Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.5.12
0
Informačný bulletin


Železničné múzeum
Bratislava východ


Železničné múzeum Bratislava východ

Železničné múzeum Bratislava východ bolo sprístupnené v niekdajšom rušňovom depe dňa 14. júna 2008, pri príležitosti 160. výročia železníc na území Slovenska. Je základným pracoviskom podnikového múzea Železníc Slovenskej republiky - Múzejno-dokumentačného centra (MDC). Toto pracovisko bolo zriadené ako Pamätník železničnej dopravy na Slovensku pri Správe východnej dráhy ČSD v Bratislave dňa 1. júla 1983, s poslaním vykonávať komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska. Svoj dnešný názov nesie od roku 1986. Múzeum spočiatku prezentovalo svoje zbierkové predmety len vďaka príležitostným jazdám historických vlakov a výstavám. Po pamiatkovej obnove zanedbaného areálu starého depa Bratislava východ, uskutočnenej v roku 1998 pri príležitosti 150. výročia železníc na Slovensku, sa v ňom začali konať každoročné celoslovenské zrazy historických železničných vozidiel, odkiaľ bol už iba krok ku zriadeniu stálej expozície. Vďaka intenzívnej kooperácii medzi múzeom a železničnými nadšencami zo spolupracujúcich občianskych združení sa darí areál železničného múzea priebežne zveľaďovať a doplňovať ho postupne reštaurovanými predmetmi.


História rušňového depa
História rušňového depa Bratislava východ I, nazývaného tiež „staré depo“, siaha do začiatku 90. rokov 19. storočia. Vtedy bola na už dávnejšie jestvujúcej spojke medzi bratislavskými železničnými stanicami Rača a Vajnory vybudovaná zriaďovacia stanica. Jej úlohou bolo v oddeliť v preťaženom bratislavskom uzle osobnú a nákladnú železničnú dopravu. Dôležitou súčasťou stanice sa stalo rušňové depo. Rozsiahle bombardovanie zriaďovacej stanice (26.3.1945) sa rušňového depa našťastie takmer nedotklo. Až do dnešných dní sa preto zachovalo v pomerne neporušenej podobe. Jedinými zásahmi bolo rozšírenie rušňovej remízy začiatkom 20. storočia, inštalácia dlhšej točne v roku 1941, nadstavenie múrov remízy v roku 1947 a v roku 1960 aj rozšírenie koľajiska. Po ukončení prevádzky parných rušňov v bratislavskom uzle boli počas 70. rokov 20. storočia dielenské výkony starého depa presunuté do neďalekého „nového depa“ a staré depo začalo pustnúť. Na konci 80. rokov 20. storočia boli viaceré objekty depa (rušňová remíza, veľká a malá vodáreň, trubkáreň a bývalá personálna kuchyňa) vyhlásené za kultúrne pamiatky. Definitívnym riešením problému zanedbaného stavu areálu sa stala realizácia projektu osláv 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Všetky pamiatkovo chránené objekty a ostatné priestory depa boli pri tejto príležitosti uvedené do vzorného stavu, až dodnes úzkostlivo udržiavaného. Začiatkom roku 2008 bol areál starého depa po dôkladnom zhodnotení jeho pamiatkových hodnôt vyhlásený za pamiatkovú zónu.
Pohľadnica zobrazujúca rušňové depo Bratislava východ v 20. rokoch 20. storočia


Expozície múzea

Múzeum prezentuje zbierkové predmety v nasledovných prierezových expozíciách, umiestnených v obnovených budovách i na voľnom priestranstve:


Expozícia trubkárne
-    pôvodné zariadenie na výrobu rúr pre kotle parných rušňov
-    nástrojové vybavenie pre opravy parných rušňov
-    ručné nástroje a drobná technika určená na opravy a údržbu železničných tratí

Expozícia vodárenstva
-    expozícia vodného hospodárstva
-    kolekcia vodných žeriavov
-    zreštaurovaný vodný vozeň


Vonkajšie expozície
-    prevádzkyschopné a vystavovateľné parné a motorové rušne
-    kolekcia osobných a nákladných vozňov rôznych typov
-    špeciálne koľajové vozidlá, motorové dreziny a traťové stroje
-    expozícia vozebných zariadení (zdviháky, zauhľovací výťah)
-    kolekcia mechanických návestidiel


Múzeum je prístupné v období od 15.4. do 15.10. vždy v stredu a v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. Lektorované prehliadky expozícií múzea sa v týchto dňoch konajú v čase o 11.00 a 14.00. V prípade záujmu o výklad alebo o návštevu mimo uvedeného času je potrebné objednať sa vopred.
Múzejno-dokumentačné centrum umožňuje záujemcom prezenčne študovať v technickej knižnici (vyše 19 000 kníh) alebo archíve písomností a obrazového materiálu. Okrem toho, v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi na viacerých miestach Slovenska (Bratislava, Púchov, Prievidza, Vrútky, Zvolen, Tisovec, Poprad, Haniska pri Košiciach) sprostredkuje možnosť odviezť sa historickým vlakom alebo zorganizovať vlak podľa predstáv zákazníka.
K železnici patria neodmysliteľne aj modely, ktoré sú v múzeu zastúpené modulovým koľajiskom v administratívnej budove Múzejno-dokumentačného centra. Pre najmenších návštevníkov múzea je k dispozícii aj preliezačka s pieskoviskom a šmýkačkou, či drevený parný vláčik.Podujatia v areáli železničného múzea


Celoslovenský zraz historických koľajových vozidiel „RENDEZ“ – jún
Dvojdňová akcia pre nadšencov a milovníkov parných rušňov a všetkého čo k železnici patrí je najvýznamnejším každoročným podujatím železničného múzea. Hlavným bodom programu je prezentácia prevádzkyschopných historických koľajových vozidiel nielen zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín. Bohatý sprievodný program zahŕňa jazdy historických parných a motorových vlakov, prezentáciu vystavovaných vozidiel v pohybe a ďalšie atrakcie pre deti a dospelých v areáli depa.
Ostatné podujatia
Okrem podujatia „Rendez“ sa v železničnom múzeu konajú každoročne i ďalšie akcie, spojené s jazdami historických vlakov, spolujazdami na stanovišti rušňovodiča a na motorovej drezine v areáli múzea, lektorovanými prehliadkami v expozíciách múza, premietaním filmov so železničnou tematikou, možnosťou návštevy prevádzkovaného modulového koľajiska a ďalším sprievodným programom.
Takéto podujatia sa konajú pri príležitosti:
otvorenia sezóny v železničnom múzeu – apríl
celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií – máj
ukončenia sezóny v železničnom múzeu – október

Konkrétny termín jednotlivých podujatí a ich program nájdete na stránke www.mdc.sk

Ako sa k nám dostanete
Železničné múzeum sa nachádza v starom rušňovom depe Bratislava východ I. medzi mestskými časťami Rača a Vajnory. Vstup do areálu je asfaltovou cestou, odbočujúcou z račianskeho konca Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I.“) a obchádzajúcou pomedzi garáže a záhradky račiansky výbežok areálu múzea.
Spoje MHD zo žst. Vinohrady električkou č. 5 a 11. Na zastávke Detvianska je treba prestúpiť na autobusovú linku č. 52 alebo 56 a vystúpiť na zastávke Lokomotívne depo I.


Korešpondenčná adresa:

Železnice Slovenskej republiky
Výskumný a vývojový ústav železníc
Múzejno-dokumentačné centrum
Nobelova 50
831 02 Bratislava

Tel: 02 2029 7296
Fax: 02 2029 7296


Vedúci pracoviska Ing. Michal Tunega, *: tunega.michal@zsr.sk
Správca knižnice a archívu Mgr. Peter Kallo, *: peter.kallo@zsr.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára