Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Poznámky k júnovému MZ a bodkočiarka za témou „úver“.

„Diskusia pred hlasovaním bola korektná a obhájili sme postoj, prečo čerpať úver,“ cituje poslanca Tibora Šimoniho (SDKÚ-DS) denník SME v krátkom PR článku.

Zvláštne, že poslanec Šimoni z rozpravy o úvere na MZ 26. júna 2012 vyzdvihol práve korektnosť diskusie a obhájenie postoja poslancov, keď pri rokovaní o tomto bode

• sa starosta pokúsil uzavrieť rozpravu k úveru ešte prv než začala, 
• poslanci namiesto diskusie a obhajoby úveru len mlčali alebo rečnili, 
• prednostka uviedla nízky EURIBOR ako korunný dôkaz výhodnosti úveru,
• vicestarosta navrhol rozpravu ukončiť, aj keď bol záujem v nej pokračovať.

Bližšie pravde asi bude, že poslanci prišli na MZ so zjavným odhodlaním úver schváliť. Bez diskusie. Bez odpovedí na otázky a námietky občanov. Bez znalosti dôležitých faktov a rizík. Bez zdôvodnenia rizikových stránok úveru. Bez zváženia alternatív a výšky úveru.

Poslanci na MZ namiesto diskusie hovorili o NEODKLADNEJ PRIORITE opravovať školy a škôlky. Tie školy a škôlky, ktoré by boli museli čakať v poradí ešte dva-tri roky, keby poslanci starostovi nezamietli jeho pôvodnú NEODKLADNÚ PRIORITU - obnovu MÚ Kubačova...

Nikto z poslancov sa ani slovom nezmienil o petícii proti úveru, ani o nezodpovedaných otázkach z verejného stretnutia občanov s poslancami dňa 4. júna. Starosta, prednostka aj poslanci otázky jednoducho prepočuli, zmietli zo stola alebo „zabudli“ zodpovedať. Do debaty na webe sa po stretnutí viditeľne a vecne zapojili len dvaja poslanci (M. Drotován a M. Jošt) a svojskými glosami (zväčša na uzavretej fejsbukovej skupine Račania) aj starosta Pilinský.

Vystúpenia poslancov ma (až na malé výnimky) urážali očividným populizmom a absenciou vecnosti. Klinec po hlavičke udrel poslanec za Rendez Cyril Sekerka vyhlásením, že keď už tie peniaze máme, mali by sme ich vynaložiť na deti a starých ľudí. Myslenie a postoje poslancov vo veci úveru nemohol vystihnúť presnejšie. Poslanci za ne zožali potlesk učiteliek a riaditeľky ZŠ Tbiliská a ďakovné slová bývalého poslanca Bratinu, ktorý im vytkol len nedostatok odvahy odsúhlasiť ešte vyšší úver...


Prečo vlastne do omrzenia píšem o zlyhaní verejnej diskusie a navážam sa do úveru, do poslancov a do starostu, keď si tak ako oni myslím, že OBNOVA MŠ A ZŠ JE NEVYHNUTNÁ?


Dôvody sú dva.

Prvý a zásadný dôvod je, že rozhodnutie o úvere sa pripravovalo bez verejnej diskusie. Nediskutovalo sa o výške úveru ani o jeho rizikách (exekúcia resp. nútená správa po prehre súdneho sporu o cca 1,9 mil. € resp. 57 mil. Sk a i.). Výšku úveru vedenie MČ stanovilo v čase, keď neboli projektové podklady, navyše bola následne „upravená“ z cca 1 mil. € na 1,3 mil. €. Slovo ÚSPORY ako možný zdroj získania prostriedkov na obnovu škôl a škôlok nepadlo ANI RAZ. Pri rozhodovaní boli poslanci v mylnom domnení o stave súdneho sporu s IN VEST s. r. o. Presný skutkový stav zistili až okolo 10. júna, štyri mesiace po jeho vzniku a týždeň po stretnutí s občanmi. Pritom námietky občanov o vysokej rizikovosti úveru zľahčovali o. i. aj touto mylnou informáciou...

Druhý dôvod je, že údaje zo záverečných účtov MČ Rača za roky 2009 až 2011 a z návrhu rozpočtu na rok 2012 ponúkajú aj iné alternatívy než je úver. Poslanci nepoložili na stôl a neposúdili ani jednu, napr. možnosť rozložiť obnovu MŠ a ZŠ v čase tak, aby sa dalo úsporami získať čo najviac vlastných zdrojov, a tým významne znížiť výšku úveru a jeho riziká, alebo sa úveru dokonca vyhnúť.

Lenže úverový rýchlik bol už niekoľko mesiacov rozbehnutý a nebola vôľa hamovať. Práve naopak, BOLA VÔĽA NEHAMOVAŤ. Veď voľby 2014 sú na obzore a je najvyšší čas vybudovať niečo viditeľné. Čo na tom, že „na sekeru“ a s rizikami posunutými za horizont volieb?


Stretnutie s poslancami 4. júna a miestne zastupiteľstvo 26. júna boli po štvrťstoročí moje prvé verejné stretnutia s poslancami. Z prvého som odchádzal rozčarovaný a z druhého zdesený.

Pozorovať zblízka rozhodovanie vedenia MČ, obracajúce hore nohami zásadu „najprv informácie, potom rozhodnutia“, bolelo. Túto bolesť na MZ umocnili hlasovania o prípustnosti každého jedného diskusného príspevku občanov, ktorí chceli vyjadriť svoj názor. Takúto ponižujúcu procedúru si nepamätám ani z čias totality. Aj kvôli nej sa budem na MZ zúčastňovať len s veľkým sebazaprením a len v nevyhnutných prípadoch.

Viem, že rozhodnutie o úvere už padlo a tento článok ho nezmení. Jednako si myslím, že má zmysel zlyhania čo mu predchádzali rozobrať a poučiť sa z nich.

Pretože nešlo a nejde len o úver ako taký. V prvom rade šlo o zlý postup pri rozhodovaní v dôležitej veci verejného záujmu. Starosta a poslanci nás z rozhodovania najprv vynechali a v závere, keď boli karty rozdané, s nami zohrali trápnu hru na verejnú diskusiu. Jedno aj druhé je zlé a taký je aj výsledok. Zodpovednosť zaň nesú starosta, prednostka a poslanci, následky ponesieme my.

V druhom polčase volebného obdobia by sme už opakovanie takejto hry nemali pripustiť. Je to totiž rovnako zlá (ak nie horšia) hra ako otvorené ignorovanie názoru občanov, aké sme v Rači zažívali v rokoch 2006 až 2010.

Túto hru sa musíme naučiť rozpoznať a odmietnuť.

Miro Ščibrany
člen račan.skOdkazy


0 komentárov:

Zverejnenie komentára