Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
SĽUBY Petra Pilinského, kandidáta na starostu MČ Rača zo Strany zelených, pred voľbami v roku 2010

VOLEBNÉ SĽUBY Mgr. Petra Pilinského – 2010
„I LOVE RAČA – BOJUJEM ZA VÁS“Všetci chceme KVALITNÝ A ZDRAVÝ ŽIVOT pre nás, naše deti, naše vnúčatá. JA MÁM RIEŠENIA!

Chcem vytvoriť z Bratislavského kraja Najzelenší región v strednej Európe s najlepšími podmienkami pre KVALITNÝ A ZDRAVÝ ŽIVOT NÁS VŠETKÝCH.

Pre Čistotu a Zeleň v MČ Rača v rokoch 2010-2014 zrealizujeme:

1/ Naše ulice, námestia a ostatné verejné priestranstvá MUSIA BYŤ ČISTEJŠIE!

2/ Budeme realizovať Revitalizáciu a následné pravidelné Dočisťovanie kontajnerových stojísk na našich sídliskách.

3/ Podporíme výsadbu Novej Zelene a sprísnime ochranu už existujúcej, čím znížime prašnosť, hluk a znečistenie ovzdušia.

4/ Podporíme projekty na oživenie ozelenenie predzáhradok v priestoroch bytoviek.

5/ Posvietime si na Nedisciplinovaných majiteľov psov, ktorí si neplnia to, čo im zákon prikazuje!

6/ Pre lepšie bývanie obyvateľov v MČ Rača stanovíme ÚZEMNÉ PLÁNY, ktoré už NEDOVOLIA stavebným developerom ďalšie ZAHUSŤOVANIE SÍDLISK výstavbou stavebných projektov v už existujúcich zabývaných lokalitách v Rači, Krasňanoch, Rendezi (Východnom), ktoré sa stavebne majú kde rozrastať na okraji územia MČ Rača a prioritou bude podpora len takých stavebných projektov, ktoré zachovajú Kvalitu Života súčasne tam bývajúcich obyvateľovRENDEZ PO VOĽBÁCH – SÚČASNÝ STAV – 2012
2. rok Mgr. Peter Pilinský vo funkcii starostu MČ Rača

1/ Rendez 2012 - BURINA, TRÁVA MIESTAMI VYSOKÁ 1,5 metra, NEKOSENÉ verejné trávnaté priestranstvá na celom Rendezi t. j. Šajby, Starý Rendez, Sklabinská, Paseky. 20 rokov zabezpečovaná verejná služba MÚ Rača – údržbou zelene systémom 6-7 krát ročne. V súčasnosti kosené občanmi Rendezu dobrovoľne, zdarma – Čiba, Haladík, Sekerka, Bihári, Varga, Schubert, Mach, Wenzl, Chladný atď.

2/ Zrušenie pristavenia VEĽKOPLOŠNÝCH KONTAJNEROV na odpad – systémom jar – jeseň 3 dni – 20 rokov zabezpečovaná verejná služba MÚ Rača odd. údržby zelene

3/ Zrušenie sezónnych zveľaďovacích ZÁVESNÝCH KVETINÁČOV na stĺpoch verejného osvetlenia na námestiach, uliciach MČ Rača – verejná služba zabezpečovaná MÚ Rača 4 roky

4/ Na Rendezi NEBOL OREZANÝ jediný strom, NEVYSADENÝ jediný strom, krík, kvetina 2010 -2012

5/ Súčasný zámer stavebného developera POSTAVIŤ OBYTNÝ DOM zlikvidovaním záhrad + vyrúbaním stromov 67 ks na tomto pozemku oproti obytnému domu na Dopravnej ul. č. 7-9-11 v už dlhoročnej Zabývanej Obytnej zóne Rendezu. Obyvatelia tejto bytovky, ale aj mnohí iní obyvatelia Rendezu (Petícia proti výstavbe 255 podpisov) + OZ Rendez veľmi pozorne sledujeme a sme v stálom kontakte v tomto probléme s MÚ Rača, ako dodrží svoj dôležitý Prioritný volebný sľub súčasný starosta MČ Rača Mgr. Pilinský a NEDOVOLÍ stavebnému developerovi VÝSTAVBU bytového domu + likvidáciu záhradiek a výrub stromov v už dlhoročnej existujúcej obývanej lokalite a tým zároveň zachová Kvalitu Života tam bývajúcich obyvateľov Rendezu (napríklad vydaním stavebnej uzávery MÚ Rača).


ZÁVER

SÚČASNÝ STAV na Rendezi 2012 – PREDVOLEBNÉ SĽUBY súčasného starostu MČ Rača Mgr. Pilinského o VYTVORENÍ PODMIENOK

1/ pre ZDRAVÝ A KVALITNÝ ŽIVOT nás všetkých, detí, vnúčat

2/ ešte ČISTEJŠIE ulice, námestia, verejné priestranstvá

3/ NAJZELENŠÍ REGIÓN v strednej Európe

sa zrejme týkal len obyvateľov Rače, Krasnian, kde obyvatelia Rendezu si síce rovnako poctivo platia všetky DANE, ale HODNOTOVO sú zaujímaví len pred voľbami ako zisk voličských hlasov, ale PO VOĽBÁCH sú už hodnotení len ako ŽIADATELIA, SŤAŽOVATELIA, PRÍŤAŽ na úrovni Košického sídliska Luník IX (burina, tráva vysoká 1,5 m).

Záverečný ODKAZ pána starostu MČ Rača Mgr. Pilinského na Pléne MZ Rača 2012: „Keď nie sú občania Rendezu MČ Rača so mnou spokojní, nech si počkajú na nové voľby a zvolia si iného starostu.“

ODKAZ OBYVATEĽOV RENDEZU: „Tešíme sa na verejné stretnutie s Vami, pán starosta MČ Rača Mgr. Pilinský na Rendezi v KS Impulz v termíne september, október 2012.“

S úctou, obyvatelia Rendezu (Východného) MČ Rača + Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača – Rendez (Východné)


Vypracoval: Cyril  Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára