Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vážení Rendezáci,

táto rubrika vám chce prinášať informačno-servisné správy, čo sa deje a bude diať vo vašej lokalite Rendez v jeho sídliskových častiach, t.j. Šajby, Starý Rendez, Sklabinská, Šúrska, Paseky, aby ste boli včas a dostatočne oboznámení so všetkým, čo ovplyvňuje kvalitu vášho života nielen každodenného, ale aj toho budúceho.Rendezská ROZHĽADŇA si Vám, vážení obyvatelia Rendezu, dovoľuje oznámiť, že po mojich nevyčerpateľne trpezlivých písomných žiadostiach na Magistrát hl. m. Bratislavy, oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy, bolo nielen odsúhlasené, ale aj realizované umiestnenie meračov rýchlosti na hlavnej ceste Dopravná ulica v úseku oproti budove Rubikon - Dom služieb - Lekáreň Rendez (veľká vďaka patrí aj Ing. Klotonovi z odd. dopravy MČ Rača za profesionálnu spoluprácu pri riešení tohto problému). Viem, vážení obyvatelia Rendezu, že moje písomné žiadosti trvali 7 rokov, kým prišlo k úspešnému výsledku osadenia rýchlostných meračov, ale ja som sa už naučil za mojej dlhoročnej poslaneckej činnosti, že Rendez je posudzovaný z hľadiska riešenia jeho problémov v inej kvalite a časových dĺžkach ako v iných mestských častiach.

Druhou pozitívnou správou je, že Dopravný podnik Bratislavy, po mojich 8 rokoch žiadostí, vymaľoval na autobusových zastávkach jeho laminátové prístrešky + konštrukcie + lavičky. Ochranné prístrešky na zastávkach som presadil ako aj zámkové dlažby na nich z finančného rozpočtu MÚ Rača pred 10 rokmi a tie už zúfalo priam prosili, aby prišlo k ich opravám a následnému vymaľovaniu. Záleží už len na obyvateľoch a cestujúcich, koľko vydrží toto zveľadené a čisté prostredie autobusových zastávok a ako budú vodiči áut rešpektovať opatrenie cestnej ochrany chodcov – meračov rýchlosti, aby prispôsobili svoju dopravnú rýchlosť, ktorú im určujú dopravné predpisy. Hodnota ľudského života totiž zostane a bude vždy hodnotou najvyššou a nenahraditeľnou.

S vierou v ďalšie dobré správy z Rendezskej Rozhľadne


Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára