Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.8.12
0

Poznáte tie porekadlá: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“? alebo „Vodu káže, víno pije“? Myslíte, že sa k nám takto správa aj vedenie našej mestskej časti?

Pretože:
Každý občan Rače, Krasňan a Rendeza a potenciálny volič v minulých račianskych komunálnych voľbách (a ja tiež) musel byť nadšený, keď si prečítal článok pod názvom „O mne / Životné krédo – vízia, misia, hodnoty“ (vtedajšieho) poslanca a kandidáta na starostu Rače Mgr. Pilinského o tom, aký má byť komunálny politik. Tento článok vyšiel v roku 2010 ako jeho „spoveď” na volebnej stránke www.pilinsky.sk. A každý volič si mohol povedať, že to je ten náš správny poslanec alebo dokonca dobrý budúci starosta. Preto keď jeho intenzívna starostovská kampaň pred novembrovými voľbami v roku 2010 bola založená na tomto príspevku, masívnom „protizvonárovskom“ vystupovaní v mediálnom priestore a isto podporená aj štedrými sponzorskými príspevkami, bolo takmer isté, ako dopadne voľba starostu. Tak sa aj stalo, že bol Mgr. Pilinský s veľkou prevahou zvolený za starostu. A ľudia (či iba voliči, ktorí sa zaujímajú o komunálnu politiku?) čakali, že sa nový starosta bude správať podľa toho, ako sa v tomto článku vyjadril a tiež, že sa bude jasne odlišovať od doterajších starostov. Že bude dbať na názory občanov, že na ne on alebo pracovníci MÚ po jeho nástupe a zaškolení, ako sa majú správať, budú dôležité kauzy s náležitým predstihom predkladať občanom a brať do úvahy ich názory, pripomienky, rady.
Teraz vám pripomeniem, čo Mgr. Pilinský vo svojom článku uviedol:
1. „V prípade politiky som zástanca prístupu zdola nahor…“
2. „… komunálni politici sú k miestnemu voličovi omnoho bližšie a sú tiež ľahšie kontrolovateľní. Rozhodnutia komunálnych politikov sa miestnych obyvateľov častokrát týkajú omnoho viac ako rozhodnutia tých parlamentných. Veď sú to práve komunálni politici, ktorí rozhodujú o tom, či sa budú rušiť spoje, ktorými chodíte do práce, či sa položí nový asfaltový koberec na rozbitých cestách alebo chodníkoch, či sa zainvestuje do schátralého detského ihriska alebo športoviska alebo či sa na miesto parku vybuduje nové parkovisko. Všetky takéto rozhodnutia by mali byť dopredu prerokované práve s tými ich voličmi, ktorých sa takéto rozhodnutia bezprostredne týkajú…”
3. … Obyvatelia by mali častejšie vyjadrovať svoj názor, a to o to razantnejšie, ak je ich názor rozdielny od názoru komunálnych politikov. My Slováci sme však národ, ktorý rád všetko kritizuje, najmä v krčme pri pive. Keď však pre danú vec treba niečo urobiť, mávneme len rukou a stiahneme chvost. Myslím si, že robiť verejnú politiku v Nemecku alebo Rakúsku je omnoho jednoduchšie ako u nás. Spoločnosť v týchto krajinách si prešla istým dlhodobým vývojom a je aj omnoho vyzretejšia. Omnoho ťažšie je to podľa u nás. Tu sme boli viac ako 40 rokov zvyknutí, že o nás a za nás rozhodujú iní a my to aj tak nevieme ovplyvniť. Práve toto by sme mali podľa mňa zmeniť a o to by som sa chcel ako predstaviteľ Strany zelených usilovať aj ja”.
Bohužiaľ nestalo sa tak minimálne v tak závažnej kauze ako je „Račiansky úver“, kedy bolo na 4. júna 2012, viac-menej formálne, zvolané stretnutie s občanmi. Na tomto stretnutí však k tejto téme neboli zodpovedané dôležité a opodstatnené otázky viacerých občanov – voličov. A neboli zodpovedané ani neskôr, hoci možnosti ako to urobiť sú viaceré, ale keď nie je vôľa, nie je ani cesta.
Ale to má aj ďalší dôvod. V minulosti bola na stretnutí poslancov s voličmi vždy prítomná pracovníčka MÚ, ktorá otázky a problémy občanov zapísala a odovzdala zodpovedným pracovníkom MÚ. Tí ich mali riešiť a na niektorom ďalšom stretnutí s poslancami aj priniesť písomnú odpoveď. Teraz ale tento systém nefunguje a otázky, problémy občanov sa ku kompetentným dostanú jedine, ak si ich prítomní poslanci zapíšu, osvoja a formou interpelácie ich odovzdajú na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Tým sa jednak môže problém „stratiť“ (ak ho žiadny poslanec nepredloží), jednak sa celé riešenie predlžuje.
Viaceré postupy pána starostu i niektorých pracovníkov MÚ napovedajú, že slová vtedajšieho poslanca a súčasného starostu Mgr. Pilinského zostali len na papieri a títo ľudia nemajú záujem umožniť občanom Rače, Krasňan a Rendeza nahliadnuť do riešenia záležitostí, ktoré sa ich bytostne dotýkajú.
Ja a všetci, ktorí nie sú spokojní s takouto situáciou, budeme čakať, či sa situácia v tomto smere zmení a ďalšie dôležité záležitosti Rače (napr. návrh rozpočtu na r. 2013) sa dostanú „na pretras“ dostatočne skoro a ako bude reagovať vedenie Rače na pripomienky občanov. Alebo bude platiť, že v našej „zastupiteľskej demokracii“  sa poslanci a starosta ako nami zvolení zástupcovia s občanmi už nemusia radiť, sú neomylní a rozhodnú bez ohľadu na názor občanov?

P. S.
Sľubujem, pán starosta, že budem verný bodu 3 Vášho kréda a „nemávnem rukou, ani nestiahnem chvost“, ak sa mi bude zdať, že Vaše (osobné) praktiky a rozhodnutia, rovnako ako rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva budú iné ako je môj názor. Dúfam tiež, že aj Vy si pripomeniete bod 2 Vášho kréda a budete sa ním riadiť.
Ďakujem.

Mišo Krištofič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára