstavách dokumentárnej a voľnej fotografie, svoje rezbárske práce vystavuje od roku 2002 na na viacerých individuálnych a kolektívnych výstavách.

Od roku 1968 žije v Bratislave, tvorí v Bratislave-Rači.


Kontakt: 0903 176 890, ahavranek44@gmail.com


Výstavy: Kolektívne výstavy dokumentárnej a voľnej fotografie.

Kolektívne rezbárske výstavy - SPOROFA:

V roku 2002:

- DK Bratislava Ružinov – Čaro drevenej plastiky;
- Horáreň Horský park v Bratislave- SPOROFA a jej hostia.

V roku 2003:

- Klub 22 Bratislava Petržalka - Čaro drevenej plastiky ;
- DK Bratislava Dúbravka- Podoby dreva;
- Klub M.K.M. v Modre - Čaro drevenej plastiky;
- Budmerická izbička v Budmericiach – Drevorezby a rezbári;
- Malokarpatské múzeum v Pezinku - Drevené plastiky.

V roku 2004:

- Vlastivedné a literárne múzeum v Svätom Jure - Čaro drevenej plastiky;
- Bulharské kultúrne stredisko v Bratislave – Čas a my;
- Pálffyho palác v Bratislave - Čaro drevenej plastiky a maľba na dreve;
- Kultúrne stredisko Žarnovická v Bratislave Rači - Čaro drevenej plastiky;
- Hotel Bratislava v Bratislave – Plastiky a obrazy;
- Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - Čaro drevenej plastiky;
- DK Zrkadlový háj Bratislava Petržalka - Čaro drevenej plastiky.

V roku 2005:

- Kultúrne stredisko Žarnovická v Bratislave Rači – Krása dreva;
- Zborový dom Evanjelickej cirkvi AV v Svätom Jure - Čaro drevenej plastiky;
- Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - Čaro drevenej plastiky;
- DK Zrkadlový háj Bratislava Petržalka - Čaro drevenej plastiky;
Galéria mesta Štúrova – Čaro dreva.

V roku 2006:

- DK Zrkadlový háj Bratislava Petržalka - Čaro drevenej plastiky;
- Mestská galéria v Trenčíne - Čaro drevenej plastiky.

V roku 2007:

- Galéria Mariet v Piešťanoch - Čaro drevenej plastiky;
- Výstavná sieň Majoliky v.d. – Premeny hliny a dreva.


Samostatné výstavy: „Čaro drevenej plastiky“

V roku 2003: Galéria výtvarného umenia Heffner v Bratislave Petržalke;
V roku 2004: Minigaléria umenia pri Starom moste v Bratislave.0 komentárov:

Zverejnenie komentára