Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.5.12
0
Pri vyhotovovaní genealógie rodu Luknár sme sa domnievali, že portálne súpisy by mohli obsahovať aj zoznamy v tej dobe žijúcich poddaných.
Súpis pre Raču je bohužiaľ veľmi stručný, je len na jednej strane malého zošita a neobsahuje žiadne konkrétne mená poddaných. Zošit sa nachádza v Archíve Ministerstva vnútra, na Krížkovej ul. v Bratislave. Obsah súpisu je nasledovný:


Andreas Bathory ad Arcem Déveny     Retse
Porte 15Iudex
1
Inquilini
5
Combusta ex Restaurate
5Ignatij Farkas
Porte 15Iudex
1
Inquilini
4
Combusta ex Deserta
2
Pastor communis
1


Vysvetlivky:

Iudex
- richtár
Inquilini
- želiari
Combusta ex Restaurate
- zničené a opravené (domy)
Combusta ex Deserta
- zničené a opustené (domy)
Pastor communis
- obecný pastier


Konkrétne mená niektorých poddaných je možné zistiť až v daňových súpisoch z roku 1715 a 1737, ktoré sa nachádzajú taktiež v archíve. Tam sú napr. v roku 1715 uvedení Simon Krampl, Mathias Lockner, Paulus Bellay a v r. 1737 Joannes Luckner (2x), Paulus Lukner, Joannes a Mathias Krampl.

V Urbariálnych tabuľkách Račištorfu z roku 1768, ktoré sú dostupné na internetovej adr. www.gschweng.de je kompletný zoznam daňových poplatníkov.

Daňové tabuľky pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti sú platcovia sú rozdelení do troch skupín:


coloni
- večne poddaní sedliaci,
ínquilini domos habentes
- želiari, ktorí majú domov,
inquilini domos non habentes
- želiari, ktorí nemajú domov.


Je zaujímavé, že v zozname sú uvedené aj vdovy po platcoch.

V druhej časti sú uvedené vinice, ktoré musia platcovia obrábať. Názvy niektorých viníc ako i priezviská platcov, sú dosť skomolené.


Pre záujemcov o túto problematiku preto ďalej uvádzam objektívne názvy viníc, ktoré sú v Pozemkovej mape z r. 1896:

Horný koniec


Füchsl
Ligisland
Schragl
Gaismagen
Mühlgrund
Spiegel
Gfangl
Prammer
Sacz
Grafft
Preller
Weispeter
Hoffweingärten
Rinseln
Zsajdliky
Kolébky
Rührenschopf
Zwinger
Lichtek
Saurüssel
Dolný koniec


Antale
Gőschl
Mautner
Červené
Grefti
Milriegel
Drozd
Hoffnare
Pohenzl
Feiglberg – Schimlare
Hotstőckl
Solzare
Feiglberg – Czibule
Kodnare
Schuhschneider I. + II.
Feiglberg – Gfangl
Komandel
Schuhschneider – malý
Franzliky
Krivé
Steinfangl I. + II
Friedek
Ligisland puszty
Zlatá noha
Goldhappl
Poznámka:  Deliaca čiara medzi Horným a Dolným koncom je v ose ulice vedľa reštaurácie u Troch zajacov.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára