Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Je 4. máj – kalendár pripomína meno Florián.

Je 4. máj 2012 a my v Rači sme si s patričnou úctou pripomenuli ďalšie z významných obecných jubileí – 130. výročie od založenia Dobrovoľného hasičského spolku. Už som o ňom písala, preto pridávam len dojmy z dnešného dňa.


Je 9,00 - v sále Nemeckého kultúrneho domu začína byť živo. Na jednej strane sály „kraľujeme“ my, členovia výboru MO MS, lebo inštalujeme na panely výtvarné práce detí a žiakov. Vrcholí pre nás už 11. ročník výtvarnej súťaže, tento rok pod názvom Oheň, dobrý sluha, ale zlý pán. Vyberali sme zo 122 zaujímavých pozoruhodných obrázkov najvýstižnejšie. Pridávame k nim aj dokumentačný materiál o súťaži a hlavne o histórii spomínaného Spolku (zboru) hasičov – nech račianska verejnosť vie a pospomína si.
 

V druhej polovici sály vzniká ďalšia výstava – tvoria ju zo svojich krásnych ručných prác členky račianskeho Klubu paličkovanej čipky.

O 13,30 je tá istá sála plná detskej vravy, ale vidno aj viacero dospelých – pani učiteľky, rodičia, starí rodičia, občania Rače, ale aj poslanci a pracovníci Miestneho úradu. Aj my, matičiari a paličkárky. Slávnostná vernisáž oboch výstav môže začať. Ako prvý sa prihovára nezvyčajnému zhromaždeniu troch (možno aj štyroch) generácií račiansky starosta p. Pilinský, veď práve týmto podujatím sa rozbiehajú v Rači tradičné Hodové slávnosti. V kultúrnom programe účinkujú žiačky zo Spojenej školy Jána de La Salle Gabika Izakovičová, Adriana Weinlichová, Hanka Komendová a Mária Herchelová. Peter Tomášek zo ZŠ Tbiliská recituje jednu z račianskych povestí – o povestnom Pekle a požiari v ňom.

Po kultúrnom programe zažívajú „svoju chvíľočku slávy“ víťazi výtvarnej súťaže v troch vekových kategóriách. Preberajú pekné diplomy a hlavne príťažlivé vecné ceny od pána starostu, MO MS, ale aj od sponzorsky p. Márie Herichovej. Znie potlesk a v detských očiach, ale aj v širokom publiku dospelých, svieti radosť.
K slovu sa dostáva zástupkyňa Klubu paličkovanej čipky p. Šrutková – podáva cenné informácie o tradícii a úspechoch klubu, ako aj obsahovú charakteristiku nainštalovanej výstavy.
Veru, je čo obdivovať na oboch výstavkách. A bude čo obdivovať aj v hodovú sobotu i nedeľu. Ešte pre deti občerstvenie od nás, matičiarov, fotografovanie pri výtvarných prácach, kratučké neformálne rozhovory.
A vonku prší hojný májový dážď, ako často v čase Hodov.

Je 15,00 – stále prší, dokonca aj hrmí, občas sa zablýska. Pri soche sv. Floriána na ulici Pri vinohradoch pribúda dáždnikov. Nie veľa, ale sú. Schádzame sa na spomienkovom stretnutí k 130. výročiu vzniku DHZ. Presne na mieste, kam mnohokrát zvykla smerovať slávnostná procesia práve v tento deň. Pre račianskych hasičov na „polovičňí svátek“, veď sv. Florián je považovaný za ochrancu hasičov. Spomíname so staršími obyvateľmi ulice, ktorých neodradil ani dážď, na viaceré račianske tradície. Zhodujeme sa na tom, že sa oplatí o nich hovoriť, pripomínať ich mladším, zapisovať ich. Rozširovať takto „verejnú pamäť“ našej obce, nášho regiónu.
   
Ešte spoločná modlitba za prítomnosti mladého pána kaplána Martina Šafárika a potom pridávame ku kvetom pri päte pomníka spomienkovú kyticu. Možno by sa zišlo inštalovať v tomto historicky zaujímavom priestore aj neveľkú pamätnú tabuľu – ako odkaz starého Račišdorfu súčasnej i budúcej mladej Rači.

11. ročník tradičnej regionálnej výtvarnej súťaže
pod názvom
Oheň, dobrý sluha, ale zlý pán,
venovaný 130. výročiu vzniku
Dobrovoľného hasičského zboru v Račištorfe

Vyhodnotenie súťaže

Pri hľadaní témy k 11. ročníku tradičnej regionálnej súťaže sa nechal výbor MO MS inšpirovať uvedeným výročím nielen z úcty k bohatým spoločenským tradíciám našej obce, ale aj snahou prispieť k výchovnému pôsobeniu školy v oblasti etickej a brannej výchovy detí a žiakov.
Protipožiarna ochrana a hlavne prevencia pred požiarmi sú aj v súčasnosti vysoko aktuálne témy.

Výtvory detí a žiakov, ktoré sme obdržali, len potvrdili našu domnienku. Celkovo prišlo 122 prác: od detí z MŠ 30 (24,6 %) a od žiakov ZŠ 92 (75,4%).


P.č.
Škola
1. kat.
 ind/kol.
2. kat.
3. kat.
Spolu
v %
1
MŠ Barónka
1/1
-
-
2
1,6
2
MŠ Cyprichova
9/-
-
-
9
7,3
3
MŠ Gelnická
6/-
-
-
6
4,9
4
MŠ Plickova
6/-
-
-
6
4,9
5
MŠ Pri Šajbách
-/2
-
-
2
1,6
6
MŠ Tbiliská
5/-
-
-
5
4,1
7
ZŠ s MŠ J.A.K. Hubeného 25
-
23
3
26
21,3
8
SŠ Jána de La Salle
-
35
12
47
38,5
9
ZŠ Tbiliská 4
-
16
3
19
15,6

Spolu
27/3
74
18
122
100,0

Spolu v %
22,2/2,4%
60,6%
14,8%
100%Väčšina prác mala formát A3 a z výtvarných techník prevládala maľba temperou a kolorovaná kresba s využitím pasteliek alebo vodových farieb. Najčastejšou témou na stvárnenie bolo hasenie požiaru v obytnom dome, ale vyskytlo sa aj lesné prostredie a dopravná nehoda na diaľnici. Popri najzákladnejšej forme práce požiarnikov, t.j. hasenie ohňa, pripomenuli mladí autori malieb či kresieb aj záchranársku činnosť hasičov – pri povodni, nehodách na cestách, vo vysokohorskom teréne. Nechýbalo ani stvárnenie nedávneho požiaru na Krásnej Hôrke, ktorý udivil a pobúril celú slovenskú verejnosť.
Najpočetnejšie je zastúpená druhá kategória, teda roč. 1-4 ZŠ a to nielen množstvom prác, ale aj obsahom výtvarných prejavov. Za pochvalu stojí zvládnutie celej plochy výkresu na väčšine prác. Škoda, že na niektorých ruší celkovú atmosféru príbehu „klišé slniečka“ v hornom rohu hárku.
Naše očakávania z oboslania súťaže nenaplnila v primeranom počte, ale aj výraze 3. kategória, t.j. roč. 5-9. Pričom práve v tejto vekovej skupine už možno očakávať nielen širokú škálu výrazových prostriedkov, ale aj hlbší ponor do celkovej problematiky záchranárstva vo vzťahu k človeku i k prírode.
Z celkového počtu prác bolo vybraných 60 na verejnú prezentáciu počas Hodov vo výstavke v Nemeckom kultúrnom dome. Na slávnostnej vernisáži 4. mája 2012 budú mladým výtvarníkom v počte 21 (17,2 %) a 2 kolektívom odovzdané diplomy a vecné ceny.

Spracovala podľa vyjadrení členov poroty Mgr. D. LuknárováListina víťazov

1. kategória – deti z materských škôl:
1.miesto:      Albert Ölvecký a Martin Svetlík, 7-roč., MŠ Plickova
2.miesto:      Adam Odler, 6-roč., MŠ Cyprichova
                      Markus Šrott, 5-roč., MŠ Gelnická
3.miesto:      Maximilián Nemec, 7-roč., MŠ Barónka
                     Samko Mikuš a Leo Saver, 6-roč., MŠ Plickova
                     Andrej Zlámala, 6-roč., MŠ Tbiliská
                     Emka Soboličová, 5-roč.,  MŠ Gelnická

Pochvalné uznanie za skupinové práce: MŠ Pri Šajbách, MŠ Barónka

2. kategória – žiaci ZŠ z ročníkov 1 – 4:
1.miesto:      Hana Čechvalová, 9-roč., SŠ Jána de La Salle
                      Rebecca Hulmanová, 3.C, ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
2.miesto:      Nina Pauliny, 10-roč., SŠ Jána de La Salle
                     Matej Borza, 8-roč., ZŠ Tbiliská 4
3.miesto:      Lukáš Krajči, 1.A, ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
                     Dominik, Hung Dang Viet, 3.C,  ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
                     Liam Pach, 8-roč., ZŠ Tbiliská 4

3. kategória – žiaci z ročníkov 5 – 9:
1.miesto:      nebolo udelené
2. miesto:     Filip Kuchta, 5.A, ZŠ Tbiliská 4
                      Lujza Križanovičová, 11-roč., ZŠ Tbiliská 4
3.miesto:      Veronika Paulinyová, prima A, SŠ Jána de La Salle
                     Lucia Bakičová, 6.B, ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25
                     Lucia Šimová, 12-roč., ZŠ Tbiliská 4

Hodnotiaca porota:
Dobroslava Luknárová
Želmíra Gerhatová
Eva Šimoničová
Monika LuknárováV Bratislave 23. apríla 2012
Bc. Mária Herichová
predsedníčka MO MS

0 komentárov:

Zverejnenie komentára